Úz völgye – Helységnévtábla

2020, november 30-án Hargita Megye Tanácsa kétnyelvű helységnévtáblát állított az elnéptelenedett Úz völgye település határain. A táblaállítás azután vált lehetségessé hogy a megyei önkormányzat betelekkönyvezte a településen áthaladó megyei utat, ami törvényes határidőn belül a bíróságon nem került senki által megtámadásra. A település határait jelző táblák a belterület határaira, a törvény által engedélyezett pontra kerültek kihelyezésre.

Helységnévtábla I.

A helységnévtáblák kihelyezése azért is volt szükséges mivel a határvita, katona temető hovatartozása kapcsán felmerült vitában a másik fél  többször is hangot adott azon véleményének miszerint létezik Úz völgye település amely Csíkszentmártonhoz tartozik de nem a katona temetőnél hanem valahol máshol.

A megyehatár tábla kihelyezésének témája 2019 óta napirenden van Hargita Megye Tanácsánál viszont mivel a megyehatár megállapítása per tárgyát képezi, annak lezártáig ennek kihelyezése nem leheteséges.

Helységnévtábla II.

Az esemény megtekinthető itt: