Uzvölgye határvita és közvagyonba helyezés

Az 1968-as megyésítés után Úzvölgye minden hivatalos papíron közigazgatásilag Csíkszentmárton községhez tartozott.

A dormánfalviak egy 1998-ból, majd 2001-ből származó jegyzékre hivatkoztak, de az jogilag nem volt megalapozott ugyanis Hargita Megye Tanácsa és Csíkszentmárton község képviselője sem volt jelen ezen.

A település a hatályos román törvények szerint a Hargita megyei Csíkszentmárton község része. Ekként jelöli meg a román megyéket kialakító 1968/2-es törvény, valamint a Csíkkozmás és Csíkszentmárton szétválását kimondó 2002/103-as törvény is. Legutóbb a 2010/299-es kormányhatározat rögzítette Csíkszentmárton közvagyonát, amelybe a katonai temetőt is belefoglalta.

Hargita Megye Kataszteri Hivatala nem tesz említést arról, hogy 2001. március 15-én a Hargita Megyei Kataszteri Hivatal székhelyén találkoztak Dormánfalva Város Polgármesteri Hivatalának, valamint Hargita és Bákó megye kataszteri hivatalának képviselői.

A két megye kataszteri hivatala és Dormánfalva önkormányzata 2001-ben, Csíkszentmárton képviselői nélkül döntötte el Bákó megye javára a tulajdonvitát. A jegyzőkönyv elfogadása azt a helyzetet idézte elő, hogy Úzvölgye ugyan Hargita megyéhez tartozik, a terület, amelyen fekszik, azonban Bákó megye része. A Bákó megyei hatóságok a 2000-es évek elején eltüntették az út mellől Hargita megye határtábláját, a sajátjukat pedig pár kilométerrel feljebb, a település Hargita megyei oldalán helyezték ki. Dormánfalva önkormányzata 2019 márciusában a kisváros magánvagyonából a közvagyonába helyezte át a temetőt, amelyet április utolsó napjaiban telekkönyvezett is.

Az első jogi lépéseket közvetlenül a temetőben található keresztek ellen indították, amelynek célja az volt, hogy leállítsák az építkezést, azonban a bírósági döntésig megépültek a keresztek.

Hargita Megye Tanácsa a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálattal közösen és nélkül is intézett pereket a határviták ügyében. Hargita Megye Tanácsa a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálattal közösen egy kérését fogalmazott meg és fellebezéssel elérték a céljukat, Dormánfalva község tulajdonjogát törölték.

Az állami építési felügyelőség megállapította, hogy a polgármesteri hivatal törvénytelenül állította ki maga számára az építési engedélyt: az összeállított dokumentáció nem bizonyítja egyértelműen a terület fölötti tulajdonjogát. Ezután a bíróság engedélyezte, hogy a területet topográfusokkal felmérjék és szakértői jelentéssel bizonyítsák a határvitát.  A keresztek építésére kiadott engedélyt megsemmisítik, majd a fő beavatkozási kérelemhez kapcsolódó előzetes eljárás hiánya miatt elutasítják.

Dormánfalva önkormányzata is pert indított Csíkszentmárton ellen, annak az önkormányzati határozatnak az érvénytelenítését kérve, amelyben a székelyföldi község nyilvánította közvagyonává a katonatemetőt. Ezt a pert 2020 októberben a moldvai önkormányzat jogerősen elveszítette. A Bákói Táblabíróság jogerősen érvénytelenítette Dormánfalva (Dărmănești) városi tanácsának az úzvölgyi katonatemetőt közvagyonná nyilvánító 2019. márciusi határozatát.

A táblabíróság közölte: megalapozatlannak tartotta és elutasította Dormánfalva város és a helyi tanács fellebbezését az önkormányzati határozatot érvénytelenítő első fokú ítélet ellen. Az ítélet szerint a mostani határozat végleges.

