Úzvölgye – Kronológia

1998

 • A csíkszeredai Toposervice Kft. elkészíti Csíkszentmárton kataszteri térképét, amelyből kimarad Úzvölgye. Ezt Gergely András polgármester úgy veszi át, hogy megjegyzi, hiányzik kb. 77 ha terület azonosítása.

2006


2010

 • Ebben az évben még volt egy próbálkozás a felek megállapodására, a találkozót Gyimesbükkben tartották 2010. december 20-án, de a felek nem jutottak közös nevezőre, ezért abban állapodtak meg, hogy 2011. január 10-én találkoznak, de erre végül nem került sor.
 • 2010-ben elkezdődik egy országos kataszteri program „FOLYTATÓDIK” névvel, amely a közigazgatási határok tisztázására hivatott. Ebben a Bákó megyei Dormánfalva és a Hargita megyei Csíkszentmárton közti határvita is szerepelt, de a program nem valósult meg.

2012

 • Átirat Hargita megye prefektusához, hogy rendezni kell a határ kérdését.
 • 2012. október 9-én Hargita megye prefektusa elkezdte a határvita tisztázását célzó egyeztetést, meghívva a feleket 2012. október 10-ére Gyimesközéplokra, és ott arra jutottak, hogy az ügyben bírósághoz fordulnak.
 • Jegyzőkönyv a két megye kataszteri hivatalának gyűléséről, amit a Hargita megyeiek nem írtak alá, jelezve, hogy a két megye közötti határ vita tárgyát képezi.

2013

 • Átirat Hargita megye prefektusához, hogy rendezze a két megye határára vonatkozó kérdést.
 • 2013 február 18.: A Hargita és Bákó megye közötti területvitáról tanácskoztak az érintett települések elöljárói: Csíkszentmárton, Csíkszentlélek, Csíkszentgyörgy, Pálfalva, Csíkszépvíz.

2014

 • Átirat Hargita megye prefektusához
 • Átirat a belügyminisztériumhoz, melyben Hargita Megye Tanácsa kéri, tűzzék napirendre a kérdést.
 • 2014 augusztus 26-án a világháborúk hőseire emlékeztek Úzvölgyében. Az első és második világháború Úz-völgyi harcainak hőseiről minden év augusztus 26-án megemlékeztek a helyszínen. Ezúttal is számos zarándok vett részt, köztük hagyományőrző egyesületek, huszárok, lovagrendek tagjai, nemcsak Székelyföldről, Erdélyből, hanem Magyarországról és Kárpátaljáról is. (Kapcsolódó sajtólinkek: maszol.ro, borbolycsaba.ro)

2017

 • 2017. szeptember 22-én Csíkszentmártonon egyeztetett Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke és a megyei tanács illetékes munkatársai a 123-as jelzésű megyei út karbantartása ügyében Gergely András csíkszentmártoni, György József csíkszentgyörgyi és András Zoltán kászonaltízi polgármesterrel, a helyi közbirtokosságok vezetőivel. (Kapcsolódó link: borbolycsaba.ro)

2018

 • 2018-ban Hargita Megye Tanácsa a 2012/882-es számú beadványában kérte Hargita Megye Kataszteri Hivatalának álláspontját Úzvölgye település hovatartozásáról. Azt is közölte, hogy az 1968/2-es számú törvény előírásainak megfelelően Úzvölgye település Csíkszentmárton község része. Az Országos Kataszteri Hivatal vezérigazgatója a Bákó és Hargita megyei kataszteri igazgatóval együtt elhatározta, hogy a FOLYTATÓDIK országos kataszteri program keretében az Országos Geodéziai Alap kataszteri terveit veszik figyelembe, amely megegyezik a Bákó Megye Kataszteri Hivatala által fenntartott állásponttal, Hargita Megye Kataszteri Hivatala pedig nem tud más megközelítésmódot támogatni.
 • 2018. július 24.: Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke Úzvölgyében tartott terepszemlét, és egyeztetett György József csíkszentgyörgyi, Gergely András csíkszentmártoni és Szántó László csíkkozmási polgármesterrel, Becze István megyei tanácsossal, valamint a megyei tanács illetékes kollégáival a 123-as jelzésű megyei út kapcsán. A következő napon, július 25-én pedig a csíkszeredai megyeházán folytatták az egyeztetéseket, ezúttal meghívva az érintett közbirtokosságok, valamint a magánerdészet képviselőit. (Kapcsolódó link: borbolycsaba.ro)
 • 2018. október 3.: Egy asztalhoz ültek az érdekelt felek Csíkszentgyörgy polgármesteri hivatalában, hogy megállapodjanak abban, melyek legyenek a feltételei a 123-as jelzésű, Úzvölgye felé vezető megyei út rövid és hosszú távú rendbetételének, járhatósága megőrzésének. (Kapcsolódó link: borbolycsaba.ro)

