Úzvölgye:

A haditemetővel és a határvitával kapcsolatos történések, levelezések kronológiája

1998: A Toposervice elkészíti Csíkszentmárton kataszteri térképét, amelyből kimarad Úzvölgye. Ezt Gergely András úgy veszi át, hogy megjegyzi, hiányzik kb. 77 ha terület azonosítása.

2012: Jegyzőkönyv a két megye kataszteri hivatalának gyűléséről, amit a Hargita megyeiek nem írtak alá, jelezve, hogy a két megye közötti határ vita tárgyát képezi.

2012: Átirat Hargita megye prefektusához, hogy rendezni kell a határ kérdését.

2013: Átirat Hargita megye prefektusához, hogy rendezze a két megye határára vonatkozó kérdést.

2013. február 18.: A Hargita és Bákó megye közötti területvitáról tanácskoztak a Hargita és Bákó megye közti határvitában érintett települések, Csíkszentmárton, Csíkszentlélek, Csíkszentgyörgy, Pálfalva, Szépvíz elöljárói.

2014: Átirat Hargita megye prefektusához.

2014: Átirat a Belügyminisztérumhoz, amelyben Hargita Megye Tanácsa kéri, tűzzék napirendre a kérdést.

2019. január: Csíkszentmárton jelzi levélben a prefektusnak, hogy Dormánfalva község be akarja kebelezni Úzvölgyét.

2019. április 08.: Csíkszentmárton levele Dormánfalvának, kéri, állítsák le az úzvölgyi temetőben zajló építkezést és állítsák vissza az eredeti állapotot.

2019. április 12.: Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke aznap szerez tudomást a dormánfalviak úzvölgyi munkálatairól.

2019. április 12.: A prefektus személyesen keresi fel Hargita Megye Tanácsának elnökét és ígéri, hogy napirendre tűzi a határvitát.

2019. április 25.: Csíkszentmárton újabb átiratban fordult Dormánfalvához, Borboly Csaba feljelentést tett a temetőben történt rongálás miatt.

2019 április 29.: Borboly Csaba levélben hívta fel Bákó Megye Tanácsa figyelmét arra, hogy Dormánfalva jogtalanul vette leltárába az úzvölgyi temető területét.

2019. április 29.: Hargita Megye Tanácsa levele Bákó Megye Tanácsához, melyben jelzi, hogy Dormánfalva az Úzvölgyi temető területét bevette leltárába.

2019. április 30.: Kelemen Hunor levele Viorica Dăncilă miniszterelnökhöz.

2019. május 1.: Hargita megye kéri, hogy a dormánfalviak halasszák el az úzvölgyi temetőbe május 17-ére tervezett avatóünnepséget.

2019. május 2.: Hargita Megy Tanácsa a Területi Közrendi Hatósághoz (ATOP) fordul, a megyei út melletti sánc betömésére nyújtva be panaszt.

2019. május 2.: Az út kapcsán feljelentés érkezik a Hargita Megyei Rendőrséghez.

2019. május 2.: Az Úz-munkacsoport gyűlése

2019. május 2.: Levél az ANAP-nak, valamint az országos Számvevőszéknek, hogy vizsgálják felül Dormánfalva város keresztekre kiírt közbeszerzését.

2019. május 3.: Az építkezések kapcsán feljelentés a Bákó Megyei Kataszteri Hivatalhoz, a Közigazgatási Minisztériumhoz, Bákó Megye Prefektusi Hivatalához, az Országos Közbeszerzési Ügynökséghez, a Bákó Megyei Számvevőszékhez, Bákó Megye Tanácsához, Dormánfalva Város Polgármesteri Hivatalához, a Bákó Megyei Építési Felügyelőséghez, az Országos Kataszteri Hivatalhoz, a Belügyminisztériumhoz, Hargita Megye Prefektusi Hivatalához, a Bákó Megyei Rendőrséghez; ugyanezeket megtette Hargita Megye Tanácsa Csíkszentmárton Község Polgármesteri Hivatala nevében is.

2019. május 5.: Felhívás önkéntes tevékenységre az Úz völgyébe.

2019 május 6.: Engedély 2019. június 5-re a háromszéki Ifjúsági Tanács Flashmob rendezvényére.

2019. május 6.: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat kéri, hogy képviseljék érdekeit és értesítsék a fejleményekről.

2019. május 6.: Az Úz-munkacsoport ülése a csíkszeredai megyeháza elnöki irodájában.

2019. május 6.: A Bákói ACUM TV információkat kér a 2001/544-es törvény alapján.