I. kép

Határvitával kapcsolatos perek

 • Dosar száma: 972/96/2019
  Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat nem partner ebben.A Csíkszentmárton község közterület-állományának leltározását jóváhagyó 20/2007 sz. közigazgatási törvény megsemmisítése.
  Első fokon a Hargita Megyei Törvényszék a 385/26.03.2020. számú polgári ítélettel elutasította a Dormánfalvi Helyi Tanács keresetét. Ezen ítélet ellen a Dormánfalvi önkormányzat fellebbezést nyújtott be, amelyet a Marosvásárhelyi Fellebbviteli Bíróság az 567/06.10.2020. számú határozatával elutasított, az érdemben hozott határozatot fenntartva. Az ítélet jogerős.
 • Dosar száma: 1127/110/2019
  Moinești Bíróság Elnöki rendelet – Tárgyi hiba javítása
  Hargita Megye Tanácsa szakosztálya révén hozzájárult és közreműködött a Csíkszentmárton községnek a bírósághoz benyújtott idézési kérelem elkészítésében.
  Az első jogi lépéseket közvetlenül a temetőben lévő építmények (keresztek) felfedezése után tették meg. A kérelemben a román katonák emlékkeresztjeinek építése kivitelezésének azonnali felfüggesztését kérték. A kérelmet alaptalannak találták és elutasítoták, mivel a bírósági döntésig a munkálatok befejeződtek.
  Az ügyet érdemében elutasították
 • Dosar száma: 1553/110/2019
  A szabályozási jellegű közigazgatási aktus megsemmisítése
  Hargita Megye Tanácsa saját nevében beavatkozóként jár el.
  Csíkszentmárton tanácsának 29/2019. sz. kéri annak a határozatnak az eltörlését, amely az úzvölgyi Hősök temetője 7979 négyzetméteres terület bevezetéséről, magánterületről, a Dormánfalva közterületét képező javak leltárába való sorolásról szól.
  Hargita Megye Tanácsa szakosztálya révén, hozzájárult és közreműködött azzal, hogy a kereset benyújtását megelőzően elkészítette és Csíkszentmárton Község Önkormányzatának rendelkezésére bocsátotta a panaszt, és az ügyet a  Bákói Prefektúrához juttatta.
  Ezt követően, a Hargita Megye Tanácsa ismételt beavatkozott és megtámadta a  Dormánfalvi helyi tanács határozatait, amely jogvita a (2716/110/2019. sz.) tárgyát képezte (később ehhez az ügyirathoz kapcsolódik az 1553/110/2019. sz. ügyirat).
  Hargita Megye Tanácsa beavatkozási kérelmet nyújtott be, amelynek elvben helyt adtak. Előzetes panaszt nyújtottak be, amelyben a Dormánfalvi  helyi tanács 29/2019. számú határozatának visszavonását kérték.
  A dormánfalvi önkormányzattól választ kaptunk, amelyben tájékoztatott bennünket, hogy elutasítják a kiadott közigazgatási aktusok visszavonását.
  A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat, Kis Júlia által kiegészítő beavatkozás iránti kérelmet nyújtott be.
  A Dormánfalvi helyi önkormányzat fő beavatkozási kérelmet nyújtott be.
  A 2021.01.28-án a bákói bíróság elvben elfogadta a Dormánfalvi helyi tanács által benyújtott fő beavatkozási kérelmet.
  A 2021.03.04-én új tárgyalást tűztek ki a beavatkozási kérelem ellen benyújtott beadványok tudomásul vétele érdekében, tehát felkérték Hargita Megye Tanácsát, hogy nyújtsa be az ügyiratba a Marosvásárhelyi Fellebbviteli Bíróság által a 972/96/2019. sz. ügyben hozott 567/R/06.10.2020. sz. határozatot (amely megállapította Csíkszentmárton község közvagyonába tartozó területek leltárának jóváhagyásáról szóló 20/2007. sz. Csíkszentmárton helyi tanácshatározatot.)
  2021.05.26-án a bíróság elfogadta a felperes Csíkszentmárton község által a Dormánfalvi Helyi Tanáccsal szemben benyújtott kereseti kérelmet.
  Elfogadták a Dormánfalvi Közigazgatási Területi Egység által megfogalmazott fő beavatkozási kérelmet.
  Elfogadták a Kis Júlia által benyújtott kiegészítő beavatkozás iránti kérelmet.  Majd a  törvényszék elutasította, mivel megalapozatlannak találták.
 • Dosar száma:  2729/110/2019
  Az úzvölgyi Hősök temetője  7979 négyzetméter területű magántulajdont képező a Dormánfalvi közvagyont képező javak jegyzékében  (48/2019. számú)  A Dormánfalvi helyi tanács határozatának címében található tárgyi hiba kijavításáról szóló határozat megsemmisítésére kérelmet nyújtott be.  (ehhez az ügyhöz kapcsolódik  1553/110/2019.)
 • Dosar száma:  1631/110/2019
  Hargita Megye Tanácsa beavatkozási kérelmet nyújtott be az alapeljárásba, amelyet elvben elfogadtak majd érdemben elutasítottak. (Ezt az ügyet a 2714/110/2019. sz. ügyhöz csatolták, és az 1553/110/2019. sz. ügy kimeneteléig felfüggesztették.) A keresztek építésére kiadott engedélyt megsemmisítik, majd a fő beavatkozási kérelemhez kapcsolódó előzetes eljárás hiánya miatt elutasítják. Az alperest büntetés kifizetésére kötelezik a felperes (Csíkszentmárton) irányába.
 • Dosar száma:  1923/110/2019
  Hargita Megye Tanácsa beavatkozási kérelmet nyújtott be, amelyről a Bíróság még nem döntött. Az ügyet egyesítették az 1932/110/2019. sz. üggyel és felfüggesztették az 1553/110/2019. sz. ügy eredményéig.
