Események – Megemlékezések (1994-2022)

A 90-es években  minden augusztus 26-án egyre többen látogattak ki az úzvölgyi temetőhöz. Az első világháborús hadikápolnában is emlékező szertartásokra került sor. A háromszékiek az Ojtoz völgye felől, a csíkiak a Gyimesi-szoroson át Dormánfalva (Dărmăneşti) irányából zarándokoltak az úzi temető emlékművéhez. És a látogatók köre egyre bővült földrajzi vonatkozásban is, átfogva az egész Kárpát-medencét. Az érdeklődés átszivárgott olyanok közé is, akiknek nem volt itt se halottjuk; se rokonuk, se ismerősük nem vett részt az úzi eseményekben. Ez a mozzanat rendkívül fontos, mert az érdeklődés itt hatolt be a kollektív emlékezet tartományába, ennél a momentumnál emelkedett közösségi dolgaink közé. A hagyomány aztán önmagát éltette, dúsította tovább.

 • 1994-re körvonalazódott a szándék, hogy egy II. világháborús emlékművet állítsanak az úzvölgyi hősi temetőbe. Egy kőtömbös, kopjafás emlékmű felállítása mellett döntöttek, amelyet 1994. augusztus 26-án lepleztek le, pontosan az úz-vögyi harcok kitörésének 50-ik évfordulóján. Még tartott az ünneplés eufóriája, amikor megjelent az első román nyelvű tudósítás is az eseményről. Ez az emlékmű és az azt követően felállított keresztek és kopjafák mozdították ki a hősi temetőt az addigi állapotából. Az emlékműállítást a Volt Hadifoglyok Háromszéki Szövetsége kezdeményezte, ezt karolta fel a Háromszéki Mikes Kelemen Közművelődési Egyesület s ehhez társult segítőszándékkal a csíkszentmártoni polgármesteri hivatal és az RMDSZ szervezet. [Forrás]
 • 1996-ban Jeszenszky Géza, az Antall-kormány külügyminisztere figyelt fel az úzi emlékek megelevenedésére, 1996-ban feleségével együtt személyesen is részt vettek az úzi ünnepségen, nagy hatású beszéddel tisztelegve két háború áldozatainak emléke előtt. Nem csoda, hiszen anyai nagyapja, a híres Sáfrán Géza ezredes, a miskolci 10-ek vezetője volt, a Magyaros tetőt visszahódító hős hadvezér. Az ünnepségre és a sepsiszentgyörgyi filmbemutatóra ( a fentebb említett Úzvölgyi hegyomlás) magával hozta Sassy Csaba A csíki határszélről című verseskönyvét, amelyet a költő Sáfrán Géza ezredes úrnak dedikált „tiszteletteljes szeretettel, ragaszkodással, hűséggel az együtt töltött időkemlékéül”. A verseskötet Sáfrán Géza előszavával jelent meg Klein, Ludvig és Szelényi r. t. kiadásában Miskolczon, évszám nélkül. [Forrás: Sylvester Lajos, sepsiszentgyörgyi újságíró írása]
 • 2006 évet megelőzően az Erdélyi Kutatócsoport Egyesület a sírkertben állított fakereszteket, ezáltal felvállalva a temetőgondozás részét is, amely példaértékünek bizonyult. Vásárhelyi Gábor Józsefet, az egyesület elnökét a kíváncsiság hajtotta az Úz völgyébe, 2006-ban vett részt először az augusztus 26-i megemlékezésen. Aztán két év múlva már az akkor alakulóban levő egyesüle több tagjával, családostul vett részt a zarándoklaton, és akkor fogalmazódott meg bennük: tenniük kell azért, hogy megőrződjék mindazok emléke, akik az első világháború folyamán az erdélyi harctereken, ez esetben az Úz völgyében életüket adták a haza védelmében. – Akkor még a temetőben az ott járók hagytak kis faágakból készült kereszteket, nemzeti színű szalaggal átkötve, idézi fel Vásárhelyi Gábor. [Forrás]
 • 2008 augusztus 30-án ismét százak és százak zarándokoltak a Kárpát-medence sokféle tájáról az úz-völgyi 15. emlékünnepségre a II. világháborús szovjet betörés 64. évfordulóján. [Forrás]
 • 2010-ben újabb megemlékezésre kerül sor, számszerint a 16. Úz-völgyi találkozóra, az 1944-es augusztus 26-i szovjet betörés évfordulójának alkalmából. Sylvester Lajos sepsiszentgyörgyi újságíró jegyzi le a megemlékezés pillanatait. [Forrás]
