A haditemetővel és a határvitával kapcsolatos levelezések

 • 2012: Átirat Hargita megye prefektusához, hogy rendezni kell a határ kérdését.
 • 2013: Átirat Hargita megye prefektusához, hogy rendezze a két megye határára vonatkozó kérdést.
 • 2014: Átirat Hargita megye prefektusához.
 • 2014: Átirat a Belügyminisztérumhoz, amelyben Hargita Megye Tanácsa kéri, tűzzék napirendre a kérdést.
 • 2019 január: Csíkszentmárton jelzi levélben a prefektusnak, hogy Dormánfalva község be akarja kebelezni Úzvölgyét.
 • 2019 április 30.: Kelemen Hunor levele Viorica Dăncilă miniszterelnökhöz.
 • 2019 május 3.: Az építkezések kapcsán feljelentés a Bákó Megyei Kataszteri Hivatalhoz, a Közigazgatási Minisztériumhoz, Bákó Megye Prefektusi Hivatalához, az Országos Közbeszerzési Ügynökséghez, a Bákó Megyei Számvevőszékhez, Bákó Megye Tanácsához, Dormánfalva Város Polgármesteri Hivatalához, a Bákó Megyei Építési Felügyelőséghez, az Országos Kataszteri Hivatalhoz, a Belügyminisztériumhoz, Hargita Megye Prefektusi Hivatalához, a Bákó Megyei Rendőrséghez; ugyanezeket megtette Hargita Megye Tanácsa Csíkszentmárton Község Polgármesteri Hivatala nevében is.
 • 2019 május 9.: Levél a belügyminiszterhez, hogy állítsa le a munkálatokat.
 • 2019 május 21.: Egy nagy trikolórt feszítenek ki az úzvölgyi temetőben, Borboly Csaba panaszt tesz, felszólítják a Belügyminisztériumot, a bákói prefektust, Bákó Megye Tanácsát, a rendőrség és a csendőrség vezetőjét, hogy lépjenek közbe. A trikolór eltűnik.
 • 2019 június 5.: Átirat Bákó és Hargita megye prefektusának, rendőrségének, csendőrségének, hogy állítsák le a június 6-ára tervezett gyülekezést.
 • 2019 június 6.: Válaszlevél Hargita megye prefektusának, amelyben tudatjuk, hogy a június 6-ára tervezett koszorúzási ünnepség nem a törvényes kereteknek megfelelően van megszervezve, és már van egy másik eseményre kiadott engedély ugyanarra az időpontra.
 • 2019 június 7.: Válaszlevél Hargita megye prefektusának, bizottsági tagok nevesítése a határvita-bizottságba
 • 2019 június 26.: Hargita Megye Tanácsa levele a bákói prefektúrának, ebben kérjük, tájékoztasson, miért nem támadta meg a dormánfalvi 2019/29-es tanácshatározatot.
 • 2019 június 26.: Hargita Megye Tanácsa 11443/1-es számú levele a Védelmi Minisztériumhoz, amelyben ismételten kérjük, hogy válaszoljanak előző beadványunkra, amelyben adatokat kértünk a minisztérium birtokában lévő, az úzvölgyi temetőre, valamint az ott elhantolt katonákra vonatkozó nyilvántartásról.
 • 2019 július 10.: Hargita Megye Tanácsa 15770/2019-es számú levele Hargita Megye Prefektusi Hivatalához, kérjük, indítson eljárást a Hargita Megyei Kataszteri Hivatal munkatársa ellen, aki szakszerűtlenül járt el a megyék közti határvita-bizottságban, hátrányos helyzetbe hozva Hargita megyét.
 • 2019 július 11.: Hargita Megye Tanácsa a 2019/15845-es számú, Hargita Megye Prefektusi Hivatalához küldött átiratában kéri a prefektust, hogy indítsa el a közigazgatási bíróságon a határvitás keresetet Hargita megye közigazgatási határainak tisztázása érdekében.
 • 2019 július 30.: Hargita Megye Tanácsa ad.9368/2019-es számú levele a bákói prefektusnak, amelyben kérjük, akadályozza meg az úzvölgyi temető telekkönyvezését a javított 2019/48-as dormánfalvi határozat alapján.
 • 2019 július 30.: Hargita Megye Tanácsa ad.9368/2019-es számú levele a regionális fejlesztési és közigazgatási miniszterhez, amelyben kérjük, akadályozza meg az úzvölgyi temető bejegyzését a 2019/48-as dormánfalvi határozat alapján.
 • 2019 augusztus 21.: Hargita Megye Tanácsának elnöke mint magánszemély a 2001/544-es törvény előírásai alapján kéri Bákó Megye Prefektusi Hivatalától a 2000 és 2018 közötti évek alatt Dormánfalva által továbbított ingatlanok leltáráról szóló tanácshatározatok másolatát.
 • 2019 szeptember 11.: Hargita Megye Tanácsa levele Bákó megye újonnan kinevezett prefektusának, hogy foglaljon állást, és az érvényben lévő törvények alapján támadja meg Dormánfalva 2019/29-es és 2019/48-as határozatát, véget vetve ezzel a jogellenességek sorozatának.
 • 2019 szeptember 17.: Válaszlevél a román Védelmi Minisztériumnak, továbbítjuk az általuk kért aktákat.
 • 2019 szeptember 20.: Hargita Megye Tanácsa 21494-es számú levele a Védelmi Minisztériumnak és az ONCE-nek; kérjük, tájékoztassanak, ha hivatalos látogatás lesz az úzvölgyi temetőben.

Itt megtalálhatóak a levelek.