2019. május 7.: Csíkszentmárton bírósági elnöki rendeletet kér az úzvölgyi építkezés leállítására.

2019. május 7.: Levél Apjok Norbert parlamenti képviselőnek, hogy továbbítsa álláspontunkat a védelmi miniszternek.

2019. május 7.: Levelek a Bákó megyei és dormánfalvi intézményekhez, amelyekben kérjük, találjunk módot a tárgyalásra, személyes találkozásra.

2019. május 7.: Csíkszentmárton levele a bákói kataszteri hivatalhoz, kéri a telekkönyvezés leállítását.

2019. május 7.: Dormánfalva polgármestere ellentmondásainak összegzése.

2019. május 7.: Jegyzőkönyvek, amelyek rögzítik Hargita Megye Tanácsa elnökének látogatásait a bákói közigazgatási intézményeknél: Bákó Megye Tanácsának elnökénél, Bákó megye prefektusánál, a bákói építkezési felügyelőségnél, találkozott Dormánfalva főjegyzőjével és főépítészével.

2019. május 7.: A civil kezdeményezőbizottság gyűlése Csíkszentmártonban.

2019. május 8.: Válaszlevél a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzatnak, amelyben biztosítjuk, hogy majd értesítjük a fejleményekről.

2019. május 8.: Telekonferencia az üzvölgyi munkacsoport és a hargitai elnök között az aktuális úzvölgyi feladatokról.

2019. május 9.: Levél a belügyminiszterhez, hogy állítsa le a munkálatokat.

2019. május 9.: Az orosz és a német nagykövetség tájékoztatása levélben.

2019. május 9.: Elvi tanácshatározat, amellyel Hargita Megye Tanácsa megbízza Borboly Csaba elnököt, hogy képviselje Úzvölgye ügyét.

2019 május 9.: Megbeszélés a megyei tanács elnökével és az Úzvölgye-munkacsoport tagjaival, feladatokról és egyéb tennivalókról, beszámoló az eddigiekről.

2019. május 10.: Békítő tárgyalásra, személyes találkozókra meghívó levelek Dormánfalvának, Bákó Megye Tanácsának, valamint Bákó megye prefektusának.

2019. május 10.: Hargita megye prefektusának válaszlevele Hargita Megye Tanácsa 9981/2019-es beadványára, amelyben közli, hogy tájékoztatta a bákói építkezési felügyelőséget, illetve a Belügyminisztériumot a temetőben történt munkálatokról.

2019. május 10.: Levél a Magyar Állami Levéltárnak, adatokat kérünk az úzvölgyi temetőről.

2019. május 10.: az Úz-munkacsoport ülése

2019. május 12.: A három székelyföldi megye ökumenikus istentiszteletet tart az úzvölgyi temetőben

2019. május 12. után levelet küldtünk a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzathoz, Románia Németországi Nagykövetségéhez, az Orosz Nagykövetséghez, a Magyar Nemzeti Levéltárhoz, a Román Országos Levéltárhoz.

2019 május 13. Munkaülés az Úz-munkacsoport-tagokkal

2019. május 14.: A Bákói Építkezési Felügyelőség válaszlevele, melyben közli, hogy Dormánfalva nem tartotta be a törvényes eljárást.

2019. május 15.: Borsod-Abaúj-Zemplén küldi az Úzvölgyében eltemetett hősi halottak névsorát

2019. május 16.: HMT kérése az Állami Levéltárhoz, adatokat kérünk a 1968-as referendumról.

2019. május 16.: az Úz-munkacsoport gyűlése

2019. május 16.: Gyűlés az utászkollégákkal az úzvölgyi útjavítás kapcsán

2019. május 16. Kisfilm készítése Úzvölgye kapcsán

2019. május 16.: Megbeszélés a Hargita megyei prefektus, a tanácselnök és a határfelelős kollegák, valamint az OCOT hargitai képviselője jelenlétében.

2019. május 17.: Dormánfalva Város Polgármesteri Hivatala értesít a temetőben történt zsákolásról, és kéri, hogy Hargita Megye Tanácsa tegye meg a szükséges törvényes lépéseket.

2019. május 20.: Vitézi napot tartanak a háromszékiek.

2019. május 21.: Egy nagy trikolórt feszítenek ki az úzvölgyi temetőben, Borboly Csaba panaszt tesz, felszólítják a Belügyminisztériumot, a bákói prefektust, Bákó Megye Tanácsát, a rendőrség és a csendőrség vezetőjét, hogy lépjenek közbe. A trikolór eltűnik.

