Adresa Oficiului Județean de Cadastru, Geodezie și Cartografie Harghita în care recunoaște că, în anul 1998 cu ocazia delimtării teritoriului administrativ Sânmartin teritoruiul Valea Uzului nu a fost delimitat, datorită faptului că timpul efectiv pentru executarea lucrării era destrul de scurt și teritoriul nu a fost cuprins in caietul de sarcini. Adrea poate fi vizionat de pe acest link.