2019

 • 2019. január: Csíkszentmárton jelzi levélben a prefektusnak, hogy Dormánfalva község be akarja kebelezni Úzvölgyét.
 • 2019. január 23.: Megbeszélés Uz völgye kapcsán a helyi polgármesterrel, HMT, elnöki iroda
 • Megbeszélés Úzvölgye kapcsán a helyi polgármesterrel, HMT, elnöki iroda
 • Belső levelezés kollégákkal az Úz- völgyi megbeszélés kapcsán melyen részt vett a Csíkszentmártoni polgármester is
 • Belső egyeztés Uz völgye kapcsán kollégákkal
 • 2019. január 29.: Csíkszentmárton polgármestere a 2019/126-os számú beadvánnyal, írásban fordul Hargita megye prefektusához kérve, hogy a helyzet barátságos tisztázása érdekében alakítsa meg a békéltetőbizottságot az 1968/2-es törvény és a kataszteri térképek, valamint Hargita megye és az országos kataszteri hivatal átiratai alapján.
 • 2019. április 8.: Csíkszentmárton levele Dormánfalvának: kéri állítsák le az úzvölgyi temetőben zajló építkezést és állítsák vissza az eredeti állapotot.
 • 2019. április 12.: Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke aznap szerez tudomást a dormánfalviak úzvölgyi munkálatairól, és a prefektus azt ígéri, napirendre tűzi a határvitát.
 • 2019. április 25.: Április 25-én Csíkszentmárton újabb átiratban fordult Dormánfalvához, Borboly Csaba feljelentést tett a temetőben történt rongálás miatt. Április 29-én Borboly Csaba levélben hívta fel Bákó Megye Tanácsa figyelmét arra, hogy Dormánfalva jogtalanul vette leltárába az úzvölgyi temető területét.
 • 2019. április 28.: Levelezés Jakab Kevenddel Úz völgyi magyar katonatemető elrablása és meggyalázása kapcsán, Székely Virtus Hagyományőrző Egyesület elnölkével
 • Belső levelezés kollégákkal, készítsünk elő minél több háttéranyagot, példát, esetet, megoldást
 • Belső levelezés kollégákkal, közzé szeretnénk tenni egy felhivast a Jakab Kevenddel Úz völgyi magyar katonatemető elrablása és meggyalázása kapcsán felvetettekkel
 • Belső levelezés, melyben válaszolunk Jakab Kevendnek, hogy dolgunk az ügyön, csatolva a preketurara küldött április 11- levél, felhívás együttdolgozásra
 • Belső levelezés Gergely András Csíkszentmártoni polgármestrrel a felhívással kapcsolatosan
 • 2019. április 29.: Hargita Megye Tanácsa levele Bákó Megye Tanácsához, melyben jelzi, hogy Dormánfalva az úzvölgyi temető területét bevette leltárába. A Hargita megyeiek kérik, hogy az erről szóló határozatot Bákó Megye Tanácsa ne továbbítsa a kormánynak kihirdetésre, amíg a vita nem rendeződik (a temető Csíkszentmárton közvagyonának része); Hargita megye prefektusa lépjen az ügyben.
 • Borboly Csaba levélben hívta fel Bákó Megye Tanácsa figyelmét arra, hogy Dormánfalva jogtalanul vette leltárába az úzvölgyi temető területét
 • Belső levelezés Fenya Gyopárral, az 1997. évi LIV. törvény a műemlékvédelemről – Törvények és országgyűlési határozatokról
 • Belső levelezés Fenya Gyopárral, Műtárgyfelügyeleti Hatósági Osztály, jogi háttér javaslat http://oroksegvedelem.kormany.hu/jogi-hatter
 • Belső levelezés Fenya Gyopárral, Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Polone privind mormintele de război, din 25.05.2018 – Lege5.ro https://lege5.ro/Gratuit/gmyteojxhazq/acordul-intre-guvernul-romaniei-si-guvernul-republicii-polone-privind-mormintele-de-razboi-din-25052018
 • Belső levelezés Fenya Gyopárral Autorizarea constructiilor din zona de protectie a monumentelor istorice, in curs de reglementare https://www.arenaconstruct.ro/autorizarea-constructiilor-din-zona-de-protectie-monumentelor-istorice-curs-de-reglementare/
 • Belső levelezés Fenya Gyopárral Autorizatie de construire. Lipsa titlului de proprietate al solicitantului. Anulare | Decizii și sentințe contencios/fiscal – Curtea de Apel Cluj (2014)https://legeaz.net/spete-contencios-ca-cluj-2014/autorizatie-construire-lipsa-titlu-proprietate-986-2014
 • Belső levelezés Fenya Gyopárral, Dezincriminarea infracțiunii de a executa lucrări fără autorizație de construire la monumente istorice generează vid legislativ, astfel de fapte neputând fi nici sancționate. Consecințe juridice – Hotnews Mobile http://mobile.hotnews.ro/stire/22797921
 • Belső levelezés Fenya Gyopárral, Executarea de lucrări fără autorizație de construire la imobilul cuprins în zona de protecție a unui monument istoric de importanță națională. Distrugerea unei locuințe preistorice. Încadrare juridică | Revista Pro Lege http://revistaprolege.ro/executarea-de-lucrari-fara-autorizatie-de-construire-la-imobilul-cuprins-zona-de-protectie-unui-monument-istoric-de-importanta-nationala-distrugerea-unei-locuinte-preistorice-incadrare-juridica/
 • Levél a Dormanfalvi Polgármesteri Hivatahoz az 544/2011 Törvény értelmében kérünk elektronikus formában iratokat. Csatolt levélben felsorolva. Magánszemélyként.
 • Belső levelezés Kelemen Hunor, Tánczos Barna, Korodi Attila az elküldött levél kapcsán.
 • Levél a Dormanfalvi Polgármesteri Hivatahoz az 544/2011 Törvény értelmében kérünk elektronikus formában iratokat.
 • Belső levelezés Tánczos Barnával, amelyben Tánczos úr pontosítást kér miért nem akkor kértük amikor megtudtuk, hogy mi a helyzet odalent.
 • Belső levelezés Tánczos Barnával, amelyben válaszolunk Tánczos uranak, hogy amikor értesültünk az elokeszuletekrol irtunk levelet es mindenkit tajekoztattunk
 • Belső levelezés Fenya Gyopárral, Kulturális Örökség,Mûemlékvédelem és örökség Magyarországon:intézménytörténet, perspektívák, vélemények
 • Belső levelezés Fenya Gyopárral, Fwd: Acord-Italia-morminte.pdf, ACORD între Guvernul României şi Guvernul Republicii Italiene privind mormintele de război, csatolva a tanulmány
 • Belső levelezés Fenya Gyopárral, LEGEA nr. 50/1991, Actualizata 2018, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, csatolva a törvény
 • Belső levelezés Fenya Gyopárral „Ordin_cimitire_1472447871, Ordin regulament privind Organizarea si Administrarea Cimitirelor Militare, csatolva
 • Belső levelezés Fenya Gyopárral HG 1705 29/11/2006 – Portal Legislativ http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/77930#id_artA17
 • Belső levelezés Fenya Gyopárral, STUDIU DE CAZ: Imobil construit fără autorizaţie https://legestart.ro/studiu-de-caz-imobil-construit-fara-autorizatie/
 • Belső levelezés Tibor András Szász-al. Nagybátyja, Szász Tibor volt az Úz völgyi katonák tábori lelkésze, ő temette őket. Elméletileg kegyeleti jogutód és minden infóval amelyről van tudomása segít
 • Belső levelezés folytatása Tibor András Szász-al köszönet az infókért
 • Belső levelezés Tibor András Szász-al, Úzvölgye kapcsán. Komoly és felelős kommunikáció. Különválasztani az első és második világháborús sírok ügyét. Az előbbiek nyilvántartásban vannak.
 • Belső levelezés Fb csoportal javaslat, kérjük meg a SovidékTV-t készítsen egy anyagot.
 • Bedő Zoltán, Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesületének elnöke kéri, közöljük infókat az Úz-völgyében található haditemetőnek, a dormánfalvi önkormányzat által történt kisajátításával kapcsolatos álláspontunkat emailben.
 • Belső levelezés Winkler Gyulávál- közös fellépés az úzvölgyi haditemető ügyében.
 • Belső egyeztetés „Közös fellépés az úzvölgyi haditemető ügyében” kiközlése, levelezés lista, egyházak, megyei tanácsosok részére.
 • Belső egyeztetés Kelemen Hunor; Tánczos Barna; Korodi Attila; Porcsalmi Bálint; Forro Gyöngyvér „Közös fellépés az úzvölgyi haditemető ügyében” kapcsán.
 • Belső levelezés az elkészült kisfilm kapcsán Kelen Hunorral https://www.facebook.com/probahirportal2015/videos/408268203059012/
 • Belső levelezés, Csata Orsolyaval elkészült kisfilm kapcsán bemehet e az Erdély Tv adásba – https://www.facebook.com/probahirportal2015/videos/408268203059012/
 • Belső levelezés a munkatársakkal a FB oldalra közlendő felhívás kapcsán
 • Belső levelezés a Sajtószolgálat munkatársaival a FB oldalra közlendő felhívás kapcsán
 • Belső levelezés kommunikációs munkatársakkal, meghívó szövegének egyeztetése az Úzvölgyébe, Május 1-jén 9 órától az úzvölgyi hadi temetőbe látogatunk Winkler Gyula EP-képviselő-jelölttel
 • Belső levelezés egyik csoportag jelzett információi (D.S.L.) majd ezek tisztázása Bálint Andrással, direkt vásárlással kapcsolatban és SEAP https://infocentrum.ro/Executie_lucrari_de_contruire_monument
 • Belső levelezés a HMT oldalra való anyagok feltöltésére, uz.hargitamegye.ro oldalra
 • 2019. április 30.: Kelemen Hunor levele Viorica Dăncilă miniszterelnökhöz.
 • Belső levelezés Gergely Andrással, ahol továbbítjuk a Szász Tibor András által küldött infókat és bátorítjuk a polgármestert.
 • Válaszadás Bedő Zoltán, Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesületének elnöke által feltett kérdésekre belső levelezés.
 • Gergely András polgármester kéri, hogy menjen a HMT részről egy levél a Bákói Kataszteri Hivatalhoz, is, mert a tegnap vette észre, hogy az ANCPI oldalon már besárgult ez a parcella…úgyhogy ünnep ide-vagy oda ezek ebben az ügyben dolgoztak és már telekkönyveztek is. Ez még csütörtökön nem volt besárgulva.
 • Levelezés Gergely András polgármesterrel, jelezzük, hogy Bákói Kataszteri Hivatalhoz, is küldünk levelet
 • Levelezés Gergely András polgármesterrel a Szasz Tibor András által küldött infók kapcsán es polgármester úr jelzi, hogy keres egy jó ügyvédet, aki fel is vállalná az ügyet és megyünk előre, ha felső, nemzetközi hatással nem lehet eredményt elérni, itt helyi eszközökkel vajmi kevés a remény.