2019 május 21.: Interjú a Kossuth Rádiónak az úzvölgyi történések kapcsán.

2019. május 22.: Hargita Megye Tanácsa felkérése Bukarest és Kolozsvár történelemegyeteméhez, hogy végezzenek kutatásokat a román katonasírokról.

2019. május 22.: Kiegészítő dokumentumok küldése az Országos Kataszteri Hivatalnak.

2019 május 23.: A csíkszeredai rendőrségen kihallgatták László Antalt, Csíkszentmárton alpolgármesterét, miután reggel 6 órakor rátörtek családjára. A házkutatás alapja az a feljelentés lehet, amelyet George Simion független EP-képviselőjelölt tett azt követően, hogy az úzvölgyi katonatemetőnél uszító hangnemű videókat készített. Ekkor az RMDSZ felmondja az együttműködést a PSD-vel az úzvölgyi helyzet rendezéséig.

2019 május 23.: Munkamegbeszélés az Úz-munkacsoporttal a csíkszentmártoni alpolgármester letartóztatása és egyebek kapcsán.

2019. május 24.: Hargita Megye Tanácsa felkérése a négy magyar püspöki hivatalhoz, hogy foglaljanak állást az 1994-es úzvölgyi eseményeket illetően

2019 május 24.: Videófelvétel arról, hogy mit tettünk eddig Úzvölgye kapcsán.

2019. május 25.: Szolidaritási tömegrendezvény Úzvölgyéért és a meghurcolt elöljárókért Csíkszentmárton központjában.

2019. május 27.: A katonatemető helyzetének rendezését kéri a Székelyföldi Önkormányzati Tanács. Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester, az RMDSZ Székelyföldi Önkormányzati Tanácsának elnöke: „Az úzvölgyi haditemető ügyének rendezése, a jogsértő magatartás befejezése és a bűnösök megbírságolása jogos követelésünk, amiből nem engedünk.”

2019. május 28.: Csíkszentmárton értesíti a megyei tanácsot a Hargita megyei prefektus leveléről, amelyben tagok kinevezését kérik a határvita-bizottságba.

2019 május 29.: Munkamegbeszélés az Úz-munkacsoport tagjaival.

2019. május 29.: Levél Bákó püspökségéhez, a helyi papsághoz, hogy ne engedélyezzék a törvénytelen emlékmű felavatását

2019. május 29.: Válaszlevél az ANAP-tól és az Országos Számvevőszéktől, amelyben közlik, hogy az év második felében ellenőrzik Dormánfalva polgármesteri hivatalát.

2019. május 29.: A csíkszentmártoni önkormányzat döntése alapján lezárják az úzvölgyi temetőt.

2019. május 30.: Dormánfalva polgármesteri hivatala előzetes beadványban szólítja fel Csíkszentmártont a 2019/13-as, illetve a 2007/20-as tanácshatározat visszavonására.

2019. május 30.: Dormánfalva polgármesteri hivatalának válaszlevele Csíkszentmártonba, amelyben tudatja, hogy nem vonja vissza a temető telekkönyvezésére vonatkozó 2019/29-es tanácshatározatot.

2019. május 31.: Csíkszentmárton látogatási programot állít össze az úzvölgyi temetőre vonatkozóan.

2019. június 3.: Dormánfalva polgármesteri hivatala válaszlevélben közli, hogy Hargita Megye Tanácsa 2019/9841-es számú levelét továbbította a bákói prefektusi hivatalnak.

2019. június 4.: Levelek a bákói és a mojnesti kataszteri hivatalnak, hogy vizsgálják felül a Dormánfalva javára történt betelekkönyvezést

2019. június 4.: Hargita megye prefektusának válaszlevele Hargita Megy Tanácsa 2019/9368, valamint 2019/9841 számú levelére; közli, hogy felszólítja a dormánfalvi hivatalt, hogy az vonja vissza a 2019/29-es határozatát, ellenkező esetben perbe hívja; tudatja, hogy értesítést küldött az érintett hivataloknak, a bizottsági tagok nevesítésére a határvita rendezésére megalakult bizottságba.

2019 június 5.: Megbeszélés Úzvölgye kapcsán.

2019 június 5.: Sajtótájékoztató

2019. június 5.: Átirat Dormánfalva polgármesteréhez, hogy vonja vissza az emlékmű avatására kiadott gyülekezési engedélyt.

2019. június 5.: Átirat Bákó és Hargita megye prefektusának, rendőrségének, csendőrségének, hogy állítsák le a június 6-ára tervezett gyülekezést.

