A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálatot a Romániai Magyar Demokrata Szövetség hozta létre azzal a céllal, hogy megfigyelje, jelezze és megakadályozza a romániai magyar közösség hátrányos megkülönböztetését. Alapvető fontosságú egy ilyen jogi segítségnyújtási szolgálat létrehozása a kisebbségi jogok területén, mert az elmúlt években jelentősen megnőtt a magyar kisebbségek elleni közvetlen és közvetett támadások, a helyzet hasonló volt az 1990-es évekhez, amikor az etnikumok közötti kapcsolatok is utcai vitákban nyilvánultak meg. A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat éves jelentést készít. A jelentés elsősorban a nyelvi jogok megsértésére, a nyelvhasználat szabadságára, a visszaélésekre, a gyűlöletbeszédre, a magyar közösség elleni szóbeli és fizikai erőszakra, valamint az etnikai megkülönböztetés egyéb formáira összpontosít. [Forrás]

Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat

A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat szerepe az Úz- völgyi építkezési engedély per folyamatában

  • 2019 Június 27. – A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat és Csíkszentmárton önkormányzata elindította a pert.
  • 2019 November 6. – Hargita megye tanácsa kérelmezi, hogy belépjen a perbe, mint érdekelt fél, saját érdekében.
  • A törvényszék 2019. December 4. én befogadja a Hargita Megye Tanácsa perbelépési kérését.
  • 2020 Június 24. – Hargita megye tanácsa perbe lép a felperes érdekében, ezt elfogadják és az ügy tárgyalását felfüggesztik, amíg véglegesen letárgyalják az 1553/100/2019 számú ügyet.
  • 2022 Január 26. – érdemben letárgyalják az ügyet.
  • 2022 Február 10. – megtörténik az ítélethirdetés – 89/2022 számú határozat. Jóváhagyták Csíkszentmárton keresetét, és a bákói prefektus keresetét is részben. Megállapították, hogy az építési engedély jogellenesen volt kiállítva és elrendelték az építmények lebontását. A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat keresetét visszautasították, mert úgy ítélték meg, hogy nem érdekelt az ügyben. Visszautasították Hargita megye fő perbelépési kérését, mert elfogadhatatlan az előzetes panasz eljárásának hiánya miatt és elfogadták Hargita megye perbelépési kérését, amelyet Csíkszentmárton mellett nyújtott be.