 • Levelezés Gergely András polgármesterrel, amelyben kéri segítsünk a jogi megfogalmazásban.
 • Levelezés Borboly Melindával Art. 383 Profanarea de cadavre sau morminte
 • (1) Sustragerea, distrugerea sau profanarea unui cadavru ori a cenuşii rezultate din incinerarea acestuia se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani.
 • (2) Profanarea prin orice mijloace a unui mormânt, a unei urne funerare sau a unui monument funerar se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Detalii: https://legeaz.net/noul-cod-penal/art-383
 • Uz-völgyi katonai temető ügyben jelentkezik Gáspár Csaba Marosvásárhely-i lakós és jogász.
 • A katonai temető esetében véleményem az hogy büncselekményt követtek el mivel a büntető törvény könyv elő írja mind sír becsmérélés az Noul Cod penal Profanare de morminte és a megoldás az hogy ismeretlen elkövető ellen büntető feljelentést kell tenni sajnos ez a megoldás. Ezzel amig folyik a feljelentesi eljárás meg lehet gátolni a többi sír rombolását.
 • 2019. május 1.: Értesítjük Gergely András polgármestert , hogy Uzvölgyi katonai temető ügyben – Kelemen Hunor levele el volt küldve Dancilahoz /RO-HU nyelven
 • Száfta Szende küldi Kelemen Hunor levelét Uzvölgyi katonai temető kapcsán Dancilahoz /RO-HU
 • A Hargita megyeiek kérik, hogy a dormánfalviak halasszák el az úzvölgyi temetőbe, május 17-re tervezett avatóünnepséget.
 • Winkler Gyula európai parlamenti képviselő és Tánczos Barna szenátor társaságában látogatta meg az úzvölgyi katonai temetőt szerdán reggel Gergely András, a temetőt évek óta gondozó csíkszentmártoni polgármester, valamint Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke. Az elmúlt munkaszüneti napokban Dormánfalva önkormányzata telekkönyveztette a területet, a sírhantokat, és síremlékeket állított az I. világháborúban elhunyt magyar katonák sírjára – ez indokolta a május elseji látogatást. (Kapcsolódó link: borbolycsaba.ro, Kapcsolódó video: facebook.com)
 • Csíkszentmártoni plébánossal megbeszélés, Csíkszentmárton,  téma úzvölgyi temető
 • Megbeszélés a szentmártoni egyház tanáccsal, Csíkszentmárton, téma úzvölgyi temető
 • Hanganyag alapján, a gyűlésen jelzik, hogy 1968 ban, volt egy népszavazás, a megyésítés után, az iskolában, ahol az Úziak 1oo % azt szavazták meg, hogy Üzvölgye Szentmártonhoz tartozzon (Raionul Ciuc), erről volt egy jegyzőkönyv,,talán,, polgármester Gergely András megígérte, hogy utána néz, megvan-e
 • Hanganyag alapján készült bejegyzés amely szerint 1968 ban népszavazás zajlott feldat kiadva a jogász kollégáknak nézzenek utána van-e ilyen jegyzőkönyv
 • Belső levelezés sajtóval. Három szinten kell lépni az úzvölgyi temető meggyalázása ellen, menjen ki csiki polgármesterek, csíki alpolgármesterek, Csíkszentmárton, Csikszentgyörgy, csiki katolikus papság
 • Belső levelezés úz völgye fotók mellé sajtó osztály
 • Három szinten dolgozunk azért, hogy az Úz-völgyi temető meggyalázását megállítsuk. Helyi és megyei szinten a dormánfalviak által az elmúlt pár napban „hirtelen végzett” telekkönyvezés megvizsgálását kérjük, Tánczos Barna szenátor a parlamentben emel szót, míg Winkler Gyula Európai Parlamenti képviselő az uniós intézményekben keres megoldást az illegális térfoglalásra. Nem hagyhatjuk, senkinek, hogy ráépítkezzen hőseink sírjaira, de azt sem hagyhatjuk, hogy néhány provokátor elérje a céját és etnikai feszültséget keltsen egy ilyen építkezéssel!
 • Belső levelezés Bedő Zoltánnal, a feltett kérdéseire a válasz küldése emailban elnök úr által.
 • Belső levelezés Lukacs Bencével, aki az úzvölgyi temető kezdetek kapcsán, infókat küld Gottfried Barna főlevéltáros, Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára Hadi események kronológiája és egy katonai temető, Úz-völgy (1916-1918) kapcsán.
 • A Lukacs Bencével által küldött, az úzvölgyi temető kezdetek kapcsán üldött infók tovább küldése a Szentmártoni polgérmester felé
 • A fenti anayagok elküldése Korodi Attillának és érintettnek Benkő Erika
 • Gottfried Barna főlevéltáros úr megkönnyítette a dolgomat, mert nagyon frappánsan összeszedte az úzi történéseket, infók továbbítása Benkő Erika
 • Farkas Endre (Maszol )újságíró levele amelyben kéri, hogy ha a az aznapi beszélgetésről készül sajtóanyag, továbbítsák neki, mert nem tud kimenni Szentmártonba
 • Levelezés Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálattal, Jogtalanul tulajdonították el az úz-völgyi katonatemetőt. A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat rendszeresen megjelenő angol nyelvű hírlevelet indított annak érdekében, hogy felhívja a nemzetközi közvélemény figyelmét a székelyföldi, erdélyi magyarság által elszenvedett diszkriminációra és különböző jogtiprásokra.
 • Levelezés Péter Zoltánnal.Mellékelten küldi a katonai temetőkről szóló 379/2003 sz. törvényt. Színessel jelöli a fontosabb részeket. Különösen aktuális a 16. paragrafus amely jelen esetben döntő jelentőségű.
 • Petitiionline, egyeztetés a sajtóosztályal, hogy legyen külön román és angol petíciót s belinkelni
 • Belső egyeztetés a szentmártoni közlemény melyben a dormánfalviak által tervezett avatási ünnepség elhalasztását kérik
 • Megbeszélés és feladatok kiosztása a HMT-nél
 • Válaszlevél megfogalmazása a dormánfalvi polgármesternek
 • A Szentmártoni polgármester elkészíti a kronológiát
 • 2019. május 2.: Levél a Területi Közrendi Hatóságnak (ATOP), melyben a megyei út melletti sánc betömése miatt tesz panaszt Hargita Megye Tanácsa. Az út kapcsán feljelentés a Hargita Megyei Rendőrséghez. Levél az ANAP-nak, valamint az országos Számvevőszéknek, hogy vizsgálják felül Dormánfalva város közbeszerzését, amelyet a keresztek kivitelezésére bonyolítottak le.
 • Megbeszélés Uz völgye kapcsán elnök úrral, HMT elnöki iroda
 • Belső egyeztetés Gergely András. Korodi Attila, Tánczos Barna,Sajtóosztály.
 • Téma alább. Asociația Cultul Eroilor – Comitetul Central Bucuresti, în 1926 și 1927, a depus efortul de a identifica și înhuma un număr suplimentar de 793 eroi inamici. Totodată, Cultul Eroilor a îngrijit lucrările realizate anterior de armata ungară, pregătind cimitirul și pentru ulterioare înhumări de oseminte, dacă se vor afla. S-au realizat lucrări generale de îngrijire generală a cimitirului, ridicându-se gard de 2 metri, construindu-se alei cu pietriș, poartă de acces cu însemnele asociației, ridicarea unei capele pentru slujire religioasă. Dat fiind că aici se găsesc oseminte din cele 4 armate beligerante ale primului război mondial, respectiv 7 naționalități, cimitirul a căpătat denumirea de Cimitirul Internațional al Eroilor, denumire păstrată până astăzi. https://cimitirul-international-valea-uzului.business.site
 • Belső egyeztetés Tánczos Barnával a fenti téma alapján.
 • Levelezés Gergely András Tanácsülés Darmanest – témában, csatolva a link https://www.youtube.com/watch
 • Levelezés dormánfalvi tanácsülés kapcsán, Borboly Melinda, Iochom Zsolt Tanácsülés Darmanesti link kapcsán
 • Belső levelezés a március 29-én elfogadott határozat, dormanfalvi tanácsülés kapcsán
 • Belső levelezés főjegyzővel az uz völgyi népszavazás volt e és annak az anyagai kapcsán, és főjegyző ur közli, hogy ez több vaskos doszár
 • Dan Tanase beadvanyok kapcsán levelezés amelyek a HMT felé érkeztek, ősszegyűjtve, amit megtaláltak
 • 15020: https://drive.google.com/file/d/18izul-wbVyi8vx_O2vqFBjmWE4-tQdQz/view?usp=sharing
 • 18533: https://drive.google.com/file/d/1fhSZfe2WBzuA7UYbqcTjVOpQwCrGV5de/view?usp=sharing
 • 19429: https://drive.google.com/file/d/1o1Qz3BdX1JKh4qMRQKaACVohcb3cmoST/view?usp=sharing
 • 21998: https://drive.google.com/file/d/1q8pLDKMA0kZCgMANlLJunjId5MZKwmv5/view?usp=sharing
 • 23076: https://drive.google.com/file/d/19FHNDOHksQaLPofNFOzgrTMB8JheTToV/view?usp=sharing
 • 2579: https://drive.google.com/file/d/1uPsTbion2jfHrun9p9MJrfxYV5GjQig7/view?usp=sharing
 • 4992: https://drive.google.com/file/d/1MRAiHifR_EU0EDhmmMNzVNzEvZE18VEe/view?usp=sharing
 • ad 21998: https://drive.google.com/file/d/1kUEVlw7oYhA6h-m2qI_n938O8pC-1VLJ/view?usp=sharing
 • ad19429: https://drive.google.com/file/d/1CNrPXo1RhWLOwvSv0-LjkqwPdkYDDegd/view?usp=sharing
 • ad4992: https://drive.google.com/file/d/1W42pLSiQM974NH23nalggq4pN_H8fGIB/view?usp=sharing
 • ad23076-05122013154550: https://drive.google.com/file/d/127wPemKfBKZjvrkExgwWnOGV0EbMhWxW/view?usp=sharing
 • Belső levelezés Úz völgye 1968- népszavazással kapcsolatban a jogászokkal, mi van az archivumban legyen egy összefoglaló alairva es pecsetelve ikatva
 • Belső levelezés Úz völgye 1968- népszavazással kapcsolatban a jogászokkal, jogászok határidőt kérnek még 1 napot mert sok az anyag, ez jováhagyásra kerül
