Răspunsul Agenției Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Răspunsul poate fi vizionat de pe acest link.