Rövid leírás a Hargita és Bákó megye közti határral és az Úzvölgye település hovatartozásával kapcsolatos vitáról

A Románia területi közigazgatását szabályozó 2/1968-as törvény mellékletében felsorolják a megyék településeit, és ezzel meghatározzák a megyék közigazgatási területeit is. Ami fontos: a megyék közigazgatási területei egybeesnek a megyehatárnál fekvő települések adminisztratív határaival, valamint a szomszéd megyék határtelepüléseivel is.

Az 1968/2-es törvény megjelenését megelőzően a települések közigazgatási elhatárolását az 1968/1136-os miniszteri tanácsi határozat szabályozta, melynek 36. pontjában, a községek fejezetnél (C) felsorolják a Csíkszentmárton községhez tartozó településeket: Csíkszentmárton, Csekefalva, Csíkkozmás, Lázárfalva és Úzvölgye. A mellékletben található a megye településeinek és a különböző területi közigazgatási egységeknek a grafikai ábrázolása.

Utólag az 1968/2-es törvényt módosító 2018/290-es törvény megerősítette Úzvölgye település Csíkszentmárton községhez tartozását.

Az 1968 és 1998 között készült jegyzőkönyvek és a kataszteri hivatalok képviselőinek találkozója alkalmával készült különböző határkijelölések csak műszaki lépések voltak, amelyeket nem véglegesítettek.

Az 1972. és 1985. évi kataszteri tervek alapján Bakó és Hargita megye kataszteri hivatala megállapodott egymással, és a két megye határánál lévő Úz patakát és Úzvölgye települést önkényesen belefoglalták Dormánfalva város kataszterébe, minden jogi alap nélkül.

1998-ban több kezdeményezés volt Dormánfalva és Csíkszentmárton kataszteri körülhatárolására. Hargita Megye Kataszteri Hivatala az 1998/341-es átiratában közli, hogy elkezdte a tíz közigazgatási egység határának megállapítását és kijelölését, melyek között Csíkszentmárton település is szerepel, megemlítve Csobányos és Úzvölgye települést mint különleges helyzetet, mivel mindkét település a megyehatáron túl van, holott az 1968/2-es törvény értelmében Úzvölgye település Csíkszentmártonhoz tartozik, és az 1991/69-es számú közigazgatási törvény 3-as cikkelye előírja, hogy a községek, városok és megyék határait törvény szabályozza.

1998. március 25-én Bákó és Hargita megye kataszteri hivatala az úzvölgyi tábor közös helyszíni elemzésekor jegyzőkönyvben rögzíti és megállapítja, hogy az 1985-ben készült dormánfalvi kataszteri felmérésnél Hargita Megye Kataszteri Hivatala pecséttel látott el egy 1982-ben készült egyszerű papírt.

1998-ban a csíkszeredai Toposervice cég elkészíti Csíkszentmárton kataszteri felmérését, kihagyva Úzvölgye települést. A munkálat mellékletében szereplő térképen Csíkszentmárton község polgármestere kézírással megjegyzi, illetve Hargita Megye Kataszteri Hivatala a 2002/1191-es számú átiratában elismeri, hogy Úzvölgye települést nem foglalták bele a feladatfüzetbe, és a kivitelezési idő rövidségére hivatkozva nem mérték fel.

Hargita Megye Kataszteri Hivatala nem tesz említést arról, hogy 2001. március 15-én a Hargita Megyei Kataszteri Hivatal székhelyén találkoztak Dormánfalva Város Polgármesteri Hivatalának, valamint Hargita és Bákó megye kataszteri hivatalának képviselői, kihagyva Csíkszentmártont, és az erről készült jegyzőkönyvben megállapítanak egy tetszőleges határt Dormánfalva javára, figyelmen kívül hagyva a törvény előírásait, illetve anélkül, hogy meghívták volna a határvitában érintett feleket. Sőt mi több, Úzvölgye település bekerült a Bákó megyei Dormánfalva kataszterébe.

2006-ban Hargita és Bákó megye prefektusi hivatala a 303/2010/2006-os, valamint 371/2006-os számú közös rendeletben nevezi ki a két megye közti határvita rendezésére létrehozott bizottság tagjait, de ez nem hoz eredményt.

A temető területét már 2007-ben Csíkszentmárton község közvagyonába foglalták.

Hargita Megye Kataszteri Hivatala Hargita Megye Tanácsának címzett 2008/3977-es számú átiratában magyarázza a határvitás eljárást, felsorolva a peres eljárásokat, végső következtetésként megállapítva, hogy Úzvölgye település Csíkszentmárton községhez tartozik, az 1968/2-es törvény előírásainak megfelelően, amint azt a térképek is alátámasztják, mindannak ellenére, hogy az 1972-es és az 1985-ös kataszteri tervek alapján a határ az Úz patak, és így Úzvölgye települést befoglalták Dormánfalva kataszterébe, az 1968/2-es törvény módosítása nélkül.

A temető területét már 2007-ben Csíkszentmárton község közvagyonába foglalták, ez 2010-ben jelent meg Románia Hivatalos Közlönyében (az erről szóló dokumentum megtekinthető ezen a linken).

2010-ben még volt egy próbálkozás a felek megállapodására, a találkozót Gyimesbükkben tartották 2010. december 20-án, de a felek nem jutottak közös nevezőre, ezért abban állapodtak meg, hogy 2011. január 10-én találkoznak, de erre végül nem került sor.

2010-ben elkezdődik egy országos kataszteri program „FOLYTATÓDIK” névvel, amely a közigazgatási határok tisztázására hivatott. Ebben a Bákó megyei Dormánfalva és a Hargita megyei Csíkszentmárton közti határvita is szerepelt, de a program nem valósult meg.