 • Levelezés Tánczos Barna küldi az alábbi infókat Gergely András, Borboly Csaba, András Gergelynek, alább a küldött infok: Asociația Cultul Eroilor – Comitetul Central Bucuresti, în 1926 și 1927, a depus efortul de a identifica și înhuma un număr suplimentar de 793 eroi inamici. Totodată, Cultul Eroilor a îngrijit lucrările realizate anterior de armata ungară, pregătind cimitirul și pentru ulterioare înhumări de oseminte, dacă se vor afla. S-au realizat lucrări generale de îngrijire generală a cimitirului, ridicându-se gard de 2 metri, construindu-se alei cu pietriș, poartă de acces cu însemnele asociației, ridicarea unei capele pentru slujire religioasă. Dat fiind că aici se găsesc oseminte din cele 4 armate beligerante ale primului război mondial, respectiv 7 naționalități, cimitirul a căpătat denumirea de Cimitirul Internațional al Eroilor, denumire păstrată până astăzi. https://cimitirul-international-valea-uzului.business.site/?fbclid=IwAR31QtO-30lZ-8scvDOt48rUfmC12WA6ISWGwOkyeMOJD9uWAjw1oWrYpso
 • Levelezés Winkler Gyulával, az alább csatoltakat küldi – WWI Associations
 • Commonwealth War Graves Commission https://www.cwgc.org The president of the board is HRH Prince Edward, Duke of Kent, the chairman is the United Kingdom’s Secretary of State for Defence Gavin Williamson and the vice-chairman is Vice-Admiral Sir Tim Laurence.
 • Association of Significant Cemeteries in Europe (ASCE) http://www.significantcemeteries.org/p/the-association.html?m=1 Lidija Pliberšek, M.Sc. – PRESIDENT, Maribor Slovenia
 • German War Graves Commission https://www.volksbund.de/home.html, https://www.volksbund.de/en/volksbund.html – about in English President: Wolfgang Schneiderhan
 • The French National Office for Veterans and Victims of War https://www.onac-vg.fr, Governed by: French Ministry of Armed Forces/ Defence
 • Dutch War Cemetery Association https://oorlogsgravenstichting.nl, President: Piet Hein Donner
 • American Battle Monuments Commission http://www.abmc.gov/, Executive: Maj. Gen. William M. Matz Jr
 • Austrian Black Cross, President: LAbg. Peter Rieser, http://www.osk.at/
 • Levelezés Sajtós kollékákkal Érdekesség a dărmănești-i tanácsülés végén(1:25:10-nél):https://www.youtube.com/watch, Moise tanácsos, az urbanisztikai szakbiz. tagja tartózkodott több szavazásnál (az úzvölgyi határozatnál egyedül ő tartózkodott). Ezt azzal indokolta, elégedetlen, hogy a szakbizottsági ülések nem külön zajlanak, ahogy az szerinte helyes lenne. A polgármester meghívására és ugyancsak a polgármester vezetésével zajlanak ezek, holott ez a szakbiz. elnök feladata lenne. Javasolta, h többször üljön össze a szakbizottság, h részletesebben megvitathassanak egy-egy ügyet.
 • A.H.M. levele Közös fellépés az úzvölgyi haditemető ügyében, levelezés
 • Belső egyeztetés A.H.M. levele alapján amelyben javaslatokat tesz a,, Közös fellépés az úzvölgyi haditemető ügyében,, elnök úr továbbitja a jpgászok felé, hogy amiket javasolt a tervező úr vegyük elé az arhivumból,
 • Javaslatai:
 • 1)Az 1968 utan keszult Osszes Csikszentmartonra vonatkozo „szisztematilazasi tervek a Megyei tanacs leveltaraban meg kell legyenek, Un,Schita de Sistematizare a Localitatii(SSL}Most PUG-nak nevezik.
 • 2)A megyesites elottieket a Maros Magyar Autonom tartomany illetve Csik rajon leveltari anyagaban kell keresni. Ezekben Uzvolgy telepules,illetve a kozseg hataranak kataszteri terkepe(OCOT} is meg kell legyen,amelyekbol kiderulnek a volt es a mostani kozigazgatasi hatarok.
 • I.Birtokhaboritasert es kegyelet sertesert feljelentest kell tenni
 • II.Politikailag kezdemenyezni kell a kozseg megyesites elotti kozigazgatasi hataranak helyreallitasatEs nemcsak,hanem az osszes megcsonkitott kozseget
 • Hala az RMDSZ altal tamogatott Lupu torvenynek a kozbirtokossagok visszakaptak teruleteket a mostani kozigazgatasi hataron tul is.Az adot viszont a szomszed kozsegnek kell fizessek.Ezert is indokolt a z eredeti kozigazgatasi hatarok helyreallitasa.Az „atkosban” nem volt ekkora jelentosege,mert minden erdo az allame volt.
 • 2019. május 3.: Az építkezések kapcsán feljelentés a Bákó Megyei Kataszteri Hivatalhoz, a Közigazgatási Minisztériumhoz, a Bákó Megyei Prefektusi Hivatalhoz, az Országos Közbeszerzési Ügynökséghez, a Bákó Megyei Számvevőszékhez, Bákó Megye Tanácsához, a dormánfalvi polgármesteri hivatalhoz, a Bákó Megyei Építési Felügyelőséghez, az Országos Kataszteri Hivatalhoz, a Belügyminisztériumhoz, a Hargita Megyei Prefektusi Hivatalhoz, a Bákó Megyei Rendőrséghez.
 • Ugyanezeket megtette Hargita Megye Tanácsa Csíkszentmárton Polgármesteri Hivatala nevében is.
 • Emlékeztető szentmártoni helyi megbeszélés kapcsán, ki mit vállalt vagy javasolt, hogy ne legyen nemzetközi, magyar – román botrány
 • Belső levelezés Úz-völgyi temető vázlatának eredeti darabja kapcsán, melyet kaptunk a Bécsi Levéltárból küldi Lukacs Bencze
 • 2019. május 4.: A törvényes lehetőségek betartása érdekében Hargita Megye Tanácsa online aláírásgyűjtést kezdeményezett az úzvölgyi temető ügyében. A cél az, hogy minél többen kifejezhessék – törvényes úton – nemtetszésüket a dormánfalvi önkormányzat egyoldalú lépésével kapcsolatban. A petíció megtekinthető ezen a linken. (Kapcsolódó link: borbolycsaba.ro)
 • Egyeztetés sajtós kollégákkal, Online petíciót indított Hargita Megye Tanácsa,
 • Petíció kapcsán egyeztetés ITT a direkt link: https://www.petitieonline.com/nem_hagyjuk_az_uzvolgyi_temett
 • Ujabb egyeztetés petíció kapcsán a sajtósainkkal, a részletek legyeztetése
 • Egyeztetés kollégákkal az Uz oldalra kerüljenek fel az arhívából kiszedett iratok, a jogászok készítettek 3 oldal OPIS-t, az itattárból kiszedett iratokkal, fontosak
 • Egyeztetés a szórólapokba egységes országos és térségi üzenet legyen téma kapcsán, Korodi Attila, Becze Istvan, Tánczos Barna, sajtósaink
 • Ujabb belső egyeztetés a szórólapokba egységes országos és térségi üzenet legyen, sajtósainkkal
 • 123-as megyei út tekintetében önkéntességi tevékenységek elvégzésére küldünk ki felhívást rövid sajtohirrel
 • Belső egyeztetés sajtós kollégákkal
 • 2019. május 5.: FELHÍVÁST tettünk közzé a Csíkszentmárton köztulajdonában lévő úzvölgyi katonai temető, illetve a Hargita Megye Tanácsa köztulajdonában lévő 123-as megyei út tekintetében önkéntességi tevékenységek elvégzésére. (Kapcsolódó link: borbolycsaba.ro)
 • Levelezés B.K.A, javaslata – legyen román katona temető az Úz völgyében, de ott ahol feltételezhetően a román katonák el vannak temetve.
 • Levelezés B.K.A., javaslatára válaszlevél küldése és köszönet a munkáért
 • Levelezés választ küld B.K.A., amelyben drukkol a továbbiakért és a békés megoldás megtalálásában
 • Belső egyeztetés A.H.M., május 2- án irt levele kapcsán, közös fellépés az úzvölgyi haditemető ügyében, és más javaslatai kapcsán, jogászok, belső munkatársak
 • Belső egyeztetés sajtósokkal a petició tartalma felett. A petíció aláírói kérik Viorica Dăncılă mınıszterelnöktől a munkálatok leállítását és a dormánfalviak május 17-re tervezett avatóünnepség megakadályozását.
 • Ujabb belső levelezés sajtósokkal a petició tartalma felett.A petíció aláírói kérik Viorica Dăncılă mınıszterelnöktől a munkálatok tisztázását és a dormánfalviak május 17-re tervezett avatóünnepség megakadályozását.
 • Válaszlevél Úzvölgyi temető ügye más szemszögből küldött levél alapján Nagy Balázzsal.
 • Levelezés Gergely Andrással románra fordítottak a Gottfried Barna anyagát, arhivar sef, Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára, Cronologia evenimentelor militare și un cimitir militar, Valea Uzului (1916-1918)anyag kapcsán.
 • Úzvölgyi temető ügye más szemszögből, Nagy Balázs által küldött infok küldése Korodi Attila, Sipos Betti, Barta Judit, Becze István, Jakab Kevend, Tánczos Barna,Tamás Sándor, Péter Ferencz, Gergely András.
 • Úzvölgyi temető ügye más szemszögből, Nagy Balázs által küldött infok küldése kapcsán válaszlevél Tamás Sándortól
 • 2019. május 6.: Engedély a Háromszéki Ifjúsági Tanács flashmobjára
 • Borsod-Abaúj-Zemplén Önkormányzata kéri, hogy képviseljük érdekeiket, és értesítsük a fejleményekről
 • Az ACUM TV (Bákó) információt kér a 2001/544-es törvény alapján. DJ 123 kapcsan
 • Megbeszélés Uz völgye kapcsán, HMT elnöki iroda
 • Belső megbeszélés Uz völgye kapcsán, Telefonon
 • Egyeztés Flashmobbal egybekötött sajtótájékoztató az Úz-völgyében található hősi temetőnél. Háromszéki Ifjúsági Tanács szervezése kapcsán
 • Megyei tanács belső megbeszélést szervez a feladatokról: El kell indítani az uz.hargitamegye.ro oldalt, sírgyalázás dokumentálása, központi sajtó cikket összegyűjteni
 • Levelezés Kelemen Hunorral, Gergely András románra fordítatta a Gottfried Barna anyagát, Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára, Cronologia evenimentelor militare și un cimitir militar, Valea Uzului (1916-1918)anyagot és küldve Szövetségi Elnök úrnak
 • Belső levelezés a kicsinaptar csoportal a tanácsülés kapcsán mivel a 2-3 óra lesz Uz volgye, ugy kell készülni
 • Holnap Bákói út lesz – május 7 – egyeztetések előkészítése, megszervezzni hova megyünk, mit kommunikálunk
 • Belső egyeztetés kicsinaptar@hargitamegye.ro csoportal mindenféle gyűlést lehet szervezni ami Uz-al kapcsolatos
 • Belső levelezés a FB csoportal, Úzvölgye kapcsán az Uz oldalra kerüljenek fel a Gergely András által küldött infók
 • Levelezés kollégákkal uz@hargitamegye.ro emil cimet létrehozni, a hatékonyabb kommunikáció miatt a szerveren
 • Reggeli gyülés Jelen voltak : Becze I, Bodó A., Bálint A, Székely K, Chiorean A, Bara L, Fülöp O.,Székely H., Szőcs Mátyás I, Barta J, Iochom Zs, Isán J.Úz völgye is téma
 • II. gyülés. Jelen vannak: Gergely András polgármester, Bodó A, Székely K,Bara L, Fülöp O, Chiorean A, Bálint A, Székely H, Csata O, Isán J,Barta J.-Hiányzik Szőcs Mátyás István
 • Elkészült a magyar és a román nyelvű honlap, amely az Úzvölgyével kapcsolatos információkat tartalmazza – http://uz.hargitamegye.ro, http://uz.judetulharghita.ro. Az Úzvölgyével kapcsolatos információk egy helyen
 • Levelezés jogászokkal,elkészült a az Ordonanta presedintiala modell, melyet a rendelkezésre álló információk alapján készítettek a munkálatok beszüntetésével kapcsolatban, Vágási Alpár, Antal Renáta, Gergely András
 • Kimegy a hargitamegyei sajtónak és kimegy a FB oldalra a felhívás amelyben az ügyvéd kerestetik. Ügyvéd kerestetik! Olyan lelkes ügyvédet keresünk, aki kihívást lát abban, hogy az úzvölgyi temető ügyében segítene civil szervezeteknek és magánszemélyeknek levelek, beadványok, jelentések megírásában, véleményezésében. Mint már jeleztük, a kegyeletsértő építkezéssel kapcsolatosan magánszemélyek és civilek is tehetnek feljelentést, nekik kellene a szakmai segítség. Bárki jelentkezhet, aki pro bono vállalna ilyen jellegű munkát, aki segíteni szeretne nekünk ebben a küzdelemben. Ez egy nagyon jó tapasztalatot jelenthet valakinek, aki nem ijed meg a munkától! Románia bármely részéről várjuk, hisz nem kell láttamozza, iktassa, hanem egy vélamént, tnaácsot kell modnania, netalán segitenie a helyesebb és szbatosabb megfogalmazásban. Kérem, hogy bárki ilyen vállal jelenktezzen az uz@hargitamegye.ro e-mail címen.
 • Levelezés felfüggesztési kérés javaslatunk Gergely András felé, Cerere ordonanta presedintiala_MODEL kapcsán Kelemen Hunor, Tánczos Barna, Korodi Attila, lehet használni a munkálat felfüggesztésre.
 • Levelezés Gergely Andrással Extras c.f. 65679 Darmanesti kapcsán
 • Ma délután a Földhivatalban megnézték és el is küldték a telekkönyvezést. Elméletileg már áprilisban megtörtént. 17-én rektifikálták. Holnap kikérik hivatalosan egy telekkönyvet, mert 15 napon belül lehet helyreigazítást kérni.
 • Levelezés uz@hargitamegye.ro csoportal Extras c.f. 65679 Darmanesti kapcsán
 • Levelezés uz@hargitamegye.ro, csoporttal téma Solicitare Legea 544/2001 liberul acces la informatii publice, Acum Tv infokat ker DJ 123 kapcsan
 • Belső levelezés amelyben felkérés van, hogy rakjanak össze anyagot, amelyet elküldhetünk Apjok Robert képviselő úrnak a honvédlemi bizottságba behivatta a hadugyminisztert, szüskége van mindenre (is) tudjon felkészülni uz@hargitamegye.ro csoporttal, Uz -Völgye kapcsán
 • Egyeztetés a fb@hargitamegye.ro, elemzo@hargitamegye.ro kollégákkal egy szavazás induljon el Uz Völgye kapcsán, ennek a kidolgozása
 • Ujabb belső egyeztetés a sajtós, kollégákkal a szavazás induljon el Uz -Völgye kapcsán. Szavazás a konzultációs csoportba a csatolt fotókkal (egy opció egy fotó)
 • Az elmúlt hetekben óriási visszhangot keltett #ÚzvölgyiHadiTemető ügyében számtalan javaslat, érv, meglátás és főként támadás megfogalmazódott. Hargita Megye Tanácsa nem most kezdett el foglalkozni a #Határvita-val (https://hargitamegye.ro/hatarvitak/bako-megye/hatarvita.html).
 • Mit tegyen még HargitaMegyeTanácsa, milyen mértékben avatkozzon be ?
 • Tegyen feljelentést tiltott szimbólum használatáért
 • Tegyen feljelentést kegyelet sértésért
 • Szervezzen tiltakozó akciókat
 • Kezdeményezzen japánsztrájkot
 • Szervezzen felvonulást
 • Belső levelezés Kovács Hont Imrével Úzvölgye, két kérdése kapcsán amelyet az önkéntesség kapcsán tett fel „az önkéntes eljárhat, tájékoztathat és ügyeletet teljesíthet az említett helyszíneken” és választ is kapott.
 • Belső levelezés a Háromszéki Ifjúsági Tanács engedélyt kér a flashmobbal egybekötött sajtótájékoztatóra, kérése kapcsán egyeztetés utászokkal.
 • Levelezés Gergely András, Tánczos Barna, Korodi Attila tema : Sok dokumentumot sikerult már feltölteni a honlapra uz volgy, van külön román is, jobb felol fent, talalhatok meg a konyvtarak, Folyamatosan töltsük, Kérlek aki még foglalkozik az üggyel a parlamenti csoportokból, kuldjétek el, Még sok minden van elmult évekből!http://uz.hargitamegye.ro // http://uz.judetulharghita.ro
 • 2019. május 7.: Belső levelezés a Gergely András által küldött dormánfalvi könyvről. Kollégáink feltették a könyvet lapozható formában, a link:https://online.fliphtml5.com/xgpjs/sjhk/
 • Belső megbeszélés uz@hargitamegye.ro csoportban a kollégákkal, téma, hogy folytassuk akkor a március 12 szervezését, hangositás, hely biztosítása, közlemények, filmek, facebook, levelek, jól érthető térkép hol kell menni és parkolni, szabályzat amit kérünk a résztvevőktől, stb.
 • Belső levelezés Gergely Andrással, közli, hogy a cerere de ordin presidential, ma reggel átment e-mailon a bákói törvényszéknek, csatolva
 • Belső levelezés uz@hargitamegye.ro, fb csoportal, mivel Gergely András jelezte, hogy cerere de ordin presidential, Ma reggel átment e-mailon a bákói törvényszéknek. Küldjük postai úton is.
 • Belső levelezés utászokkal, Construcția nu are bază legală.Răspuns la comunicatul emis de către Primăria orașului Dărmănești, Ca răspuns la știrile publicate în mass media cu privire la construcțiile care au loc în cimitirul eroilor, Primăria Dărmănești a emis un comunicat de presă în cursul zilei de 6 mai 2019.
 • Belső levelezés utászokkal, jogászokkal,sajtóskollégákkal,Tema. Construcția nu are bază legală.Răspuns la comunicatul emis de către Primăria orașului Dărmănești, Ca răspuns la știrile publicate în mass media cu privire la construcțiile care au loc în cimitirul eroilor, Primăria Dărmănești a emis un comunicat de presă în cursul zilei de 6 mai 2019.
 • Belső levelezés sajtósók, politikusok, megy a felhívás, Construcția nu are bază legală. Răspuns la comunicatul emis de către Primăria orașului Dărmănești, Ca răspuns la știrile publicate în mass media cu privire la construcțiile care au loc în cimitirul eroilor, Primăria Dărmănești a emis un comunicat de presă în cursul zilei de 6 mai 2019.
  Subject: Construcția nu are bază legală Construcția nu are bază legalăFiecare argument al primăriei Dărmănești poate fi infirmate „Argumentele prezentate de primăria din Dărmănești cu privire la lucrările realizate în cimitirul militar din Valea Uzului pot fi demontate cu ajutorul documentelor care trebuie aduse la cunoștința opiniei publice
 • Levelezés Tánczos Barna, Korodi Attilával az Apjok Norbert kepviselo urnak, elkészült levél kapcsán
 • Levelezés Gergely Andrással, talált egy levelet 2014 végéről, amiben kérve van a prefektustol, hogy indítsa meg az adminisztratív pert mivel az egyeztetések nem jártak eredménnyel
 • Csíkszentmárton Bírósági Elnöki Rendeletet kér az úzvölgyi építkezés leállítására.
 • Levél Apjok Norbert képviselőnek, továbbítsa álláspontunkat a védelmi miniszternek.
 • Levelek Bákó megyei és dormánfalvi intézményekhez, melyben kérjük, találjunk módot a tárgyalásra, személyes találkozásra.
 • Csíkszentmárton levele a Bákó Megyei Kataszteri Hivatalhoz, kéri a telekkönyezés leállítását.
 • Borboly Csaba sorra cáfolja a dormánfalvi állításokat:
 • A dormánfalvi polgármester állításai:
 • 1. Az úzvölgyi temetőt az úgynevezett Hősök Emlékezete Egyesület (Societatea Cultul Eroilor) alakította ki 1926–27-ben, és román, magyar, német, osztrák, olasz, orosz és szerb katonák vannak benne eltemetve.
 • 2. Az úzvölgyi temető Bákó megyében, Dormánfalva adminisztratív területén található egy 2011-es, a kataszteri hivatal által kiadott akta szerint (1042351/02.08.2011).
 • 3. 1926-os tervek alapján végezték a mostani munkálatokat a temetőben.
 • 4. Üres területre helyezték el a kereszteket.
 • Dokumentumokkal bizonyított cáfolata:
 • 1. A Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltárában található dokumentumok rögzítik az I. világháborúban 1916–1918 között zajló harcokat és az elhunytak listáját. „A dokumentumokból kiderül, hogy az első katona 1916. október 14-én hunyt el, amikor a román seregek 10 km-es távolságra tartózkodtak a helyszíntől. Az első elhunyt katonák a magyar honvédek voltak.”
 • 2. A két megye határa csak törvénnyel módosítható, vagyis arról, hogy a két település – Dormánfalva és Csíkszentmárton –, illetve a két megye – Hargita és Bákó – határa a hegy gerince vagy az Úz patak, csak jogszabály dönthet. Amíg ilyen törvénymódosítás nem történik, addig a megyésítésről szóló 2/1968-as törvény érvényes, mely szerint a temető Csíkszentmárton területén van.
 • 3. 1926-ban már temető volt az Úz völgyében, hiszen ott első világháborús hősök vannak eltemetve.
 • 4. A bécsi levéltár 1917-es, Úzvölgye korabeli katonai temetőjének térképe alapján azonosítható, hogy a magyar királyi 10. honvéd gyalogezred I. számú temetőjének III. és IV. soraira építették rá a betonkereszteket.
 • Jegyzőkönyvek rögzítik Hargita Megye Tanácsa elnöke látogatásait a bákói közigazgatási intézményeknél: Borboly Csaba személyesen kereste fel Bákóban Brașoveanu Sorint, Bákó Megye Tanácsának elnökét és Maricica Luminița Coșa Bákó megyei prefektust. Dormánfalva főjegyzőjével és főépítészével is egyeztett az ügyben Minderről beszámolt aznap Csíkszentmártonban, a kezdeményezőbizottság alakuló ülésén, melyet az úzvölgyi temetőért tenni akaró civilek hoztak létre, és tagjai a civil társadalom, a magyar pártok és az egyházak képviselői.