 • A 2014. augusztus 26-i, immár hagyománnyá vált éves megemlékezésen ezúttal számos zarándok vett részt, köztük hagyományőrző egyesületek, huszárok, lovagrendek tagjai, nemcsak Székelyföldről, Erdélyből, hanem Magyarországról és Kárpátaljáról is. Az ünnepi ökumenikus istentiszteleten Szabó Lajos római katolikus kanonok-plébános és Bucsi Zsolt református lelkész prédikált, mindketten a hit megőrzésének szükségességét, a gyökereinkhez való ragaszkodás és az őseinkről való megemlékezés fontosságát hangsúlyozták. Az istentisztelet után Gergely András, Csíkszentmárton polgármestere köszöntötte az egybegyűlteket, majd Szőts Dániel nyugalmazott orvos, egykori honvéd, aki részt vett az 1944-es Úz-völgyi csatában. [Forrás]
 • A 2017. augusztus 26-i megemlékezésre Háromszékről, Csíkszékről, Udvarhelyszékről, Brassóból, Négyfaluból és az anyaország különböző vidékeiről, sőt, Felvidékről, Kárpátaljáról érkeztek együtt zarándokok. [Forrás]
 • 2017 augusztusában Demeter Zoltán beszámolója alapján tudjuk, hogy megemlékezésre került sor az Úz völgyi temetőben. Az indulásnál Boér Imre nyugdíjas tanár, egykori úz-völgy frontszolgálatos katona rövid ismertetőt tart a jelenlevőknek, majd a megemlékezés a katonai temetőben folytatódik. Idézet a beszámolóból: “Itt 12 órától zászlófelvonással és ökumenikus istentisztelettel kezdődött a megemlékezés, amelynek keretében áldozás és úrvacsoraosztás is sor került, majd köszöntő beszédek, emléktábla és kopjafa megáldások, szavalatok és énekek, illetve végül koszorúzások következtek. Az 1994-ben állított emlékműnél, a túrasorozat résztvevőinek nevében mi is elhelyeztünk egy koszorút, illetve néhai barátunk, Sylvester Lajos köz- és újságírónak, az Úz-völgyi megemlékezések egyik kezdeményezőjének kopjafáját is virágcsokorral diszítettük. Idén, az elmúlt év során elhunyt dr. Szőts Dániel örökös úz-völgyi térparancsnok részére avattak kopját. A több mint ezer megemlékező között nagyon szép számban voltak jelen Erdővidék településeinek képviselői is.” [Forrás]
 • 2019 tavaszán engedély nélküli betonkereszteket állítottak a katonai temetőbe, amely politikai és diplomáciai konfliktusokhoz vezetett. [Forrás]
 • 2019. május 12.-én hatalmas tömeg gyűlt össze a kezdeményezőbizottság és Hargita Megye Tanácsa által szervezett ökumenikus istentiszteletre az úzvölgyi temetőben. Székelyföld és Erdély minden szegletéből érkeztek emberek, hogy együtt tiltakozzanak a dormánfalvi önkormányzat sírgyalázó, törvénytelen építkezése ellen. [Forrás]
 • 2019. május 25-én az Úzvölgye kezdeményező bizottság hívására mintegy ezren tiltakoztak szombat délután Csíkszentmárton központjában egymás kezét fogva az úzvölgyi katonatemetőben végrehajtott illetéktelen beavatkozás, és Lászó Antal csíkszentmártoni alpolgármester hatósági meghurcolása ellen. Amiként a katonatemetőben tartott május 12-i ökumenikus istentiszteleten, a résztvevők itt is háromszor kiáltották, hogy „Ne bántsd a magyart!”. [Forrás]
 • 2019. június 5-én Székelyföldi elöljárók élőlánccal próbálják megakadályozni, hogy Dormánfalva (Darmanesti) polgármesteri hivatala csütörtökön papokkal felszenteltesse az úzvölgyi katonatemetőben létrehozott román parcellát és emlékművet. [Forrás] Az események 2019 június 6-án, a Román Hősök Emléknapján csúcsosodtak ki, amikor távoli településekről összeverbuvált provokátorok kisebb incidenseket követően a román szalagokkal díszített betonkereszteket felavatták.