2012. október 9-én Hargita megye prefektusa elkezdte a határvita tisztázását célzó egyeztetést, meghívva a feleket 2012. október 10-ére Gyimesközéplokra, és ott arra jutottak, hogy az ügyben bírósághoz fordulnak.

Ezt követően egészen 2014-ig Hargita Megye Tanácsa számtalanszor kérte Hargita megye kormánymegbízottját, hogy indítsa el a bírósági eljárást a határvita tisztázása érdekében. Sajnos előrelépés nem történt.

2014. augusztus 26-án a világháborúk hőseire emlékeztek Úzvölgyében. Az első és második világháború Úz-völgyi harcainak hőseiről minden év augusztus 26-án megemlékeztek a helyszínen. Ezúttal is számos zarándok vett részt, köztük hagyományőrző egyesületek, huszárok, lovagrendek tagjai, nemcsak Székelyföldről, Erdélyből, hanem Magyarországról és Kárpátaljáról is. (Kapcsolódó sajtólinkek: maszol.ro, borbolycsaba.ro)

2017. szeptember 22-én Csíkszentmártonon egyeztetett Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke és a megyei tanács illetékes munkatársai a 123-as jelzésű megyei út karbantartása ügyében Gergely András csíkszentmártoni, György József csíkszentgyörgyi és András Zoltán kászonaltízi polgármesterrel, a helyi közbirtokosságok vezetőivel. (Kapcsolódó link: borbolycsaba.ro)

2018-ban Hargita Megye Tanácsa a 2012/882-es számú beadványában kérte Hargita Megye Kataszteri Hivatalának álláspontját Úzvölgye település hovatartozásáról. Azt is közölte, hogy az 1968/2-es számú törvény előírásainak megfelelően Úzvölgye település Csíkszentmárton község része. Az Országos Kataszteri Hivatal vezérigazgatója a Bákó és Hargita megyei kataszteri igazgatóval együtt elhatározta, hogy a FOLYTATÓDIK országos kataszteri program keretében az Országos Geodéziai Alap kataszteri terveit veszik figyelembe, amely megegyezik a Bákó Megye Kataszteri Hivatala által fenntartott állásponttal, Hargita Megye Kataszteri Hivatala pedig nem tud más megközelítésmódot támogatni.

Érdemes megemlíteni, hogy az Országos Kataszteri Hivatal által készített térképeken Úzvölgye település Hargita megye részeként szerepel, 1968-tól napjainkig még a katonai térképeken is, amint az a Védelmi Minisztérium A2604/2012-es számú, Hargita Megye Tanácsának küldött átiratából is kiderül.

Csíkszentmárton polgármestere a 2018/1965-ös átiratában fordul az Országos Kataszteri Hivatalhoz bemutatva a kialakult helyzetet, rámutatva az elkövetett visszaélésekre, miszerint az 1968/2-es törvény előírásait figyelmen kívül hagyva Úzvölgye település átkerült Dormánfalva kataszteri nyilvántartásába. A községvezető kéri, vizsgálják felül a történteket, és korrigálják a hibát, lehetőleg barátságos úton. A kapott válasz nem volt egyértelmű, abban felsorolják a törvény bekezdéseit, mellőzve a polgármester átiratában foglaltakat, mely szerint vizsgálják felül a 2012-es döntést, és tegyék helyre a dolgokat, illetve hogy Úzvölgye kerüljön vissza Csíkszentmárton kataszterébe.

2018. július 24-én Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke Úzvölgyében tartott terepszemlét, és egyeztetett György József csíkszentgyörgyi, Gergely András csíkszentmártoni és Szántó László csíkkozmási polgármesterrel, Becze István megyei tanácsossal, valamint a megyei tanács illetékes kollégáival a 123-as jelzésű megyei út kapcsán. A következő napon, július 25-én pedig a csíkszeredai megyeházán folytatták az egyeztetéseket, ezúttal meghívva az érintett közbirtokosságok, valamint a magánerdészet képviselőit. (Kapcsolódó link: borbolycsaba.ro)

2018. október 3-án egy asztalhoz ültek az érdekelt felek Csíkszentgyörgy polgármesteri hivatalában, hogy megállapodjanak abban, melyek legyenek a feltételei a 123-as jelzésű, Úzvölgye felé vezető megyei út rövid és hosszú távú rendbetételének, járhatósága megőrzésének. (Kapcsolódó link: borbolycsaba.ro)

2019. január 29-én Csíkszentmárton polgármestere a 2019/126-os számú beadvánnyal, írásban fordul Hargita megye prefektusához kérve, hogy a helyzet barátságos tisztázása érdekében alakítsa meg a békéltetőbizottságot az 1968/2-es törvény és a kataszteri térképek, valamint Hargita megye és az országos kataszteri hivatal átiratai alapján.

A vita akkor durvult el, amikor az úzvölgyi katonai temetőben Dormánfalva önkényes módon felállított egy emlékművet és ötven kis betonkeresztet, mindezt a terület hovatartozásának tisztázása és a hivatalos engedélyek beszerzése nélkül, anélkül, hogy tudatta volna Csíkszentmárton községgel, amely a temető ügykezelője, és amelynek a 2001/1351-es számú kormányhatározat szerint a temető a közvagyonában szerepel.

Ugyancsak a jogállamiság megsértését tükrözi Dormánfalva 2019/29-es határozata, amellyel az úzvölgyi temetőt belefoglalták Dormánfalva közvagyonába, mindannak ellenére, hogy a 2001/1351-es számú kormányhatározat szerint a temető Csíkszentmárton közvagyonában szerepel.

