Adresa către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bacău. Adresa poate fi vizionat de pe acest link.