2019. június 6.: Élőlánc a hősök nyugalmáért, Kovászna megye kihelyezett ülése és a román lakosság erőszakos behatolása a temetőbe.

2019. június 6.: Idézés Csíkszentmártonnak, Hargita Megye Prefektusi Hivatala beperelte a 2019. évi 13-as tanácshatározat miatt.

2019. június 567.: Hargita Megye Tanácsa átiratban emlékeztette a fent felsorolt intézményeket arra, hogy nem kapott választ.

2019. június 6.: Válaszlevél Hargita megye prefektusának, amelyben tudatjuk, hogy a június 6-ára tervezett koszorúzási ünnepség nem a törvényes kereteknek megfelelően van megszervezve, és már van egy másik eseményre kiadott engedély ugyanarra az időpontra.

2019. június 6.: Az Országos Kataszteri Hivatal válaszlevele Hargita Megye Tanácsa 2019/10420-as beadványára, álláspontjuk a megyehatárokat illetően marad az 1990-es nyilvántartás szerint, amíg a két megye nem egyezik ki, avagy nem rendezi peres úton a határvitát.

2019. június 7.: Válaszlevél Hargita megye prefektusának, bizottsági tagok nevesítése a határvita-bizottságba

2019. június 7.: Válasz az ACUM TV-nek a közérdekű információkra vonatkozó 2011/544-es törvény alapján.

2019. június 7.: Interjú a Bonum Tv-nek, valamint a Hír Tv-nek Úzvölgye témájában.

2019. június 12.: A Magyar Állami Levéltár arról értesít, hogy nem találtak anyagot az úzvölgyi temetőre vonatkozóan, csupán egy térképrészletet 1894–1899-ből, amely a határt ábrázolja.

2019. június 16.: A Hargita Megyéért Egyesület levele Csíkszentmárton községnek: hozzájárulnak az úzvölgyi temetőkapu kijavításának költségeihez.

2019. június 24.: A bákói kataszteri hivatal közli az úzvölgyi temető telekkönyvezési bejegyzését Dormánfalva javára, figyelmen kívül hagyva Csíkszentmárton fellebbezését (megtámadható 15 napon belül Hargita Megye Tanácsa jogászai segítenek megfogalmazni a beadványt Csíkszentmártonnak).

2019. június 26.: A Művelődési Minisztérium levele arról, hogy jóváhagyják a temető munkálatainak művészeti koncepcióját.

2019. június 26.: Hargita Megye Tanácsa levele a bákói prefektúrának, ebben kérjük, tájékoztasson, miért nem támadta meg a dormánfalvi 2019/29-es tanácshatározatot.

2019. június 26.: Az Országos Kataszteri Hivatal válasza Hargita Megye Tanácsa 10420/2/2019-es beadványára, amelyben értesít arról, hogy marad az 1990. évi állapot a határvita jogi tisztázásáig.

2019. június 26.: Hargita Megye Tanácsa 11443/1-es számú levele a Védelmi Minisztériumhoz, amelyben ismételten kérjük, hogy válaszoljanak előző beadványunkra, amelyben adatokat kértünk a minisztérium birtokában lévő, az úzvölgyi temetőre, valamint az ott elhantolt katonákra vonatkozó nyilvántartásról.

2019. június 26.: Hargita Megye Tanácsa 11399/1-es számú levele a Hősök Emléke Országos Hivatalhoz (ONCE), amelyben ismételten kérjük, hogy válaszoljanak előző beadványunkra, amelyben adatokat kérünk az úzvölgyi temetőről, illetve az ott eltemetett katonák nyilvántartásáról.

2019. június 28.: Csíkszentmárton megtámadja a mojnesti kataszteri hivatal döntését, amellyel az úzvölgyi temetőt Dormánfalvának telekkönyvezte.

2019. július 3.: Az ONCE és a védelmi minisztérium válaszlevele Hargita Megye Tanácsa 9866/2019, 11399/2019, 11433/2019 számú beadványára; közlik a birtokukban lévő akták elérhetőségének linkjét az úzvölgyi temetőről. A mellékletekből kiderül, hogy minden nyilvántartásban más és más számadat szerepel, de a lényeges következtetés : az úzvölgyi temetőben 11/19 román halott van eltemetve. Az 1988-as Hargita megyei katonai központ jelentésében leírtak alapján a 149 román nemzetiségű halottból 19 az úzvölgyi temetőben és 130 az úzmezői (Poiana Uzului) temetőben volt eltemetve. Az úzmezői temetőből utólag áttemették a 130 román katona maradványait a kománfalvi (Comănești, Bákó megye) hősi temetőbe.