Hargita Megye Tanácsa kérelemmel fordult a különböző hivatalokhoz, a Regionális Fejlesztési és Közigazgatási Minisztériumhoz, Bákó Megye Prefektusi Hivatalához, Bákó Megye Kataszteri Hivatalához, a Buhusi Kataszteri Hivatalhoz, kérve ezeket az állami intézményeket, hogy tegyenek intézkedéseket, állítsák le a Dormánfalva által elkövetett törvénytelenségeket, és vonják vissza a kibocsátott dokumentumokat.

Csíkszentmárton község elnöki végzést kérelmez a bákói bíróságon, követelve az úzvölgyi katonai temetőben zajló munkálatok azonnali leállítását. Ugyanakkor előzetes beadványban fordult Dormánfalva Város Polgármesteri Hivatalához, valamint kérte Bákó megye prefektusának közbelépését is, hogy támadja meg Dormánfalva 2019/29-es számú határozatát.

2019. április 29-én a dormánfalviak (Dărmănești, Bákó megye) napokkal azelőtti úzvölgyi építkezése kapcsán Borboly Csaba mint magánszemély közérdekű adatigényléssel fordult a moldvai város vezetőségéhez, információt kérve a haditemetőben felállított emlékmű elkészítésének közbeszerzési eljárásáról és építkezési engedélyéről. (Kapcsolódó link: borbolycsaba.ro)

2019. május 1.: Winkler Gyula európai parlamenti képviselő és Tánczos Barna szenátor társaságában látogatta meg az úzvölgyi katonai temetőt szerdán reggel Gergely András, a temetőt évek óta gondozó csíkszentmártoni polgármester, valamint Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke. Az elmúlt munkaszüneti napokban Dormánfalva önkormányzata telekkönyveztette a területet, a sírhantokat, és síremlékeket állított az I. világháborúban elhunyt magyar katonák sírjára – ez indokolta a május elseji látogatást. (Kapcsolódó link: borbolycsaba.ro, Kapcsolódó video: facebook.com)

2019. május 4. A törvényes lehetőségek betartása érdekében Hargita Megye Tanácsa online aláírásgyűjtést kezdeményezett az úzvölgyi temető ügyében. A cél az, hogy minél többen kifejezhessék – törvényes úton – nemtetszésüket a dormánfalvi önkormányzat egyoldalú lépésével kapcsolatban. A petíció megtekinthető ezen a linken. (Kapcsolódó link: borbolycsaba.ro)

2019. május 5.: FELHÍVÁST tettünk közzé a Csíkszentmárton köztulajdonában lévő úzvölgyi katonai temető, illetve a Hargita Megye Tanácsa köztulajdonában lévő 123-as megyei út tekintetében önkéntességi tevékenységek elvégzésére. (Kapcsolódó link: borbolycsaba.ro)

2019. május 6.: A dormánfalvi polgármester úzvölgyi temetővel kapcsolatos állításai dokumentumokkal cáfolhatók, amit a közvélemény elé kell tárnunk – jelentette ki Borboly Csaba arra reagálva, hogy Dormánfalva elöljárója május 6-án közleményben reagált az úzvölgyi temetőben zajló építkezések kapcsán a sajtóban megjelent hírekre. (Kapcsolódó link: borbolycsaba.ro)

Elkészült a magyar és a román nyelvű honlap, amely minden kapcsolódó információt tartalmaz, illetve folyamatosan bővítjük ezek tartalmát. (Kapcsolódó link: borbolycsaba.ro)

2019. május 7.: Csíkszentmárton Önkormányzata, Hargita Megye Tanácsa és a Székely Virtus Hagyományőrző Egyesület kezdeményezésére megalakul az úzvölgyi helyzet rendezése ügyében tevékenykedő kezdeményezőbizottság Csíkszentmártonban, a katolikus plébánia hittantermében. A kezdeményezéshez csatlakozik Kovászna és Maros megye tanácsa is, hisz Székelyföld számára kiemelt kérdéskörről van szó. (Kapcsolódó link: borbolycsaba.ro)

2019. május 8-án Hargita Megye Tanácsa átiratban fordul Hargita megye prefektusához, hivatkozva a 2012–2013–2014. évi átiratokra és ismételten kérve, hogy tegye meg a szükséges lépéseket a határvita egyeztetésének folytatásáért, lévén, hogy a Dormánfalva és a bákói kataszteri hivatal által fenntartott állítás ellentmond a 2018/290-es törvénynek, amely az 1968/2-es törvényt módosítja, és amely előírásainak megfelelően Úzvölgye település Csíkszentmárton községhez tartozó faluként szerepel, nem a Bákó megyei Dormánfalvához tartozó településként.

2019. május 9.: A rendkívüli helyzet kapcsán megalakult kezdeményezőbizottság, amelyben a politikum mellett a civil szféra és a történelmi magyar egyházak képviselői is részt vállalnak, május 12-ére ökumenikus istentiszteletet hirdetett: mindenkit szeretettel várnak az úzvölgyi haditemetőbe vasárnap 15 órakor. (Kapcsolódó link: borbolycsaba.ro, borbolycsaba.ro)

2019. május 10.: Kérem, szánjanak rá néhány percet, kövessék bemutatómat! Láthatják, két településről beszélünk: #Úzvölgyéről és #Úzmezejéről. Azaz Valea Uzuluiról és Poiana Uzuluiról.

2019. május 11.: Köszönet mindenkinek, aki dokumentumokat, fotókat, térképeket küldött! Hiszem, hogy ha együtt dolgozunk, sikerülni fog!