 • Csíkszentmárton Önkormányzata, Hargita Megye Tanácsa és a Székely Virtus Hagyományőrző Egyesület kezdeményezésére megalakul az úzvölgyi helyzet rendezése ügyében tevékenykedő kezdeményezőbizottság Csíkszentmártonban, a katolikus plébánia hittantermében. A kezdeményezéshez csatlakozik Kovászna és Maros megye tanácsa is, hisz Székelyföld számára kiemelt kérdéskörről van szó. (Kapcsolódó link: borbolycsaba.ro)
 • Az aljas módon az úzvölgyi temetőnket megtámadó csapat képviseletében a dormánfalvi polgármester tegnap egy újabb súlyos törvénytelenséget követett el – nyilatkozta Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke. – A csatolt fotók bizonyítják, hogy próbálják a tett nyomait eltüntetni, Romániában ez bűncselekmény. Bárki, ha próbálja eltüntetni a nyomait, miután galád módon széttör egy székelykaput, ami nem az ő tulajdonában van, azt a törvény tiltja, hogy helyre rakja a dolgokat, míg tart a kivizsgálás” (Kapcsolódó link: borbolycsaba.ro)
 • B-A-Z Megyei Önkormányzatának megkeresése, Török Dezső, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke küldi az Úz-völgyi hősi temetővel kapcsolatosan, egy mellékelt megkeresést melyben jelzik, hogy a miskolci 10 es gyalogezred is részt vett Székelyföld felszabadításában, és hősi halottak vannak az Úzvölgyi temetőben
 • Belső egyeztetés sajtósok és utászok közlemény kapcsán
 • Belső megbeszélés sajtós kollégákkal PETICIO, ONKENTESSEG Szöveg a videó mellé – a ma délutáni bákóit harangozzuk be vele?
 • Tavaly november 14-én az érintett közbirtokossági vezetőkkel és @Gergely András #csíkszentmártoni polgármesterrel, továbbá több megyei tanácsos kollégával megbeszélést tartottunk az #Úzvölgyében (http://bit.ly/2GWoaXy), felkeresve a #megyehatár-on található #DJ123-as utat és a #katonai #temetőt. (https://www.facebook.com/borbolycsaba/posts/1845572702156771?__tn__=-R)
 • A megbeszélésen kihangsúlyoztam, hogy @Hargita Megye Tanácsa ismét napirendre tűzi a vitás megyehatárok kérdését #Bákó megyével is (http://uz.hargitamegye.ro/), és megpróbáljuk tárgyalás útján rendezni ezeket, amennyiben így nem jutunk eredményre, akkor jogi útra tereljük a kérdést. Az ott megbeszéltek értelmében indítottuk el a közbeszerzést a megyei út felújítására, a kivitelezési szerződést már a múlt héten megkötöttük. Jelenleg közbeszerzés alatt van a megyetáblára is a szerződés. Vasárnap, amikor felkerestem a temetőt, akkor az igazi megyehatárra is kilátogattam: Kérek mindenkit, hogy pozitívan és egymást segítve álljunk az ügy mellé, kommentelni lehet, de az nem visz előbbre! Kérek mindenkit, akinek valamilyen információ a birtokában van, ami segítheti ügyünket, küldje el, hogy tudjunk minden adatot felhasználni igazunk bizonyításakor. MA délután egyeztetek a Bákó Megyei Tanács elnökével és a bákó megyei prefektussal, így minden “muníció” jól jön!
 • A #petíció aláírásával is segíthet: https://www.petitieonline.com/nem_hagyjuk_az_uzvolgyi_temett
 • #Önkéntes-ként is segítheti az ügyet: https://www.facebook.com/borbolycsaba/photos/a.358855334161856/2086146641432708/
 • Fejtse ki véleményét a #konzultáció-nál: https://www.facebook.com/groups/641571599341625/permalink/1282232395275539/
 • Belső levelezsé Birta Antallal, elvi határozat pontosítása mentén, még milyen cikkely kerüljön belé.
 • 2019. május 8.: Válaszlevél Borsod-Abaúj-Zemplén megye önkormányzatának, biztosítjuk, hogy majd értesítjük a fejleményekről.
 • Kihangositott telefonos megbeszélés Úz völgye kapcsán
 • Egyeztetés Péter Ferencz, Tamás Sándor, Attila Korodi, Tánczos BARNA, rÁduly Robert, Boró Barna Botond, Barti Tihamer, Antal Árpád, Gergely András. Megalakult a kezdeményező csoport, az Úz völgyi rendkívüli helyzet ügyében még mi keruljon ba a közleménybe.
 • Belső egyeztetés sajtós kollégákkal. A civil szféra, a politikum és az egyházak egységesen kiállnak az úzvölgyi haditemető ügye mellett, téma kapcsán
 • Belső egyeztetés sajtós kollégákkal, FB csoport A civil szféra, a politikum és az egyházak egységesen kiállnak az úzvölgyi haditemető ügye mellett, téma kapcsán mit közlünk ki
 • Egyeztetés rövid találkozó kapcsán Orbán Viktorral többek között Úzvölgye témában is
 • Belső levelezés SZ.A.megyei tanácsossal, amelyben jelezve van, hogy lesz egy tanácsülés május 14 én vagy 16 án, Úz völgye kapcsán
 • Levelezés Babos Margittal, Úz-völgye kapcsán, kérdései.
 • A temető új munkálatainak lebontásához megadnák-e az engedélyt? Ha igen, akkor mennyi időbe telne az engedély kiállítása? Milyen feltételeket kellene teljesíteni?
 • Belső egyeztetés pénteki Marosvásárhelyi Adás kapcsán, valamint Duna tv stúdió felvétel, sajtótájékoztató kapcsán
 • Levelezés Tamás Sándorral, még mi keruljon be a közleménybe
 • Tamás Sándor:“Az elmúlt ezer évben megtanultuk: győzni csak együtt tudunk!
 • Az elmúlt száz évben megtanultuk: ha nem mi szervezzük a saját életünket, akkor azt mások akarják megszervezni. Most már a halottainkat sem hagyják békén. Olyan kegyeletsértés történt Úz-völgyében, amilyenre nem volt még példa.A dormánfalviak részéről ez nem emberi butaság, nem tájékozatlanság, hanem gyalázatos, szándékos cselekedet a magyar közösség ellenébe.
 • Nem hagyjuk szó nélkül, hanem egy emberként lépünk fel Székelyföldön és nemzetközi színtéren egyaránt. Csak együtt vagyunk elég erősek ahhoz, hogy megvédjük magunkat, kiálljunk közösségünkért, nemzetünkért, hőseinkért. Ott leszünk, mi háromszékiek is!”
 • Levelézés Salamon Zoltánnal Uz ügybenSalamon Zoltán ügyvezető elnök ismertette a Magyar Polgári Párt álláspontját, miszerint, „ha lesz avatás, lesz élőlánc is”, ugyanakkor bizakodását fejezte ki, hogy az ügy normalizálását elősegítő párhuzamosan futó intézkedések végül eredménnyel járnak és az avatásra nem kerül sor.
 • Levelezés Péter Ferenc, Tamas Sándor, Korodi Attila, Tánczoz Barna, Ráduly Róbert, Bíró Barna Botond, Barti Tihamér, Antal Árpád, Gergly Abdrás, Porcsalmi Téma még mi keruljon ba a közleménybe, vagy ki.
 • Megalakult a kezdeményező csoport, az Úz völgyi rendkívüli helyzet ügyében
 • A civil szféra, a politikum és az egyházak egységesen kiállnak az úzvölgyi haditemető ügye mellett, sajtóhír kapcsán egyeztetés sajtósokkal
 • Belső egyeztetés tanácsadókkal az Orbán Viktorral való egyeztetés kapcsán, egyik téma az Úzvölgye ügye is
 • Feladatok Uzvolgye temaban megbeszélés kollégákkal
 • Belső egyeztetés még mi keruljon a közleménybe, vasárnapi ökumenikus mise mozgosító üzenet a cél
 • Kömény Kamill, a megbeszéltek alapján csatolva küldi az úzvölgyi jegyzőkönyvet, illetve a telefonszámokat
 • Egyeztetés a május 9 sajtáj időpontja kapcsán Fb csoporttal, sajtósokkal
 • Sajtószolgálat híre: Megalakult a kezdeményező bizottság az úzvölgyi rendkívüli helyzet ügyében
 • Ujabb egyeztetés a vasárnap, május 12-én 15 órától tartandó ÖKUMENIKUS ISTENTISZTELETET kapcsán
 • Ujabb egyeztetés sajtós kollégákkal még mi keruljon még be a közleménybe
 • 123 Uz úton hozzáfogtak dolgozni, jelzik a műszakis kollégák, belső levelezés és fotó
 • Egyeztetés sajtós kollégákkal a felhívás 7 pontja kapcsán
 • Egyeztetés Barti Tihamer, Bíró Barna Botond, Becze István, Incze Csongor, Kassay Péter
  Téma elvi határozat – kérés másnapig jöjjenek javaslatokkal!
 • Egyeztetés Iochom Zsolttal, a csatolt link alapjan mindent mentsenek le https://ziarharghita.ro/dovezi-ca-maghiarii-au-profanat-in-anul-1990-cimitirul-international-al-eroilor-valea-uzului
 • Egyeztetés Fülöp Otília, Bara Lenke, Birta Antal mentsék le, nézzék meg a rajzokat és tanulmányozzák az alábbi linket https://ziarharghita.ro/dovezi-ca-maghiarii-au-profanat-in-anul-1990-cimitirul-international-al-eroilor-valea-uzului
 • Vasárnap ökumenikus istentiszteleten imádkoznak az úzvölgyi haditemető ügyéért, Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsa által küldött felhívás kapcsán egyeztetés Tánczos Barnával
 • S-a înființat comisia de inițiativă cu privire la situația specială de la Valea Uzului, Sfera civilă, politică și reprezentanții cultelor fac front comun în privința cimitirului militar de la Valea Uzului
  Téma kapcsán egyeztetés a sajtós kollégákkal, pontosítás
 • Egyeztetés Forró Gyöngyvér, Tamás Sándor, Kovács Levente, Porcsalmi Bálint, Úzvölgyi temető, milyen fotó legyen csatolva közlemény kapcsán, ráerősítések facebook-on, médiában
 • Levelezés Berényi Monika Reginaval, küldi a listát az elesett ” román katonákról
 • Jó estát kívánok, küldöm a linket, amit talàlt az Úz-völgyi romàn katonàk listàjàról. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2353018281416146&id=100001239919514&ref=m_notif&notif_t=group_post_approved, Közben figyeltem a Cultul Eroilor oldalàt, ott nincs (mèg) lista közzétéve.
 • 2019. május 9.: A rendkívüli helyzet kapcsán megalakult kezdeményezőbizottság, amelyben a politikum mellett a civil szféra és a történelmi magyar egyházak képviselői is részt vállalnak, május 12-ére ökumenikus istentiszteletet hirdetett: mindenkit szeretettel várnak az úzvölgyi haditemetőbe vasárnap 15 órakor. (Kapcsolódó link: borbolycsaba.ro, borbolycsaba.ro)
 • Levél a belügyminiszternek, hogy állítsa le a munkálatokat.
 • Levél az orosz és német nagykövetségeknek.
 • Elvi tanácshatározat elfogadása: Hargita Megye Tanácsa megbízza Borboly Csabát, hogy képviselje az intézményt az Úzvölgye ügyében.