2019. július 3.: A bákói prefektus válaszlevele Hargita Megye Tanácsa 9841/08.05.2019 számú beadványára; közli, hogy felszólította Dormánfalvát, vonja vissza az úzvölgyi temetőre kiadott építkezési engedélyt; mint írja, Dormánfalva nemlegesen válaszolt, jelezve, hogy továbbította a művelődési minisztériumnak a művészeti koncepció engedélyeztetésére az aktákat. A prefektus továbbá adatokat kért az ONCE-től az úzvölgyi temetőrről. Döntést akkor hoz, miután ezekre a levelekre választ kap. Tudatja, hogy elindította a határvita rendezésének a procedúráját.

2019. július 3.: A Csíkszeredai Ügyészség levele, válaszként Hargita Megye Tanácsa 9319/02.05.2019-es, a Hargita Megyei Rendőrségnek címzett beadványára, az úzvölgyi temetőben történt építkezések kapcsán. Tudatják, hogy az ügyet átadták a Mojnesti Ügyészségnek.

2019. július 3.: Előzetes megbeszélés a prefektúrán a határvita-bizottság tagjaival.

2019. július 3.: Egyeztetés az alcsíki polgármesterekkel Úzvölgye kapcsán.

2019. július 4.: Hargita Megye Prefektusi Hivatalának levele, mellékelve küldi a Hargita és a Bákó megyei prefektus 218/360/2019-es számú közös rendeletét a két megye közti határvita rendezésére.

2019. július 8.: Hargita Megye Prefektusi Hivatalának levele, amelyben értesít a Hargita és Bákó megyei közös határvita-bizottság találkozásának időpontjáról és helyszínéről.

2019. július 9.: Hargita és Bákó megye közös határvita-bizottságának ülése a gyimesbükki polgármesteri hivatalban.

2019. július 10.: Hargita Megye Tanácsa 15770/2019-es számú levele Hargita Megye Prefektusi Hivatalához, kérjük, indítson eljárást a Hargita Megyei Kataszteri Hivatal munkatársa ellen, aki szakszerűtlenül járt el a megyék közti határvita-bizottságban, hátrányos helyzetbe hozva Hargita megyét.

2019. július 10.: Hargita Megye Tanácsának elnöke magánszemélyként, a 2001/544-es törvény alapján közérdekű információkat kér a dormánfalvi polgármestertől az úzvölgyi temető területének magánvagyonba vételéről.

2019.július 10.: Hargita Megye Tanácsának elnöke magánszemélyként, a 2001/544-es törvény alapján közérdekű információkat kér az országos csendőrségtől a június 6-i úzvölgyi temetőfoglalás alkalmával történt támadások kapcsán, amelyekben Iamandi Dan csíkszeredai csendőrparancsnok érintett volt.

2019. július 10.: Hargita Megye Tanácsának elnöke magánszemélyként, a 2001/544-es törvény alapján közérdekű információkat kér az ONCE-től a Hargita és Bákó megye területén történt exhumálásokat illetően, ha volt ilyen, és azokról pontos adatokat.

2019. július 11.: Hargita Megye Tanácsa a 2019/15845-es számú, Hargita Megye Prefektusi Hivatalához küldött átiratában kéri a prefektust, hogy indítsa el a közigazgatási bíróságon a határvitás keresetet Hargita megye közigazgatási határainak tisztázása érdekében.

2019. július 22.: Hargita Megye Tanácsa elnöke tudomást szerez arról, hogy megjelent Dormánfalva 2019/48-as határozata, amely módosítja a 2019/29-es határozatot.

2019. július 22.: Megbeszélés az Úz-munkacsoport tagjaival.

2019. július 23.: Csíkszentmárton előzetes beadványa Dormánfalva 2019/48-as határozata ellen, panasz Bákó megye prefektusának és Dormánfalva tanácsának.

2019. július 23.: Dormánfalva válaszlevele Hargita Megye Tanácsa elnökének, aki magánszemélyként, a 2001/544-es törvény alapján fordult hozzájuk. Küldik a leltári kimutatást az úzvölgyi temetőről.

2019. július 23.: Megbeszélés az Úz-munkacsoport tagjaival.

2019.július 24.: A Hargita megyei prefektus írásba adja, hogy nem indít pert, azt az érintett települések, Csíkszentmárton és Csíkszentgyörgy kell hogy indítsák.

2019. július 24.: Hargita Megye Tanácsa elnökének feljelentése az úzvölgyi temetőben június 6-án történt incidensek elkövetői ellen. Feljelentést tett a csíkszentmártoni rendőrségen és a csíkszeredai ügyészségen.