2019. május 12.: Hatalmas tömeg gyűlt össze a kezdeményezőbizottság és Hargita Megye Tanácsa által szervezett ökumenikus istentiszteletre az úzvölgyi temetőben május 12-én, vasárnap. Székelyföld és Erdély minden szegletéből érkeztek emberek, hogy együtt tiltakozzanak a dormánfalvi önkormányzat sírgyalázó, törvénytelen építkezése ellen. (Mellékeltük a tiltakozás teljes szövegét.) (Kapcsolódó link: borbolycsaba.ro)

Legtöbben a csíki térségből érkeztek településvezetőikkel, polgármesterükkel, alpolgármesterükkel, helyi és megyei tanácsosaikkal közösen. (Kapcsolódó link: borbolycsaba.ro)

2019. május 16.: Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke elítéli az úzvölgyi temetőben május 16-án, csütörtökön délután – két ismeretlen személy által – elkövetett akciót, melynek során műanyag zsákokba csavarták a dormánfalviak által illegálisan felállított betonkereszteket. Ugyanakkor el is határolódik az ott történtektől, továbbra is a jogszerű, békés cselekedeteket tartja járható útnak. (Kapcsolódó link: borbolycsaba.ro)

Ezen a napon elérték, hogy a LÉNYEGRŐL ismét ne tudjunk beszélni. Elérték, hogy az állami hivatalok a „szemeteszsákos” történettel a határvita-dossziét feltegyék a polcra, jó magasra. Minden megállt. (Kapcsolódó link: borbolycsaba.ro)

2019. május 21.: Délután 17 óra 05 perckor a 123-as megyei úton, az „igazi” határnál munkálatokat végző utászcég alkalmazottjai értesítették Hargita Megye Tanácsát arról, hogy a zászlórudakra egy méterszer négy méteres óriástrikolórt feszítettek ki ismeretlenek, akik egy bukaresti rendszámú fekete Duster gépkocsival érkeztek. (Kapcsolódó link: borbolycsaba.ro)

2019. május 24.: Hihetetlen rendőri túlkapás történt Csíkszentmártonban! „A vád ütlegelés és telefonlopás – ez csak ürügy egy cirkusz kreálásához. Az RMDSZ azonnal megszüntette az aktuális kormány mindenféle támogatását, és kéri, hogy azonnal rendezzék a határvitát, rendezzék vissza a temetőt.” (Kapcsolódó link: borbolycsaba.ro)

Csíkszentmártonban is tanácsülést tartanak a megyeivel egy időben, és arról a javaslatról dönt a helyi önkormányzat, hogy zárják le 30 napra a temetőt.

2019. május 29.: Ideiglenesen, harminc napra lezárta az úzvölgyi temetőt Gergely András, Csíkszentmárton község polgármestere. Amint a helyszínen a polgármester elmondta, a lezárásról a helyi tanács döntött, a temető látogatásának harmincnapos felfüggesztéséről a 13/23.05.2019-es tanácshatározat rendelkezik, amelyet ki is függesztett a helyszínen. Az eseményen a sajtó képviselői és a civilek mellett jelen volt Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke, Becze István és Salamon Zoltán megyei tanácsosok, Ferencz Csaba, Csíkpálfalva község polgármestere és Kencse Előd, Csíkszentimre polgármestere. (Kapcsolódó link: borbolycsaba.ro)

2019. június 2.: Látogatási program van az úzvölgyi haditemetőben, ugyanis a prefektus megtámadta Csíkszentmárton önkormányzatának határozatát a temető lezárására vonatkozóan, így az nem érvényes. Hargita Megye Tanácsa jogászainak és szakembereinek segítségével elkészült az a temetőlátogatási program, amelyet nincs joga megtámadni a prefektusnak vagy más hatóságnak. A Csíkszentmárton közterületén található temetőt, amit kormányhatározat is elfogad, minden héten vasárnap 16 és 17 óra között lehet látogatni, előzetes jelentkezés alapján. (Kapcsolódó link: borbolycsaba.ro)

2019. június 4.: Borboly Csaba arra „biztatja” Andrei Jean-Adriant, Hargita megye prefektusát, hogy gyorsítsa fel a két megye határvitájának rendezését. Hargita Megye Tanácsának elnöke ezzel arra az átiratra reagált, amelyet Bákó Megye Prefektusi Hivatalától kapott június 4-én, válaszként korábbi levelére (mellékelve), és amelyben a bákói kormánymegbízott arról értesíti, hogy ugyanaznap felszólította a dormánfalvi önkormányzatot: vonja vissza az úzvölgyi temető közvagyonba vételére vonatkozó március 29-i határozatát. A Bákó megyei prefektus hivatkozik a kormány 2010-es rendeletére, amelyben az úzvölgyi temető Csíkszentmárton közvagyonának részeként szerepel. (Kapcsolódó link: borbolycsaba.ro)

2019. június 5.: A tanácsülés elején Borboly Csaba aláírta azt a levelet, amelyet Dormánfalva polgármesterének címeztek, és amelyben felszólítják arra, hogy vonja vissza a június 6-ára, a hősök napjára az úzvölgyi temetőben tervezett ünnepség jóváhagyását, ugyanis újabb törvénytelenséget követ el.