 • Dosar száma:  1932/110/2019
  Hargita Megye Tanácsa beavatkozási kérelmet nyújtott be, amelyről a Bíróság még nem döntött. Az 1923/110/2019. sz. ügyhöz kapcsolódó irat. Felfüggesztett határozat függőben
 • Dosar száma:  2714/110/2019
  Ezt az ügyet egyesítették az 1631/110/2019. számú üggyel, amelyet az 1553/110/2019. számú ügy kimeneteléig felfüggesztettek.
  A 2716/110/2019. és 2729/110/2019. számú ügyek (az 1553/110/2019. számú ügyhöz kapcsolódó ügyek) végleges rendezéséig felfüggesztve.
  Mivel 2021 decemberében Csíkszentmárton község ahelyett, hogy az 1553/110/2019. sz. ügy végleges, kedvező rendezését követően kérte volna az ügy újraindítását, a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálattal együtt új kérelmet fogalmazott meg, amellyel kérte és elérte – egyelőre érdemben, fellebbezéssel – Dormánfalva község tulajdonjogának törlését a 4461/260/2021. sz. ügyben.
  Hargita Megye Tanácsa a jogi osztályán által megfogalmazta és biztosította Csíkszentmárton község számára a bírósági kereseti kérelmet, amelyet a bírósághoz nyújtottak be. Hatályon kívüli ügy.
 • Dosar száma: 227/96/2020*
  30.03.2020 kifogásoló nyilatkozatot nyújtott be
  29.07.2020 úgy döntöttek, hogy a Bákói Törvényszék javára megtagadják a joghatóságot
  Tárgyi illetékesség hiányára hivatkoztak a bíróság illetékességének elutasításával , határidőn kívül elutasították
  Elutasították továbbá az alperes a Dormánfalvi közigazgatási területi egység által felhozott elfogadhatatlansági kifogást.
  A Bíróság engedélyezi a topográfia, kataszter és geodézia területén igazságügyi műszaki szakértői jelentéssel történő bizonyítást.
  A Hargita Megyei Törvényszék az 1689/28.11.2019. számú polgári ítélettel, a Borboly Csaba felperes által benyújtott keresetet az alperes Prefektusi Intézmény – Bákó megye ellenében elfogadta, és ennek következtében kötelezte az alperest, hogy a felperesnek a 2019.08.20-án kelt kéréssel kért közérdekű információkat adja meg, továbbá költségtérítésre kötelezte.
  Az ítélet ellen a Bákó megyei prefektúra fellebbezést nyújtott be, amelyet a Marosvásárhelyi Fellebbviteli Bíróság megalapozatlanként elutasított   2020.07.14-én.
  A 1807/258/2020. sz. ügyben – az ügyész 2020.07.02-i végzésével elrendelt vádemelés mellőzéséről szóló határozat jogszerűségét és megalapozottságát megerősítették.
 • Dosar száma: 1176/3/2021
  Dormánfalva önkormányzata megtámadta a Hargita megye, valamint Hargita megye községeinek, városainak és községeinek közterület-nyilvántartásáról szóló 1.351/2001 számú kormányhatározat egyes mellékleteinek módosításáról és kiegészítéséről szóló 299/2010 számú kormányhatározatot.
  A 2021.04.08-i tárgyalási napon a Marosvásárhelyi Fellebbviteli Bíróság javára megtagadták az ügy eldöntésére vonatkozó illetékességet.
  A 2021.09.24-i tárgyalási napon a Bukaresti Fellebbviteli Bíróság a 413. cikkely   alin. 1 pct. 1 C.pr.civ.   bekezdése alapján elrendelte az ügy felfüggesztését a Hargita megyei bíróság előtt folyamatban lévő 227/96/2020* számú ügy végleges rendezéséig.
  Ebben a Mikó Imre Jogvédelmi Egyesület nem játszott szerepet.
 • Dosar száma: 466/260/2021
  A  2022. január 20-i tárgyaláson hozott határozatával: az ügyet 2022.05.26-ra halasztják majd 2023 április 4-re.
 • Dosar száma: 547/260/2021
  A 2022.01.28-i tárgyalás befejezésével: elnapolja az ügyet  2022 május 20-ra majd 2023. február 15-re
 • Dosar száma: 4461/260/2021
  Az ügy érdemében hozott 315/2022. sz. ítélet (2022.03.24.) elrendeli az OCPI Bákó – BCPI Moinești 65679. sz. ingatlan-nyilvántartásának helyesbítését a Dormánfalvi helyi  közigazgatási egység alperesnek a 65679. számú, T79, P 2391 helyrajzi számú, 7,979 négyzetméter területre vonatkozó tulajdonjogának törlése értelmében.
  A 2904/260/2019 számú, a CF határozat elleni panasz tárgyát képező dosszié az 1553/110/2019 számú dosszié végleges rendezését követően folytatódhatott volna annak érdekében, hogy elérjék Dormánfalva  város törlését a CF-ből. Azonban benyújottak egy  új, azonos célú keresetet a felperesek. Így a 2904/260/2019. számú ügyirat továbbra is tárgytalan.
  A Dormánfalvi helyi közigazgatási egység  fellebbezést nyújtott be, a döntés 2023 február 14-i döntés ellen.
  A bákói fellebbviteli bíróság 113/14.02.2023 helyt adott a fellebbezésnek. A fellebbezett ítéletet részben megváltoztatja, és következésképpen: elfogadja a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat keresetindítási jog hiányára vonatkozó kifogását, és e felperes által indított keresetet keresetindítási jog hiánya miatt elutasítja. Helybenhagyja az ítélet egyéb rendelkezéseit. Végleges.