2019. július 24.: Az országos csendőrség válaszlevele a Hargita Megye Tanácsa elnökének magánszemélyként tett feljelentésére. Közlik: nem indult eljárás vagy feljelentés a csíkszeredai csendőrparancsnok ellen.

2019. július 26.: Hargita Megye Tanácsa elnöke mint magánszemély, a 2001/544-es törvény előírásainak megfelelően, ismételten kéri Dormánfalva polgármesteri hivatalától az előző beadványban kért közérdekű információt, amely az úzvölgyi temető vagyonkezelésének évenkénti leltárát bizonyítja. Az előző beadványra kapott válasz nem volt kielégítő.

2019. július 30.: Hargita megye prefektusának válaszlevele Hargita Megye Tanácsa 2019/15770-es beadványára; tudatja: a Hargita Megyei Kataszteri Hivatal munkatársa ellen nem indítanak eljárást, ugyanis az a határvitás megbeszélés alkalmával a hivatalos álláspontot képviselte.

2019. július 30.: Hargita Megye Tanácsa ad.9368/2019-es számú levele a bákói prefektusnak, amelyben kérjük, akadályozza meg az úzvölgyi temető telekkönyvezését a javított 2019/48-as dormánfalvi határozat alapján.

2019. július 30.: Hargita Megye Tanácsa ad.9368/2019-es számú levele a regionális fejlesztési és közigazgatási miniszterhez, amelyben kérjük, akadályozza meg az úzvölgyi temető bejegyzését a 2019/48-as dormánfalvi határozat alapján.

2019. július 30.: Bákó megye prefektusának válaszlevele Hargita Megye Tanácsa 9368/2019-es beadványára, amelyben tudatják, hogy a prefektusnak 6 hónap áll rendelkezésére megtámadni Dormánfalva határozatát, de ugyanazt megteheti a sértett fél is.

2019. augusztus 1.: Az Úz-munkacsoport munkaülése. Fő téma a határvitával, a temetővel és az építkezési engedéllyel kapcsolatos, ezek megtámadásának pereit indítani kell, segíteni az érintett településeket.

2019. augusztus 1.: Válasz Dormánfalva polgármesteri hivatalától a Hargita Megye Tanácsa elnöke mint magánszemély által kért információkra, küldik az ingatlan eszközlapjának másolatát, amelyen a temető szerepel. Ígérik, hogy a későbbiekben kiegészítik a kért aktákkal, a törvényes 30 napon belül.

2019. augusztus 2.: Dormánfalva levele, amelyben kéri az augusztus 26-i úzvölgyi megemlékezés bejelentését az 1991/60-as törvény előírásainak megfelelően.

2019. augusztus 2.: Dormánfalva közérdekű információkat kér a 2001/544-es törvény alapján az úzvölgyi temetőben felállított 5 emlékmű, valamint 600 kereszt, illetve a temető kerítésének felújítására kiadott engedélyekről.

2019. augusztus: Csíkszentmárton bíróságon támadja meg Dormánfalva Város Tanácsának a 2019/29-es számú határozatát, valamint Dormánfalva 2018/69-es számú építkezési engedélyét.

2019. augusztus 12.: Csíkszentmárton község kéri az augusztus 26-i úzvölgyi megemlékezés engedélyezését.

2019. augusztus 13.: Hargita Megye Tanácsa Csíkszentmárton kérésére jóváhagyja az augusztus 26-i úzvölgyi megemlékezést.

2019. augusztus 19.: Munkaülés az augusztus 26-i úzvölgyi megemlékezés előkészítése kapcsán.

2019. augusztus 20.: Levelek a Hargita Megyei Csendőrségnek, Hargita megye prefektusának, értesítjük az augusztus 26-i úzvölgyi megemlékezésről, valamint kérjük, biztosítsák a rendezvény békés lefolyását.

2019. augusztus 21.: Hargita Megye Tanácsának elnöke mint magánszemély a 2001/544-es törvény előírásai alapján kéri Bákó Megye Prefektusi Hivatalától a 2000 és 2018 közötti évek alatt Dormánfalva által továbbított ingatlanok leltáráról szóló tanácshatározatok másolatát.

2019. augusztus 22.: Hargita Megye Rendőrsége jóváhagyja az augusztus 26- i úzvölgyi megemlékezést.

2019. augusztus 22.: Dormánfalva beleegyezése az augusztus 26-i úzvölgyi megemlékezésre.

