În data de 29 mai primarul localității Sânmartin, Gergely Andras a închis temporar pentru 30 de zile cimitirul de la Valea Uzului. După cum a spus primarul, închiderea cimitirului pentru accesul publicului a fost hotărâtă de consiliul local, la baza acesteia stă hotărârea 13/23.05.2019 care poate fi consultată la fața locului. Au fost prezenți la eveniment reprezentanții presei și ai sferei civile, acestora alăturându-li-se Borboly Csaba, președintele Consiliului Județean Harghita, Becze István și Salamon Zoltán, consilieri județeni, Ferencz Csaba, primarul localității Păuleni Ciuc și Kencse Előd, primarul localității Sântimbru.

„Cimitirul militar a devenit focarul provocărilor, iar pentru a pune capăt scandalului acesta trebuie închis”, a spus Borboly Csaba care a completat că în vederea clarificării situației se depun eforturi zilnice atât la nivel local, cât și județean. Totodată a făcut cunoscut faptul că în cursul zilei de ieri s-a primit o adresă din partea oficiului de cadastru din Bacău conform căreia este nevoie de clarificarea cât mai urgentă a situației, trebuie reparată ilegalitatea. Nu în ultimul rând reiese faptul că există unele neclarității și în ceea ce privește procedura de achiziție a lucrărilor de construcție realizate în cimitirul de la Valea Uzului. Borboly Csaba a spus că singurul instrument este justiția și și-a exprimat speranța că se va restabili calmul pe durata următoarelor treizeci de zile. Eroii, indiferent de naționalitate, trebuie cinstiți și memoria acestora nu trebuie întinată.

Președintele consiliului județean a explicat că cele trei lacăte puse pe poarta cimitirului, sunt un gest simbolic: câte un lacăt din partea primăriei localității Sânmartin, cultelor istorice, sferei civile. Cheile acestor lacăte vor fi predate în cursul zilei, celor sus-amintiți.

La fața locului s-au aflat și reprezentați ai poliției din județul Bacău, pe care Borboly Csaba i-a informat cu privire la închiderea cimitirului și le-a cerut sprijinul, ca împreună cu reprezentanții poliției din județul Harghita să se asigure paza acestuia împotriva eventualelor stricăciuni. De asemenea, președintele consiliului județean a evidențiat faptul că există o relație bună cu județul Bacău, se dorește asfaltarea drumului astfel ca aeroportul de la Bacău să fie mai accesibil locuitorilor din județul Harghita, respectiv în vederea exploatării în comun a potențialului turistic al zonei.

Mai multe informații despre Valea Uzului, puteți accesa la linkul de mai jos:

https://judetulharghita.ro/valea-uzului.html

 

Miercurea Ciuc, 29 mai 2019