Közvagyonba helyezés

 • Lemondtak a topográfiai jelentésről, mert az nem volt hasznos az ügyben.
 • A dormánfalvi helyi tanács kéri a bizonyítékot, amely igazolja az általa hivatkozott épület tulajdonjogát.
 • Arra hivatkoztak, hogy az 1872-es feliratok nem relevánsak ma már.
 • Úzvölgye és a temető nem ugyanott található, a temető Bákó megyéhez tartozik. Az anyakönyvi hivataltól még nem kértek igazolást a temetőrem de mielőbb benyújtják, valamint topográfusi és kihallgatási bizonyítást is kérnek.
 • Az iratokat mind benyújtották előzetesen: települések közötti elhatárolási vita elismerése, az OCPI által kiállított dokumentumok tartalma. a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzésének igazolása, valamint azok az iratok, amelyek az említett 20/2007-es HCL kiadásának alapjául szolgáltak, amely már elemzés tárgyát képezte a 972/96/2019. sz. ügyiratban, amelyben határozatot hoztak, amely jogerős és az ügyiratban van iktatva.
 • Kérték a bukaresti bíróságnál folyamatban levő a Csíkszentmárton község közvagyonába tartozó területre vonatkozó felfüggesztési kérelem elutasítását.
 • Kijelentik, hogy nem kérték a felfüggesztését.
 • A Hargita helyi tanács kéri a topográfiai szakvélemény elutasítását.
 • Az alperesek ügyvédje úgy véli, hogy annál is inkább célszerű a bizonyítást topográfiai szakértői jelentéssel adminisztrálni, mivel a felperes és a beavatkozó által az aktába benyújtott valamennyi dokumentum Úzvölgye községre vonatkozik, és a szakértői jelentéssel azt kívánja bizonyítani, hogy a temető és Úzvölgye község között nincs azonosság.
 • A felperes lemondott a szakértői bizonyítás szükségességéről
 • Elutasítják a kihallgatást.
 • A felpreses a kereset elfogadását kéri és a HCL 299/2019. számú, valamint a 29/2019. és a 48/2019. számú HCL 299/2019. számú megsemmisítését.
 • Az úzvölgyi haditemető Csíkszentmárton közterületéhez tartozik, Hargita megyéhez, nem pedig Dormánfalvához.
 • Ezt erősíti a 299/2010 HG, ahol a 15. számú melléklet 28. pontjában szerepel, hogy a temető Csíkszentmárton község közterületéhez tartozik ezt az  1351/2001. sz. HG is fenntartotta.
 • Az építési engedélynek ez volt az alapja.
 • A temető Hargita megye háborús emlékművei között szerepek.
 • A Bákó megyei prefektúra nem tartja ezt a temetőt a megye közvagyonának részének.