2019. augusztus 26.: Megemlékezés az úzvölgyi temetőben.

2019. augusztus 27.: A Regionális Fejlesztési és Közigazgatási Minisztérium válaszlevele Hargita Megye Tanácsa beadványára; tudatja: nem hagyta jóvá az előterjesztett ingatlanbejegyzést Dormánfalva javára, amíg az ingatlan (temető) helyzete jogilag nem tisztázódik.

2019. augusztus 29.: A román Védelmi Minisztérium átiratban kéri az úzvölgyi temető tulajdonjogát igazoló aktákat, valamint a temetőben történt beavatkozási munkálatok engedélyezéséről szóló összes iratot.

2019. szeptember 2.: Hargita Megye Tanácsa válaszlevele Dormánfalva beadványára: a kért akták nincsenek a tulajdonában, kérjük, forduljon a csíkszentmártoni önkormányzathoz, ugyanis a temető területe Csíkszentmárton köztulajdonában van.

2019. szeptember 2.: Bákó megye prefektusának válaszlevele Hargita Megye Tanácsa elnökének: tudatja, hogy a kért aktákat (HCL 29/2019, telekkönyvi bejegyzés) Csíkszentmárton megtámadta, és azokat csak a bíróság kérheti azon hivataltól, amely kibocsátotta, jelen esetben Dormánfalva Város Tanácsától.

2019. szeptember 3.: Bákó megye prefektusának válaszlevele Hargita Megye Tanácsa 9368/3/30.07.2019-es beadványára, amelyben kértük, támadja meg a dormánfalvi 2019/29-es számú tanácshatározatot – felsorolja a Csíkszentmárton, illetve a Dormánfalva által megtámadott aktákat, és tudatja, hogy a bíróság hivatott tisztázni az úzvölgyi temető jogi helyzetét, mivel a két megye közti határvita még folyamatban van.

2019. szeptember 11.: Hargita Megye Tanácsa levele Bákó megye újonnan kinevezett prefektusának, hogy foglaljon állást, és az érvényben lévő törvények alapján támadja meg Dormánfalva 2019/29-es és 2019/48-as határozatát, véget vetve ezzel a jogellenességek sorozatának.

2019. szeptember 17.: Válaszlevél a román Védelmi Minisztériumnak, továbbítjuk az általuk kért aktákat .

2019. szeptember 17.: Hargita Megye Tanácsának elnöke, Borboly Csaba mint magánszemély ügyvédhez fordul, hogy megtámadja a bákói prefektus 2001/544-es törvény alapján adott válaszát.

2019. szeptember 20.: Hargita Megye Tanácsa 21494-es számú levele a Védelmi Minisztériumnak és az ONCE-nek; kérjük, tájékoztassanak, ha hivatalos látogatás lesz az úzvölgyi temetőben.

2019. október 1.: Hargita Megye Tanácsának elnöke, Borboly Csaba és Gergely András, Csíkszentmárton polgármestere találkoznak az ügyvéddel, aki elvállalja a Hargita és Bákó megye közti határvita perét.

2019. október 2.: Hargita Megye Tanácsának elnöke magánszemélyként perbe hívja Bákó megye prefektusát a 2001/544-es törvény alapján adott válasz kapcsán.

2019. október 17.: Kovács Csaba őrtűzgyújtási kérése október 27-ére, az úzvölgyi temetővel szembeni részre.

2019. október 18.: Bákó megye prefektusának nem hivatalos látogatása Hargita Megye Tanácsa elnökénél; közli, hogy bírósági úton megtámadta Dormánfalva 2018/69-es építkezési engedélyét, valamint Dormánfalva 2019/29-es és 2019/48-as határozatát, amellyel az úzvölgyi temetőt bevették a közvagyonba és telekkönyvezték. Átadja a két per keresetét (2019.10.11-i keltezés van rajtuk).

2019. október 22.: Hargita Megye Tanácsa válaszlevele Kovács Csabának az október 25-i őrtűzgyújtás kapcsán, a 123-as megyei út mentén, az úzvölgyi temetővel szembeni részen.

2019. október 24.: Hargita Megye Tanácsa levele Dormánfalva polgármesteréhez, kérjük, hogy a román hadsereg napja alkalmából szervezett megemlékezésen tartsák fenn a rendet és a csendet, elkerülendő a provokációkat és rongálásokat.

2019. október 25.: Bákó Megye Prefektusi Hivatalának válaszlevele Hargita Megye Tanácsa 20529/11.09.2019 számú levelére; közli, hogy bíróságon megtámadta a dormánfalvi 2019/29-es, valamint 2019/48-as határozatot.