Ne halmozzanak törvénytelenséget törvénytelenségre, ez nem hoz megoldást, hangsúlyozta Borboly Csaba, és csatlakozásra hívta a megyei tanács tagjait a másnapi, 16 órakor kezdődő úzvölgyi csendes tiltakozáshoz, A hősök nyugalmáért! elnevezésű élőlánchoz. A kezdeményezéshez csatlakoznak Kovászna megye önkormányzati képviselői is, az esemény az alábbi linken tekinthető meg: https://www.facebook.com/events/468373893931531/

(Kapcsolódó link: borbolycsaba.ro)

„A dormánfalvi polgármester legújabb törvénytelensége a június 6-i megemlékezés engedélyezése” – jelentette ki Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke június 5-i, csütörtöki sajtótájékoztatóján, amelyet Korodi Attila parlamenti képviselővel és Tánczos Barna szenátorral közösen tartott a csíkszeredai megyeházán. A tanácselnök beszámolt arról, hogy Toma Constantintól, Dormánfalva polgármesterétől meghívót kapott a június 6-i eseményükre (amelyet a hősök napján tartanának az úzvölgyi temetőben), de ma átiratban válaszoltak neki felsorolva a törvénytelenségeit és figyelmeztetve arra, hogy súlyosan túllépte hatáskörét. (Kapcsolódó link: borbolycsaba.ro)

„Ma délután elkísértem Semjén Zsoltot, Magyarország miniszterelnök-helyettesét az úzvölgyi temetőbe Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke, Antal Árpád sepsiszentgyörgyi, illetve Gergely András csíkszentmártoni polgármesterrel együtt. A kegyelet virágainak elhelyezése után imádkoztunk az itt nyugvó hősi halottakért. Nyugodjanak békében!
Holnap élőláncot alkotva védjük meg a temetőt! Élőlánc a hősök nyugalmáért!”

Semjén Zsolt helyszíni videója: https://www.facebook.com/semjenzsolt/videos/404540507069016/

2019. június 6.: „Egy barbár erődemonstrációnak lehettünk részesei, de hisszük, hogy ezzel nem ért véget ez a küzdelem. Nekünk az egyetlen fegyverünk a törvény, és annak erejével harcolunk tovább” – nyilatkozta Borboly Csaba június 6-án az úzvölgyi temetőnél, miután a román, ittas emberrel teli tömeg betörte a kaput, és a Hargita és Kovászna megyeiek élőláncát áttörve beözönlött a hadisírokhoz. (Kapcsolódó link: borbolycsaba.ro)

A megyei tanács elnökének két élő bejelentkezése a helyszínről megtekinthető az alábbi két linken:

https://www.facebook.com/borbolycsaba/videos/2139379192847072

https://www.facebook.com/borbolycsaba/videos/2206747286088673

A június 6-i úzvölgyi történések egy magasabb szintről kitervelt provokáció eredményei, amiből megállapítható, hogy levizsgázott az egész állami gépezet – jelentette ki Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke. (Kapcsolódó link: borbolycsaba.ro)

Annak ellenére, hogy több központi hatóság nyilvánította törvénytelennek a dormánfalvi polgármester úzvölgyi cselekedeteit, s annak ellenére, hogy többek között Bákó Megye Prefektusi Hivatala a törvénytelen tanácshatározat visszavonására szólította fel a dormánfalvi polgármestert, Hargita megye prefektusa hivatalos átiratban szólítja fel Csíkszentmárton Község Polgármesteri Hivatalát, hogy biztosítson minden feltételt a dormánfalvi hivatal törvénytelenül engedélyezett eseményére. (Kapcsolódó link: borbolycsaba.ro)

KÉT FOTÓ:

https://www.borbolycsaba.ro/wp-content/uploads/2019/06/Prefektus-levele-Csikszentmartonnak.jpg

https://www.borbolycsaba.ro/wp-content/uploads/2019/06/Borboly-Csaba-levele-a-prefektusnak.pdf

2019. június 7-én Hargita Megye Tanácsa ismételten az Országos Kataszteri Hivatalhoz fordult kérve, hogy vegye figyelembe a csíkszentmártoni álláspontot, és a nyilvántartásában a vitatott terület szerepeljen a Hargita Megyei Kataszteri Hivatal által 2012-ig használt változat szerint.

2019. június 7.: „Az aljas módon az úzvölgyi temetőnket megtámadó csapat képviseletében a dormánfalvi polgármester tegnap egy újabb súlyos törvénytelenséget követett el – nyilatkozta Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke. – A csatolt fotók bizonyítják, hogy próbálják a tett nyomait eltüntetni, Romániában ez bűncselekmény. Bárki, ha próbálja eltüntetni a nyomait, miután galád módon széttör egy székelykaput, ami nem az ő tulajdonában van, azt a törvény tiltja, hogy helyre rakja a dolgokat, míg tart a kivizsgálás.” (Kapcsolódó link: borbolycsaba.ro)

Áder János köztársasági elnök is állást foglalt

A pünkösdi búcsús szentmisét követően Áder Jánost, Magyarország köztársasági elnökét kérdezték az újságírók. Az államelnök az úzvölgyi helyzetről is beszélt!

A felvétel itt tekinthető meg:

Borboly Melinda kérése mindnyájunké: bizonyítsák be a hatóságok, hogy ebben az országban mindnyájan egyenlők vagyunk! Bizonyítsák be, hogy ebben az országban nemcsak kötelezettségeink vannak, hanem ugyanolyan jogaink is!

2019. június 16.: Háromezer lejes büntetést szabott ki a Hargita Megyei Csendőrség Borboly Csabának az úzvölgyi katonai temetőnél június 6-án szervezett élőlánc kapcsán.
„Megérkezett a bukaresti parancs a Hargita Megyei Csendőrséghez: büntetni kell a magyarokat. Ajánlott levélben küldték el a jegyzőkönyvet, hogy biztosan célba érjen. A román hatóságok sokadjára bizonyították be azt, hogy csak akkor járnak el gyorsan és határozottan, ha etnikai kisebbséggel szemben akarnak fellépni. A dormánfalvi polgármester törvénytelenségei vagy az úzölgyi temetőben randalírozók ügyében nincs tudomásom semmilyen intézkedésről. A bírság ellen persze fellebbezni fogok, és tájékoztatni fogjuk a nemzetközi közvéleményt az etnikai alapon részrehajló román államról, mint ahogy tettük azt közösen, a három székelyföldi megye önkormányzatának vezetőiként a pápát elkísérő nyolcvan külföldi újságíró esetében is, akiket angol nyelvű kiadvánnyal tájékoztattunk a romániai magyarság jogsérelmeiről” – nyilatkozta Borboly Csaba. (Kapcsolódó link: borbolycsaba.ro)

2019. június 20.: Dr. Tilki Attila fideszes képviselő az #úzvölgyi katonatemetőben történt incidenssel kapcsolatban hívta fel a figyelmet a budapesti Országgyűlésben.