 • 2019. augusztus 26-án ökumenikus istentiszteleten emlékeztek meg hétfőn az Erdély és Moldva határán fekvő Úzvölgye katonai temetőjében a völgyben 75 éve vívott csata áldozatairól, amelyen Borboly Csaba elhangzott beszéde elolvasható ezen a linken. [Forrás]
 • 2020. május 28-án a román nacionalisták közel százfős csoportja ünnepelt a román hősök napján az úzvölgyi katonatemetőben, látványosan semmibe véve a járványügyi korlátozásokat. A rendezvényt Mihai Tirnoveanu, a szélsőségesen nacionalista Calea Neamului Egyesület elnöke kezdeményezte a Facebook-oldalán. Az esemény ortodox papok által tartott vallási ceremóniával kezdődött. Ezúttal is felolvasták annak a 149 román katonának a nevét, akik egy – a román hatóságok által hivatalosan cáfolt – dokumentum szerint e temetőben nyugszanak. Az ünnepségen beszédet mondott Constantin Toma, Darmanesti polgármestere és Mihai Tirnoveanu. A rendezvény koszorúzással és szeretetvendégséggel végződött. A sírkertben tavaly felállított emlékműnél Darmanesti rendőrfőnöke is koszorúzott. Constantin Toma polgármester a közösségi hálón is közvetített beszédében a román nemzet újjászületésének jeleként értékelte, hogy visszakerült az értékek közé a hősök iránti tiszteletet. [Forrás]
 • 2020. augusztus 26-án székelyföldi és magyarországi zarándokok részvételével ökumenikus istentiszteletet és megemlékezést tartottak az úzvölgyi katonatemetőben. [Forrás]
 • 2020. október 25-én a Nemzet Útja (Calea Neamului) román nacionalista szervezet felhívására több százan ünnepelték vasárnap délután a román hadsereg napját az úzvölgyi katonatemetőben. [Forrás]
 • 2021. augusztus 26.-án az elveszett, majd sokkal később megtalált kürt megszólaltatásával emlékeztek a 77 évvel ezelőtti csatára. [Forrás]
 • 2021. június 11-én a román nacionalista Nemzet Útja (Calea Neamului) egyesület hívására több százan emlékeztek meg csütörtök este a Hargita megyei úzvölgyi katonatemetőben a – véleményük szerint – ott eltemetett román hősökről. A hősök napján tartott megemlékezésen – amint ez immár hagyományossá vált – idén is felolvasták annak a 149 román katonának a nevét, akik – a megmozdulás szervezői szerint – az úzvölgyi katonatemetőben vannak eltemetve, a jelenlévők tömege minden névre jelennel válaszolt. [Forrás]
 • 2021. augusztus 26.-án több százan látogattak el csütörtökön az úzvölgyi katonatemetőbe, hogy leróják kegyeletüket az 1944. augusztus 26-án történt szovjet támadás hősei előtt. A megemlékező ünnepség része volt egy katolikus és egy református szentmise, majd elhelyezték a kegyelet koszorúit a magyar emlékműnél. [Forrás]
 • 2022. augusztus 26.-án ismét összegyűltek az Úz-völgyében mindazok, akik szerették volna tiszteletüket leróni az I. és II. világháborúban itt elesett hősök emléke előtt. Augusztus 26-án azoknak a székely határvédőknek a hősiességére emlékeztek, akik éppen akkor teljesítettek szolgálatot a haza védelmében az Úz-völgyében, amikor a szovjetek elérték a magyar határt. [Forrás]