2019. november 5.: Hargita Megye Tanácsa perbelépési kérelme a Bákó Megyei Törvényszékhez a Dormánfalva polgármestere, valamint Dormánfalva város ellen folyó eljárásban. Ezzel együtt kérte:

a Dormánfalva polgármestere által kibocsátott 136/13.11.2018-as számú urbanisztikai bizonylat érvénytelenítését (amelyet az ugyancsak a dormánfalvi polgármester által törvénytelenül kiállított 69/17.12.2018-as számú dormánfalvi építkezési engedélyre alapoztak);

– az általános rendezési tervben az úzvölgyi katonai temetőre vonatkozó részek törlését;

– a törvénytelen 69/17.12.2018-as számú dormánfalvi építkezési engedély érvénytelenítését;

– a törvénytelen építmények lebontását az úzvölgyi temetőben;

– jelen ügy összekapcsolását a 2714/110/2019-es ügyirattal, amelynek tárgya a 69/17.12.2018-as számú dormánfalvi építkezési engedély érvénytelenítése, és amely keresetet Bákó Megye Prefektusi Hivatala indította;

– mindezzel együtt Hargita Megye Tanácsa kérte valamennyi perköltség alperes általi megtérítését.

2019. november 5.: Tilki Attila magyarországi országgyűlési képviselő, az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének helyettes tagja az Európa Tanács Miniszteri Bizottságához fordul, hogy tegyen jelentést az úzvölgyi helyzetről. „Meg kell akadályozni, hogy területfoglalás történjen a katonatemetőkön keresztül – jelentette ki Tilki Attila. – Ha nem járunk el kellő súllyal az úzvölgyi katonatemető ügyében, az bátoríthatja a nacionalista erőket, és máshol is hasonló inzultus érheti a katonai temetőket, általa pedig a helyi kisebbséget.”

2019. november 6.: Hargita Megye Tanácsának elnöke nem hivatalos forrásból arról értesül, hogy a román Hősök Emléke Országos Hivatal (ONCE) meghívására az úzvölgyi katonatemetőbe látogattak a német, az orosz, a magyar és a román hadisírgondozó hivatalok képviselői. Ezt már délután közli a sajtó is.

2019. november 19.: Dormánfalva ismételten közérdekű információkat kér, a 2001/544-es törvény alapján, az úzvölgyi temetőben felállított 5 emlékmű, valamint 600 kereszt, illetve a temető kerítésének felújítására kiadott engedélyekről.

2019. november 26.: Hargita Megye Tanácsa perbelépési kérelme a Bákó Megyei Törvényszékhez a Dormánfalva helyi tanácsa, valamint Dormánfalva területi közigazgatási egysége ellen folyó eljárásban. Ezzel kérte:

– a Dormánfalva helyi tanácsa által kibocsátott 29/29.03.2019-es, valamint 48/25.06.2019-es számú határozat érvénytelenítését (amelyekkel az úzvölgyi katonatemető 7979 négyzetméteres területének a bekebelezését és Dormánfalva saját vagyonába való beírását jóváhagyták);

– jelen ügy összekapcsolását a 2716/110/2019-es ügyirattal, amelynek tárgya a Dormánfalva helyi tanácsa által kibocsátott 29/29.03.2019-es, valamint 48/25.06.2019-es számú határozat érvénytelenítése, és amely keresetet Bákó Megye Prefektusi Hivatala indította;

– mindezzel együtt Hargita Megye Tanácsa kérte valamennyi perköltség megtérítését .

2019. december 3.: Hargita Megye Tanácsa perbelépési kérelme a Bákó Megyei Törvényszékhez, támogatva az alperes Északkeleti Regionális Építkezési Felügyelőség álláspontját. Ezzel kérte:

– Dormánfalva keresetének elutasítását, fenntartva mint megalapozott és törvényes közigazgatási aktát az alperes Északkeleti Regionális Építkezési Felügyelőség által kibocsátott 17104/09.05.2019-es számú Jegyzőkönyvet, amely Dormánfalva 2018/69-es számú építkezési engedélyére vonatkozik;

– mindezzel együtt Hargita Megye Tanácsa kérte valamennyi perköltség megtérítését.

2020. február 16.: A Marosvásárhelyi Ítélőtábla elutasítja Hargita Megye Prefektusi Hivatalának fellebbezését Csíkszentmárton 13/2019/13-as tanácshatározata ellen, amellyel lezárták az úzvölgyi katonai temetőt. Végleges döntés.