2019. június 24.: Levélben értesítette Csíkszentmárton önkormányzatát a mojnesti kataszteri hivatal, hogy telekkönyvezték az úzvölgyi temetőt a Bákó megyei Dormánfalva tulajdonaként. A telekkönyvezésre benyújtott kérelemről is értesítették a csíkszentmártoniakat, a Hargita megyeiek a rendelkezésre álló 15 nap alatt megtámadták azt, ennek ellenére megtörtént a telekkönyvezés. A törvényes lehetőségeket kihasználva, ezt ismét megtámadja Csíkszentmárton önkormányzata, a következő lépés pedig a perbe hívás lesz. Erről és a további teendőkről egyeztetett ma, június 24-én az úzvölgyi haditemető ügyében Hargita Megye Tanácsa keretében létrehozott munkacsoport, melynek ülésére meghívást kapott Gergely András, Csíkszentmárton polgármestere is. (Kapcsolódó link: borbolycsaba.ro)

2019. június 25-én az Országos Kataszteri Hivatal a 10420/2/2019 számú válaszlevélben tudatja, hogy a birtokok kataszteri és telekkönyvi bejegyzéseinél csupán műszaki műveleteket végez a határok grafikus ábrázolásához. Az 1996/7-es számú kataszteri törvény 11. cikkelyének 4. bekezdése értelmében a birtokok azonosítása, kijelölése, aktualizálása vagy azok kiigazítása a prefektus által kinevezett határmegállapító bizottságok hatásköre. A törvény megjelenéséig a vitatott területi közigazgatási határokat a határvitás békéltetőbizottság jegyzőkönyvei alapján vagy végleges bírósági végzés alapján ismerik el hivatalosan és jegyzik be az országos kataszteri nyilvántartásba az Országos Kataszeri Hivatal által. Mivel a Hargita megyei Csíkszentmárton és a Bákó megyei Dormánfalva között jelenleg határvita folyik, ez idő alatt végleges bejegyzés nem lehetséges, a hivatalos bejegyzéshez szükséges az 1996/7-es törvény 11. cikkelyének 4., 5., 6., 7., 8. és 13. bekezdése szerinti lépések megtétele.

2019. június 25-én Hargita és Bákó megye prefektusa a 218/360/2019-es számú közös rendelettel nevezi ki a határvita tisztázására létrehozott bizottság tagjait.

2019. július 3.: Több mint 30 millió lej (áfa nélkül) értékben jelent meg a megyei tanács elektronikus közbeszerzési oldalán az Úz-völgyi, 123-as jelzésű megyei út kivitelezési kiírása. A Csíkszentmárton kijáratától az egerszéki eltérőig húzódó, 14,5 kilométeres szakaszra július 15-ig várják az építőcégek ajánlatait. A beruházás magas értékét a völgyre jellemző szerpentinek indokolják, emellett pedig négy nagyobb hidat is fel kell újítani, valamint a támfalak építésére is szükség lesz az útvonalon. (Kapcsolódó link: borbolycsaba.ro)

A beruházás részletei a megyei tanács tematikus oldalán érhető el (http://bit.ly/UzVolgyiUt).

2019. július 7., BLOG: Minden ránk dobott kő közösségünket erősíti (Kapcsolódó link: borbolycsaba.ro)

2019. július 9-én Gyimesbükkön találkoznak a bizottság tagjai, de nem jutnak közös nevezőre, így marad a pereskedés mint megoldás.

2019. július 10.: Hargita Megye Tanácsának elnöke levélben kérte a prefektust, vizsgálja ki a Hargita Megyei Kataszteri Hivatal hozzáállását, amelyet a Gyimesbükkben szervezett BákóHargita-megyehatárvitában tanúsított. Borboly Csaba úgy véli, elfogadhatatlan, hogy egy Hargita megyei intézmény Hargita megye számára fontos ügyeket akadályozzon.

Itt találják a levelet, alább pedig a további részleteket tartalmazó videót:

2019. július 11-én Hargita Megye Tanácsa a 15845/2019-es számú beadványában Hargita megye prefektusához fordul azért, hogy a kérelem beiktatásától számított 30 napon belül kezdeményezzen bírósági eljárást a megyehatár tisztázása érdekében.

2019. július 24-én Hargita megye prefektusa válaszul Hargita Megye Tanácsa 15845/2019-es beadványára közli, hogy az érintett területi közigazgatási egységek hivatottak bírósági eljárást indítani a közigazgatási megyehatárok tisztázásáért, illetve jogos tulajdonuk megvédéséért.

2019. augusztus 20., BLOG: A nyilatkozatháború nem oldja meg az úzvölgyi helyzetet (Kapcsolódó link: borbolycsaba.ro)

2019. augusztus 26.: Borboly Csaba úzvölgyi megemlékezésen elhangzott beszéde elolvasható ezen a linken.

2019. augusztus 28.: Nekünk is dolgunk van, feladatunk: összefogással, együttműködéssel el kell érni, hogy ez a temető nyerje vissza az eredeti formáját, és el kell érjük azt, hogy azokat a jogsérelmeket, azokat a határcsonkításokat, amelyek az elmúlt évtizedekben történtek, a jog erejével állítsuk helyre.

2019. szeptember 11.: Hargita Megye Tanácsa szeptember 11-én ismételten kérte a Bákó megyei kormányhivataltól, ezúttal a frissen kinevezett bákói prefektustól, a dormánfalvi határozatok megtámadását.

2019. október 1-én Hargita Megye Tanácsának elnöke, Borboly Csaba és Csíkszentmárton község polgármestere, Gergely András megbíztak egy ügyvédi irodát, hogy képviselje őket a Csíkszentmárton és Dormánfalva közti közigazgatási határ tisztázásáért indított perben.

2019. október 24.: Közös levélben fordult Dormánfalva polgármesteréhez október 24-én Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke és Gergely András, Csíkszentmárton polgármestere. Arra kérték a Bákó megyei város vezetőjét, hogy garantálja: nem lesznek rongálások a temetőben Románia hadseregének napján, október 25-én, az úzvölgyi temetőbe szervezett eseményen. (Kapcsolódó link: borbolycsaba.ro)

2019. október 27.: Hatalmas előrelépésnek számít az úzvölgyi temető körül kialakult vitában, hogy a Bákó megyei prefektus, Valentin Ivancea két keresetet indított a közigazgatási bíróságon. Ezekben a perekben megtámadta a dormánfalvi tanács által kibocsátott 2019/68-as építkezési engedélyt, illetve a 2019/29-es és a 2019/48-as helyi tanácsi határozatot, amelyekkel Dormánfalva az úzvölgyi temetőt a település közvagyonába helyezte át. (Kapcsolódó link: borbolycsaba.ro)

2019. november 5.: Csíkszentmárton község és a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat álláspontja mellé sorakozott fel november 5-i perbelépési kérelmével Hargita megye. Hargita Megye Tanácsa abba a perbe lépne be, amelyet Dormánfalva polgármestere, valamint Dormánfalva város ellen indított Csíkszentmárton község a Bákói Törvényszéken (dossziészám: 1631/110/2019), és amelyben immár közösen kérik a következőket: a semmissé nyilvánítását a Dormánfalva polgármestere által kibocsátott 69/17.12.2018-as számú dormánfalvi építkezési engedély, valamint az ezt megelőző 136/13.11.2018-as számú urbanisztikai bizonylat és általános rendezési terv úzvölgyi katonai temetőre vonatkozó részének; a törvénytelen építmények lebontását az úzvölgyi temetőben, visszaállítva az eredeti állapotot. Mindezzel együtt Hargita Megye Tanácsa kérte valamennyi perköltség alperes általi megtérítését. (Kapcsolódó link: borbolycsaba.ro)

2019. november 8.: Megújul a 123-as jelzésű megyei út az Úz völgyében: a beruházásnak köszönhetően csaknem 50 kilométerrel rövidebb úton juthatunk el Bákó megyébe.

Kiírták a tervezés közbeszerzését az Úz-völgyi út második szakaszára, az egerszéki eltérőtől Bákó megye határáig. A tervezőcégek ajánlatait december 2-ig várják. (Kapcsolódó link: borbolycsaba.ro)

2020. január 28.: Aláírták az Úzvölgye felé vezető, 123-as jelzésű megyei út felújítására a kivitelezési szerződést január 28-án a csíkszentmártoni Baka János Községi Könyvtár előadótermében. A 45 hónapos határidejű beruházást, amely a Csíkszentmártontól Csinódon át az egerszéki eltérőig tartó szakaszt érinti, a székelyudvarhelyi Multipland Kft. végzi el.

– Felelős terveink vannak Székelyföld fejlesztését illetően Hargita Megye Tanácsánál. 2026-ig szeretnénk megépíteni az utat Bákó megye határáig. (Kapcsolódó link: borbolycsaba.ro)

Részletek a beruházásról az alábbi hivatkozásokon:

http://bit.ly/DJ123SzentmartonEgerszekKivitelezes

http://bit.ly/DJ123EgerszekMegyehatarTervezes

2020. július 14.: A javunkra döntött a Marosvásárhelyi Ítélőtábla. A Bákó megyei prefektúrát arra kötelezik, hogy kiadja a hiteles másolatát azoknak a dokumentumoknak, amelyekkel Dormánfalva közvagyonába vette az úzvölgyi temetőt.

2020. augusztus 13.

A Bákó Megyei Törvényszékre helyezték át azt a pert, amelyik a Hargita megyei Csíkszentmárton és a Bákó megyei Dărmănești (Dormánfalva) határvitáját hivatott eldönteni – írta csütörtöki számában a Krónika(tudósít a Maszol).

2020. augusztus 29.: Úzvölgye nem lehet magyar–magyar verseny témája!

  1. augusztus 29.:

Sajtómegjelenések:

Hargita Népe: https://hargitanepe.eu/biznunk-kell-a-holnapban/

Székelyhon: https://szekelyhon.ro/aktualis/bekes-egyuttelesre-szolitott-bojte-csaba-az-uzvolgyi-megemlekezesen

maszol.ro: https://www.maszol.ro/index.php/nagykep/179-tisztelges-szekelyfoldon-a-h-sok-el-tt-kepeken-mutatjuk-a-25-uzvolgyi-megemlekezest/

Krónika: https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/bojte-csaba-uzvolgyeben-hidat-kell-epiteni-a-kobol-amivel-megdobtak

Háromszék: https://www.3szek.ro/load/cikk/125866/ezrek-imadkoztak-az-igazsag-gyozelmeert-uzvolgyi-megemlekezes

2020, október 6.

A marosvásárhelyi ítélőtábla megfellebbezhetetlenül kimondta: törvényes a csíkszentmártoni önkormányzatnak az a határozata, amellyel község közvagyonává nyilvánította az úzvölgyi katonatemetőt és a magyar hadsereg által a második világháború idején épített egykori kaszárnyákat(tudósít a Maszol).

2020. október 24.

Bákó Megye Tanácsához fordult Borboly Csaba a román hadsereg napjára tervezett rendezvény miatt

A Hargita megyei tanácselnök levélben kéri, hogy október 25-e, a román hadsereg napja alkalmából ne engedélyezzék a szervezett tömeges rendezvényeket. –

https://www.maszol.ro/index.php/belfold/133899-uzvolgye-bako-megye-tanacsahoz-fordult-borboly-a-roman-hadsereg-napjara-tervezett-rendezveny-miatt

2020. november 1.
Átereszek elhelyezésével, és hidak építésével kezdték el idén a Csíkszentmártont és Úzvölgyét összekötő, Hargita és Bákó megye határáig tartó útszakasz korszerűsítését. Hosszú lejáratú beruházásról van szó, több évre való munkával, jelentős költséggel.

Székelyhon: https://szekelyhon.ro/aktualis/uzvolgye-fele-is-korszerusitik-a-megyei-utat

2020. november 29.

Fontos lépést tettünk ma, Úzvölgye ügyében – határaink védelméért dolgozunk.

A #DJ123 jelzésű megyei út telekkönyvezése után Hargita Megye Tanácsa

részéről hétfőn táblával jelöljük ki Úzvölgye település határait.

A határ megerősítése a helységnévtáblával történik, ez fogja mutatni, hogy pontosan kihez tartozik.

VIDEÓ:

2020. november 30.

Kétnyelvű helységnévtáblákat helyeztek ki hétfőn az úzvölgyi katonatemetőnél, miután Hargita Megye Tanácsa telekkönyveztette a településen áthaladó megyei utat. Két tábla a volt honvédkaszárnyák előtt, a másik kettő pedig Dormánfalva irányába mintegy három kilométerre kapott helyet.

Székelyhon: https://szekelyhon.ro/aktualis/helysegnevtablakat-helyeztek-ki-uzvolgye-hataraiba

2020. december 9.
5 alkalommal halasztották el az ítélethirdetést, végül 2020. december 9-én közzétették az oldalon: visszautasították a csendőrség fellebezését.

http://portal.just.ro/96/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=25800000000077320&id_inst=96

2020 december 10.
Úzvölgye problémájának gyökere egy szerződés, amely 1998-ban született és Csíkszentmárton község közigazgatási határainak megállapítása volt a tárgya. A teljes községé, beleértve Úzvölgyét is.

2021 február 16.
Brüsszel a gyűlöletbeszédre vonatkozó uniós jog átültetésére szólította fel Romániát, az RMDSZ szerint Úzvölgye miatt. (Kapcsolódó link: https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/uzvolgyi-katonatemetonbrusszel-a-gyuloletbeszedre-vonatkozo-unios-jog-atultetesere-szolitotta-fel-romaniat)

2021 február 17.
Csíki közbirtokosságok pert indítottak az úzvölgyi területeikért. (Kapcsolódó linkek: https://www.facebook.com/borbolycsaba/posts/267391208082096 , https://szekelyhon.ro/aktualis/hallgat-az-uzvolgyi-teruletfoglalas-okairol-dormanfalva-polgarmestere)

2021 február 25.
A román legfelsőbb bíróság határozata értelmében a Hargita Megyei Törvényszék tárgyalhatja első fokon Hargita és Bákó megye határperét, amely Úzvölgye település területének a hovatartozásáról is dönt. (Kapcsolódó link: https://szekelyhon.ro/aktualis/a-hargita-megyei-torvenyszek-targyalja-a-csikszentmartoniak-keresetet-a-megyehatar-perben)

2021 május 25.

A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma Társadalmi szervezetek munkacsoportjának online ülésén beszélt Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke az úzvölgyi ügyről.

https://www.facebook.com/borbolycsaba/posts/326584445496105

2021 május 26.

A Bákó Megyei Törvényszék elsőfokú döntése érvénytelenítette azt a dormánfalvi önkormányzati határozatot, amely a Bákó megyei város közvagyonába vette a sírkertet.

2021 június 11.

Úz-völgye titkainak nyomában: sziklába vájt lőállások, lövészárkok, tankakadályok és bunkerek. Madár Zsol erdőmérnök és amatőr helytörténész interjúja a Maszolon:

https://maszol.ro/kultura/Uz-volgye-titkainak-nyomaban-sziklaba-vajt-loallasok-loveszarkok-tankakadalyok-es-bunkerek

2021 június 18.

Töretlenül magyarok – a kecskeméti televízió beszámolója Úzvölgyéről:

https://kecskemetitv.hu/musorok/toretlenul-magyarok/toretlenul-magyarok-2

2021. október 28.

Jogerősen érvénytelenítette a Bákói Táblabíróság Dormánfalva (Dărmănești) tanácsának 2019 márciusában hozott határozatát, amellyel a város közvagyonává nyilvánította az úzvölgyi katonatemetőt.

2022. február 10.

A bákói törvényszék alapfokon kimondta, hogy az építkezési engedélyt jogellenesen állították ki.

A bírák a székelyföldi felek közül csak Csíkszentmárton község érdekeltségét ismerték el a perben. Nem fogadták el a Mikó Imre Jogvédő Szolgálat érdekeltségét és Hargita megye perbeavatkozási kérelmét. Hargita megye számára azonban jóváhagyták, hogy Csíkszentmárton község segítőjeként vegyen részt az eljárásban.- a Maszol.ro portálról