Úz völgye – Közérdekű információk

A közérdekű információkhoz való hozzáférést biztosító 2001/544-es törvény értelmében Hargita Megye Tanácsa, de Borboly Csaba megyeelnök is többször fordult az illetékes szervekhez, mint az Állami Levéltár, a Védelmi Minisztérium, az ONCE, Bákó megye prefektusi hivatala, a Csíkszeredai Ügyészség, Dormánfalva polgármesteri hivatala, főként a haditemetőre vonatkozóan. De Hargita Megye Tanácsához is érkeztek kérdések, szintén a szóban forgó törvényre hivatkozva, illetve ennek értelmében több alkalommal tájékoztatták a sajtót is.

 • 2019. május 16.: HMT kérése az Állami Levéltárhoz, adatokat kérünk a 1968-as referendumról.
 • 2019. május 31.: Csíkszentmárton látogatási programot állít össze az úzvölgyi temetőre vonatkozóan.
 • 2019. június 12.: A Magyar Állami Levéltár arról értesít, hogy nem találtak anyagot az úzvölgyi temetőre vonatkozóan, csupán egy térképrészletet 1894-1899-ből, amely a határt ábrázolja.
 • 2019. június 26.: Hargita Megye Tanácsa 11443/1-es számú levele a Védelmi Minisztériumhoz, amelyben ismételten kérjük, hogy válaszoljanak előző beadványunkra, amelyben adatokat kértünk a minisztérium birtokában lévő, az úzvölgyi temetőre, valamint az ott elhantolt katonákra vonatkozó nyilvántartásról.
 • 2019. június 26.: Hargita Megye Tanácsa 11399/1-es számú levele a Hősök Emléke Országos Hivatalhoz (ONCE), amelyben ismételten kérjük, hogy válaszoljanak előző beadványunkra, amelyben adatokat kérünk az úzvölgyi temetőről, illetve az ott eltemetett katonák nyilvántartásáról.
 • 2019. július 3.: Az ONCE és a védelmi minisztérium válaszlevele Hargita Megye Tanácsa 9866/2019, 11399/2019, 11433/2019 számú beadványára; közlik a birtokukban lévő akták elérhetőségének linkjét az úzvölgyi temetőről. A mellékletekből kiderül, hogy minden nyilvántartásban más és más számadat szerepel, de a lényeges következtetés: az úzvölgyi temetőben 11/19 román halott van eltemetve. Az 1988-as Hargita megyei katonai központ jelentésében leírtak alapján a 149 román nemzetiségű halottból 19 az úzvölgyi temetőben és 130 az úzmezői (Poiana Uzului) temetőben volt eltemetve. Az úzmezői temetőből utólag áttemették a 130 román katona maradványait a kománfalvi (Comănești, Bákó megye) hősi temetőbe.
 • 2019. július 3.: A bákói prefektus válaszlevele Hargita Megye Tanácsa 9841/08.05.2019 számú beadványára; közli, hogy felszólította Dormánfalvát, vonja vissza az úzvölgyi temetőre kiadott építkezési engedélyt; mint írja, Dormánfalva nemlegesen válaszolt, jelezve, hogy továbbította a művelődési minisztériumnak a művészeti koncepció engedélyeztetésére az aktákat. A prefektus továbbá adatokat kért az ONCE-től az úzvölgyi temetőről. Döntést akkor hoz, miután ezekre a levelekre választ kap. Tudatja, hogy elindította a határvita rendezésének a procedúráját.
 • 2019. július 3.: A Csíkszeredai Ügyészség levele, válaszként Hargita Megye Tanácsa 9319/02.05.2019-es, a Hargita Megyei Rendőrségnek címzett beadványára, az úzvölgyi temetőben történt építkezések kapcsán. Tudatják, hogy az ügyet átadták a Mojnesti Ügyészségnek.
 • 2019. július 10.: Hargita Megye Tanácsának elnöke magánszemélyként, a 2001/544-es törvény alapján közérdekű információkat kér a dormánfalvi polgármestertől az úzvölgyi temető területének magánvagyonba vételéről.
 • 2019.július 10.: Hargita Megye Tanácsának elnöke magánszemélyként, a 2001/544-es törvény alapján közérdekű információkat kér az országos csendőrségtől a június 6-i úzvölgyi temetőfoglalás alkalmával történt támadások kapcsán, amelyekben Iamandi Dan csíkszeredai csendőrparancsnok érintett volt.
 • 2019. július 10.: Hargita Megye Tanácsának elnöke magánszemélyként, a 2001/544-es törvény alapján közérdekű információkat kér az ONCE-től a Hargita és Bákó megye területén történt exhumálásokat illetően, ha volt ilyen, és azokról pontos adatokat.
 • 2019. július 23.: Dormánfalva válaszlevele Hargita Megye Tanácsa elnökének, aki magánszemélyként, a 2001/544-es törvény alapján fordult hozzájuk. Küldik a leltári kimutatást az úzvölgyi temetőről.
 • 2019. július 26.: Hargita Megye Tanácsa elnöke, mint magánszemély, a 2001/544-es törvény előírásainak megfelelően, ismételten kéri Dormánfalva polgármesteri hivatalától az előző beadványban kért közérdekű információt, amely az úzvölgyi temető vagyonkezelésének évenkénti leltárát bizonyítja. Az előző beadványra kapott válasz nem volt kielégítő.
 • 2019. július 30.: Bákó megye prefektusának válaszlevele Hargita Megye Tanácsa 9368/2019-es beadványára, amelyben tudatják, hogy a prefektusnak 6 hónap áll rendelkezésére megtámadni Dormánfalva határozatát, de ugyanazt megteheti a sértett fél is.
 • 2019. augusztus 1.: Válasz Dormánfalva polgármesteri hivatalától a Hargita Megye Tanácsa elnöke, mint magánszemély által kért információkra, küldik az ingatlan eszközlapjának másolatát, amelyen a temető szerepel. Ígérik, hogy a későbbiekben kiegészítik a kért aktákkal, a törvényes 30 napon belül.
 • 2019. augusztus 2.: Dormánfalva közérdekű információkat kér a 2001/544-es törvény alapján az úzvölgyi temetőben felállított 5 emlékmű, valamint 600 kereszt, illetve a temető kerítésének felújítására kiadott engedélyekről.
 • 2019. augusztus 21.: Hargita Megye Tanácsának elnöke, mint magánszemély a 2001/544-es törvény előírásai alapján kéri Bákó Megye Prefektusi Hivatalától a 2000 és 2018 közötti évek alatt Dormánfalva által továbbított ingatlanok leltáráról szóló tanácshatározatok másolatát.
 • 2019. szeptember 2.: Hargita Megye Tanácsa válaszlevele Dormánfalva beadványára: a kért akták nincsenek a tulajdonában, kérjük, forduljon a csíkszentmártoni önkormányzathoz, ugyanis a temető területe Csíkszentmárton köztulajdonában van.
 • 2019. szeptember 2.: Bákó megye prefektusának válaszlevele Hargita Megye Tanácsa elnökének: tudatja, hogy a kért aktákat (HCL 29/2019, telekkönyvi bejegyzés) Csíkszentmárton megtámadta, és azokat csak a bíróság kérheti azon hivataltól, amely kibocsátotta, jelen esetben Dormánfalva Város Tanácsától.
 • 2019. szeptember 17.: Válaszlevél a román Védelmi Minisztériumnak, továbbítjuk az általuk kért aktákat.
 • 2019. szeptember 17.: Hargita Megye Tanácsának elnöke, Borboly Csaba, mint magánszemély ügyvédhez fordul, hogy megtámadja a bákói prefektus 2001/544-es törvény alapján adott válaszát.
 • 2019. szeptember 20.: Hargita Megye Tanácsa 21494-es számú levele a Védelmi Minisztériumnak és az ONCE-nek; kérjük, tájékoztassanak, ha hivatalos látogatás lesz az úzvölgyi temetőben.
 • 2019. október 2.: Hargita Megye Tanácsának elnöke magánszemélyként perbe hívja Bákó megye prefektusát a 2001/544-es törvény alapján adott válasz kapcsán.
 • 2019. október 25.: Bákó Megye Prefektusi Hivatalának válaszlevele Hargita Megye Tanácsa 20529/11.09.2019 számú levelére; közli, hogy bíróságon megtámadta a dormánfalvi 2019/29-es, valamint 2019/48-as határozatot.
 • 2019. november 19.: Dormánfalva ismételten közérdekű információkat kér, a 2001/544-es törvény alapján, az úzvölgyi temetőben felállított 5 emlékmű, valamint 600 kereszt, illetve a temető kerítésének felújítására kiadott engedélyekről.