 • Tanacsülés, HMT Márványterem, Határozat elfogadása Proiect de hotărâre de principiu privind mandatarea președintelui Consiliului Județean Harghita pentru sprijinirea Comunei Sânmartin în litigiul cu orașul Dărmănești privind Cimitirul Eroilor din Valea Uzului. Inițiator : Borboly Csaba preşedinte
 • Elnökségi ülés Hargita Megye Tanácsánal:A lakosság tájékoztatása a vezetőség részéről (film+hír)
 • Megbeszélés Úzvölgye kapcsán, HMTelnöki iroda
 • B-A-Z Megyei Önkormányzat által küldött levelet, amelyet a megkeresésünkre küldtek továbbitnak az’uz@hargitamegye.ro’ csoportnak
 • A bákoi OCPI-nek küldendő levél Gegely András polgármester által amint megjön az online telekkönyv, ennek továbbítása Tánczos Barnának
 • Belső levelezés milyen térképet és anyagot adjunk át O.V. miniszterelnöknek, egyeztetésen részt vett ‘uz@hargitamegye.ro’, Gegely András, tanácsadók
 • Belső levelezés sajtósókkal osztrák levéltárnak küldendő felkérés kapcsán
 • Belső egyeztetés Kovács Csaba kérdései alapján az ‘uz@hargitamegye.ro’csoporttal, utbaigazitás, az 544 es alapján a két kataszteri hivataltól is legyen kérve
 • Egyeztetés Berényi Monika által küldött infók Úz-völgye kapcsán
 • Talált még pár infót innen: https://m.facebook.com/florin.bosoteanu?fref=pb
 • 1. 2009ben megjelent Judetul Bacau Altar De Jertfa Si Eroism könyvből fotóztak le Úz-völgyére vonatkozó oldalakat.
 • 2. A dormánfalvi polgármester hozzaszólása- cikk egy újságból.
 • 3. Normális gondolkodású hozzaszólások is vannak. Csatolva képekben. Is.
 • Belső egyeztetés ‘uz@hargitamegye.ro’csoportal Benedek Huszar Janos által küldött infók alapján
 • Belső egyeztetés ‘uz@hargitamegye.ro’csoportal a darmanesti térkép kapcsán https://maps.hungaricana.hu/en/HTITerkeptar/31227/view/?bbox=3552%2C-2388%2C5814%2C-1426
 • Belső levelezés Benkő Enikő parlamenti képviselő és Zsigmond Józseffel kontakt személyek kapcsán
 • Belső levelezés -Vasárnap ökumenikus istentiszteleten imádkoznak az úzvölgyi haditemető ügyéért- informatikus kollégákkal
 • Belső egyeztetés Rugina Dan Ciprian megyei tabácsossal e témában
 • Belső levelezés ‘uz@hargitamegye.ro’csoportal Rugina Dan Ciprian megyei tabácsos által felvettett infók kapcsán
 • Belső levelezés Gergely Előddel, téma Darmanesti monográfia kapcsán küld infókat http://www.testare.ergio.ro/index.php/despre-darmanesti.html
 • 2019. május 10.: Békítő tárgyalásra, személyes találkozókra meghívó levelek Dormánfalvának, Bákó Megye Tanácsának és Bákó megye prefektusának. Hargita megye prefektusának válaszlevele Hargita Megye Tanácsa 2019/9981-es beadványára, közli, hogy tájékoztatta a bákói építkezési felügyelőséget, illetve a belügyminisztériumot a temetőben történt munkálatokról. Levél a Magyar Állami Levéltárnak, adatokat kérünk az úzvölgyi temetőről.
 • Megbeszélés Uz völgye kapcsán, HMT, Elnöki iroda
 • Kérem, szánjanak rá néhány percet, kövessék bemutatómat! BCS. Láthatják, két településről beszélünk: #Úzvölgyéről és #Úzmezejéről. Azaz Valea Uzuluiról és Poiana Uzuluiról.
 • Belső egyeztetés műszakis kollégákkal, folynak a munkálatok a 123 uton, hogy lehessen vasárnap könnyedén feljutni a közös imára
 • Belső levelezés a műszakis kollégák által jelzett ut munkálat kapcsán, ez kapcsán leveleéz Gergely András polgármesterrel
 • Belső levelezés a ‘hrmegyeijeloltek2016@googlegroups.com’ csoportal az elvi határozat kapcsán
 • Darmanesti válaszlevele az 544/2001 kapcsán
 • Darmanesti válaszlevél kapcsán kapcsán egyeztetés ‘uz@hargitamegye.ro’ csoporttal
 • Belső egyeztetés a komunikációs kollégákkal a vasárnapi közös ima kapcsán kiküldendő roman nyelvű felhívás kapcsán
 • Levelezés Sümeghy Józseffel a katona sírok kegyelet sértése kapcsán, javaslata Miniszterelnökünknek és Sebastian Kurznak oda kéne utazni tiltakozásul, hiszen Nagyszebenben vannak ebben az időben
 • Belső levelezés Dr. Farkas Csaba, SZNT alelnök, az Udvarhelyszéki Székely tanács elnökével
 • 2019. május 11.: Köszönet mindenkinek, aki dokumentumokat, fotókat, térképeket küldött! Hiszem, hogy ha együtt dolgozunk, sikerülni fog!
 • Egyeztetés Illésfalvi Péter, Gergely András, hogy 1940-1944 között a honvédség, végzett a temetőben felújító, karbantartó munkálatokat és esetleg van e jobb fotó, információ erről
 • Belső egyeztetés a tiltakozás szövege kapcsán Demeter Sándor Lóránd unitárius lelkész, közgazdásszal
 • Belső levelezés Böjte Csaba május 12-én, 15.00 órától a Világháborúban elesett és az Uzvölgyi katonatemetőben nyugvó, testvéreinkért imádkozunk!
 • Számukra nem csak az örök nyugodalmat, hanem a temetőben nyugvó hanvaiknak a nyugalmáért is imádkozunk! 17.00 órától egy szentmise áldozatot is bemutatunk értük Csínodon a Gyümölcsoltó Boldogasszony tiszteletére szentelt Kápolnában. Nagy szeretettel várunk, gyertek imádkozzunk együtt az élők és a holtak békés együtt maradásáért
 • Egyeztetés Tamás Sándor, Tánczos Barna, Korodi Attila, Benedek Sándor, Gergely András, Becze István, sajtósok a tiltakozás szövege kapcsán
 • Belső egyeztetés az infós kollégákkal az Úz völgye oldal kapcsán, tegyünk fel mindent amit lehet
 • Belső egyeztetés,, Adresa catre ISC Bacau privind Valea Uzului 06.05.2019, levél kapcsán
 • 2019. május 12.: A három székelyföldi megye szervezésében ökumenikus istentiszteletet tartanak a temetőben.
 • Levelek: Borsod-Abaúj-Zemplén megye önkormányzatához, Románia németországi nagykövetségéhez, az Orosz Nagykövetséghez, a Magyar Nemzeti Levéltárhoz, a Román Országos Levéltárhoz.
 • Hatalmas tömeg gyűlt össze a kezdeményezőbizottság és Hargita Megye Tanácsa által szervezett ökumenikus istentiszteletre az úzvölgyi temetőben május 12-én, vasárnap.
 • Belső egyeztetés a közös ima progamok letisztázása kapcsán, forgatókönyv, stb. sajtósok, Becze István
 • Egyeztetés Benedek Sándor, Jakab Kevend a tiltakozás szövege kapcsán
 • Egyeztetés műszakis kollégákkal a 123 – as út kapcsán. 123 Úzvölgye 41+000 határ
 • A megyei út a temetőtől 2.93km van a határ. A megyehatár tábla beton ki van véve és az út szélén van. Látszik a bordura kő is, amely Bakó megye felől van az út szélén és ott ér véget.
 • Újabb egyeztetés Tamás Sándor, Tánczos Barna, Korodi Attila, Benedek Sándor, Gergely András, Becze István, sajtósok a tiltakozás szövege kapcsán
 • Újabb egyeztetés Tamás Sándorral a tiltakozás szövege kapcsán
 • Újabb egyeztetés Tamás Sándor, Tánczos Barna, Korodi Attila, Benedek Sándor, Gergely András, Becze István,Jakab Kevend István, Petres Kálmán, Antal Árpád, Péter Ferencz a közös ima módosított forgatókönyv javaslat kapcsán
 • Egyeztetés Kincses Kálmánnal, javaslata, hogy fel kellene venni a kapcsolatot Markus Meckellel, aki a Berlini fal leomlása után német külügyminiszter volt, aki Erdélyt jól ismeri, és aki 2016-ig a katonasírok – egyesületének elnöke volt.
 • Egyeztetés infós kollégákkal infók feltöltése kapcsán, még mi kerüljön fel a honlapra a Gergely András polgármester által küldött lapzható könyvből
 • Egyeztetés Porcsalmi Bálint, Korodi Attila, Tánczos Barna, Kelemen Hunor, Forró Gyöngyvér interjúk kapcsán
 • 2019. május 13.: Megbeszélés Úzvölgye kapcsán, HMT elnöki iroda,
 • Megbeszélés Úzvölgye kapcsán, HMTelnöki iroda, az előző folytatása
 • Megbeszélés Uz völgye kapcsán mindenkivel elnöki irodából
 • Levelezés Demeter Sándor-Lóránddal a közös ima másnapján
 • Egyeztetés jogász kollégákkal az ANCPInek küldendő levél kapcsán
 • Egyeztetés Babos Margittal május 11-i dátummal, a következő feleknek lett kiküldve megkeresés:
 • 1. Secretary Philip T. Reeker – Bureau of European and Eurasian Affairs, EUR-Press-DL@state.gov
 • 2. Sir Alan Duncan – Minister of State at the Foreign and Commonwealth Office, alan.duncan.mp@parliament.uk
 • 3. Jean-Yves Le Drian,jeanyves.ledrian@bretagne.bzh
 • 4. Enzo Moavero Milanesi, Minister of Foreign Affairs and International Cooperation, segreteria.generale@cert.esteri.it
 • 5. Tarō Kōno, Foreign Minister of Japan, embassy@bu.mofa.go.jp
 • Egyeztetés ‘uz@hargitamegye.ro’ csoportal a fenti nemzetközi petíciók kapcsán
 • Újabb egyeztetés Porcsalmi Bálint, Forró Gyöngyvér
 • Megkeresés Zsigmond József részéről további lépések, menetrendről
 • Egyeztetés jogász kollégákkal a Zsigmond József megkeresése kapcsán
 • Egyeztetés Winkler Gyulával hova ment még nemzetközi megkeresés, petíció Úz völgye kapcsán
 • Egyeztetés sajtós kollégákkal szövegjavaslat kapcsán
 • Újabb egyeztetés sajtós kollégákkal szövegjavaslat kapcsán Valóban: van jövő! Amíg ilyen fiataljaink vannak, addig van értelme küzdeni!#Úzvölgye
 • Újabb egyeztetés Babos Margittal a küldött infókat, szöveget használhatjuk- e, amelyre pozitív válasz érkezett
 • 2019. május 14.: A Bákó Megyei Építkezési Felügyelőség válaszlevele, melyben közlik, hogy Dormánfalva nem járt el törvényesen.
 • Belső levelezés a fb (fb@hargitamegye.ro). csoportal a válaszlevél kapcsán
 • Levelezés Gergely Andrással a Bákó Megyei Építkezési Felügyelőség válaszlevele kapcsán
 • Belső levelezés, egyeztetés munkatársakkal az önkéntességi szerződések kapcsán
 • Egyeztetés Tamás Sándor, Tánczos Barna, Korodi Attila, Benedek Sándor, Gergely Mária, Antal Árpád, Biró Barna Botond, Barti Tihamér, Sipos Betti, Nép Párt és az MPP megnyilvánulása kapcsán
 • Belső naptár egyeztetés a prefektus ur csütörtökön fogadni megbeszélésre Úz völgye témában
 • 2019. május 15.: Borsod-Abaúj-Zemplén önkormányzata küldi az Úzvölgyében eltemetett hősi halottak névsorát.
 • Egyeztetés Haraszti Judittal Dan Tanasa blogján megjelent cikkhez irt komentet, moderálásra vár
 • Újabb egyeztetés Haraszti Judittal Dan Tanasa blogjáról, cikk Úz-völgye eseményeiről
 • Újabb egyeztetés Haraszti Judittal, terep szmele és egyebek kapcsán
 • Újabb egyeztetés Haraszti Judittal Dan Tanasa blogjra kapott válasz kapcsán
 • Egyeztetés Haraszti Judittal a glasul.info – ban megjelent úszitás kapcsán
 • Jöjjön velünk május 16-án este az úzvölgyi temetőbe! Gyújtsunk gyertyát, őrizzük együtt a honvéd katonák sírját, egyeztetés sajtós kollégákkal a Tamás Sándor felhívása kapcsán
 • Belső egyeztetés- jöjjön velünk május 16-án este az úzvölgyi temetőbe! Gyújtsunk gyertyát, őrizzük együtt a honvéd katonák sírját, egyeztetés sajtós kollégákkal a Tamás Sándor felhívása kapcsán sajtós kollégákkal
 • Belső egyerztetés sajtós kollégákkal a Kovászna megyeiek által szervezett csendes imádkozás kapcsán
 • 2019. május 16.: Hargita Megye Tanácsa kérése az Állami Levéltárhoz, amelyben adatokat kér a 1968-as referendumról. Két ismeretlen személy műanyag zsákokba csavarja a betonkereszteket – az akciótól az RMDSZ elhatárolódott.
 • Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke elítéli az úzvölgyi temetőben május 16-án, csütörtökön délután – két ismeretlen személy által – elkövetett akciót, melynek során műanyag zsákokba csavarták a dormánfalviak által illegálisan felállított betonkereszteket. Ugyanakkor el is határolódik az ott történtektől, továbbra is a jogszerű, békés cselekedeteket tartja járható útnak. (Kapcsolódó link: borbolycsaba.ro)
 • Megbeszélés Úzvölgyi ut kapcsán, HMT elnöki iroda
 • Megbeszélés Prefektussal, Prefektusi iroda
 • Prefektus:”sa se incheie un act conciliere, daca nu se ajunge la intelegere, atunci la instanta”
 • Egyeztetés Prefektus, Gergely András, Chiorean Adrian, Sorin Nicolae Truta a Prefektus ur irodájában majd ezt követően a gyűlés jegyzeteinek az egyeztetése
 • Úzvölgye film felvétele, HMT, Elnöki iroda
 • Úzvölgyi megbeszélés, Úzvölgyi temetőben
 • Farkas Endre újságíró egyeztet az este kezdődő Űz völgyi őrségállásról, kivel veheti fel a kapcsolatot javaskat, sajtó osztály és mindenki részéről, hogy Tamás Sándorral
 • Naptárbeírás május 20-án Úzvölgyében Vitézi napot tartanak Úzvölgyében
 • Egyeztetés főépítész, jogászok. Téma Ha az épÍtkezési engedélyt anulálja a bíróság akkor alkalmazható az 50/1991 es épÍtkezésekre vonatkozó törvény 33 cikkelye miszerint a közterületen engedély nélkül
 • Egyeztetés Gergely Előd-Gellérttel az Úzvölgyi román hősök névsora kapcsán
 • Egyezetetés Haraaszti Judittal a válaszként kapott Darmanesti PM levél kapcsán, ahol küldi észrevételeit, eseteleges hibákról, csatolja a levelet is
 • Egyeztetés szövegjavaslat kapcsán sajtós kollégákkal, Szövegjavaslat úz film
 • 2019. május 17.: Dormánfalva Város Polgármesteri Hivatala értesíti a temetőben történt zsákolásról, Hargita Megye Tanácsát, és kéri, hogy tegye meg a szükséges törvényes lépéseket.
 • Belső levelezés Gergely Andrással a nemzeti arhivumhoz küldött levél kapcsán, ahol iratokat kérünk az 1968 as referendum kapcsán.
 • Belső egyeztetés fb@hargitamegye.ro csoportal, közlemény szövege kapcsán
 • Levelezés önkéntesség felajánlása kapcsán Izabella Csiszerrel, felajánja, hogy dolgozna önkéntesen
 • Belső levelezés sajtósokkal a közös felületekre mi kerüljön fel
 • Újabb egyeztetés sajtós kollégákkal a román közlemény kapcsán
 • Újabb egyeztetés a sajtósókkal Korodi Attila, Tánczos Barna, sajtósok, Orasul Darmanesti-luare masuri Cimitirul Uz volgye témában
 • Újabb egyeztetés sajtósokkal a közlemény kapcsán
 • Még egy egyeztetés sajtósokkal a közlemény kapcsán
 • Újabb egyeztteés a közlemény részleteiről Közlemény-Az úzvölgyi provokáció nem a magyarság érdekeit szolgálja
 • 2019. május 18.: Egyeztetés prefekturával a román nyelvű közlemény kapcsán – Nu dăm curs provocatorilor!
 • Újabb egyeztetés a román nyelvű közlemény kapcsán, kibővítve térképpel is ezúttal
 • Egyeztetés Tamás Ervinnel, javaslata – térfigyelő kamerák kihelyezésének a lehetőségét a DJ 123 mentén, hogy rálátás legyen a temetőre és bizonyítékként szolgáljon a provokációk leleplezésére.
 • 2019. május 19.: Megbeszélés Hargita megye tanácsánál
 • Téma: Úz völgyi teendők:
 • kronológia elkészítése
 • feljelentéseket kell tenni a fenyegetőkkel szemben
 • javaslat: hivatalosan lezárni a temetőt (programmal)
 • Egyeztetés sajtós kollégákkal a Veress Zsoltos megbeszélés kapcsán
 • Egyeztetés fb@hargitamegye.ro csoportal a blog linkesitve és kiegészitve az 1998 -as Topo Service- s felelőtlen munkálatról
 • Egyeztetés sajtós kollégákkal a Rákossy Botond József által írtakkal a messengeren
 • Egyeztetés Ravasz Arnoldal a pénteki provokációs műsorral kapcsolatban küld fényképeket is
 • Egyeztetés Kovács Hont Imre által feltett Úzvölgye – két kérdés kapcsán sajtósokkal
 • 2019. május 20.: Belső egyeztetés Gergely Előd-Gellérttel ellentmondások, következetlenségek a dormániak anyagában témában
 • Belső egyeztetés a mai Úz Völgyes telefonos megbeszélésen elhangzottak kapcsán kollégákkal
 • Belső egyeztetés a mai Úz Völgyes telefonos megbeszélésen elhangzottak kapcsán a jogászokkal
 • A Tamás Ervinnel tegnapi javaslata kapcsán a térfigyelő kamerák kihelyezésének a lehetőségétmegbeszélik a DJ 123 mentén, hogy rálátás legyen a temetőre és bizonyítékként szolgáljon a provokációk leleplezésére uz@hargitamegye.ro csoportal
 • Egyeztetés Kelemen Hunor, Tánczos Barna, Korodi Attila, Veress Dávid egész oldalas provokációspirála temetőben cimmel értekezik a Székelyhon mai száma, téma kapcsán
 • Egyeztetés Korodi Attila, Tánczos Barna, Becze István Uz völgye ügyében
 • Egyeztetés Bedő Zoltánnal, fotókat és újság cikkeket küld az Uz völgyében történtekről, hogy épült
 • ONCE nak küldödik el egy levél, információkat kérünk az illegális építkezésről, erről egyeztetés a kollégákkal
 • ONCE nak küldödőtt el levél, információkat kérünk az illegális építkezésről
 • Egyeztetés Ráduly Roberttel sajtóközlemény kapcsán, kellene egy közös fellépés
 • Ötletelés a kultura es oktatas témakörben a konzultácios csoportban, mi kerüljön fel a konzultációs oldalra és a rövid blogbejegyzésbe
 • Egyeztetés Birta Antal, Szőcs István, útlezárás kapcsán, Dormánfalvától 11 km-re van a temető. Csinod környéken munkáltok vannak
 • Egyeztetés Szántó Lászlóval Úz-völgye témában
 • Bedő Zoltán küld újabb foto sorazot az Úz-völgye történet kapcsán
 • 2019. május 21.: Egy nagy trikolórt húznak fel a katonatemetőben, Borboly Csaba panaszt tesz, felszólítják a belügyminisztériumot, a Bákó megyei prefektust és Bákó Megye Tanácsának elnökét, a rendőrség és a csendőrség vezetőjét, hogy azonnal lépjenek közbe. A kérésre eltűnik az óriástrikolór.
 • Délután 17 óra 05 perckor a 123-as megyei úton, az „igazi” határnál munkálatokat végző utászcég alkalmazottjai értesítették Hargita Megye Tanácsát arról, hogy a zászlórudakra egy méterszer négy méteres óriástrikolórt feszítettek ki ismeretlenek, akik egy bukaresti rendszámú fekete Duster gépkocsival érkeztek. (Kapcsolódó link: borbolycsaba.ro)
 • Délután 17 óra 05 perckor a 123-as megyei úton, az „igazi” határnál munkálatokat végző utászcég alkalmazottjai értesítették Hargita Megye Tanácsát arról, hogy a zászlórudakra egy méterszer négy méteres óriástrikolórt feszítettek ki ismeretlenek, akik egy bukaresti rendszámú fekete Duster gépkocsival érkeztek. (Kapcsolódó link: borbolycsaba.ro)
 • Egyeztetés fb.csoport, sajtósok -május 21 a magyar honvédelem napja / 6OO uzvolgyi hősi halott névsora kapcsán
 • Újabb egyeztetés fb.csoport és sajtósok – május 21 a magyar honvédelem napja kapcsán
 • Egyeztetés a M.A.N. nak küldendő levél kapcsán ahol ismételten információkat kérünk
 • Újabb egyeztetés a M.A.N. nak küldendő levél kapcsán, majd levél küldése Egyeztetés kollégákkal menjenek ki fotókat készíteni az Úz-völgyében történtekről
 • Újabb egyeztetés kollégákkal helyszínen vannak Úz-völgyében
 • Ismét egyeztetés folyt a sajtós kollégákkal a helyszínen tapasztaltakkal kapcsolatosan, közlemény küldése
 • Egyeztetés sajtószolgálattal, Borboly Csaba panaszt tesz a haditemetőben kifeszített óriástrikolór miatt
 • Újabb egyeztetés sajtószolgálattal, panasz letevése kapcsán
 • Úz volgye tricolor kapcsán egyeztetés Zólya ZSomborral
 • Egyeztetés Gáspár Erikával püspöknek küldendő levél kapcsán
 • Egyeztetés fb.csoportal, Gergely Andrással adjunk ki közleményt, hogy holnap mindehova letesszük a feljelentést
 • Újabb egyeztetés a haditemetőben kifeszített óriástrikolór miatt
 • Újabb egyeztetés a haditemetőben kifeszített óriástrikolór miatt, eltünt a tricolor
 • Újabb egyeztetés- Élő bejelentkezés követően eltüntették az óriástrikolórt az úzvölgyi temetőből
 • FRISSÍTÉS – Eltűnt az óriástrikolór az úzvölgyi temetőből, ismét egyeztették a történetet belsőleg
 • Egyeztetés Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálattal Úz-völgyi katonai temető helyzetének rendezését kéri a Székelyföldi Önkormányzati Tanács
 • Kossuth Rádiónak telefonos interjú, Üzvölgye ügyben, Telefonon
 • 2019. május 22.: Hargita Megye Tanácsa felkérése bukaresti és kolozsvári egyetemekhez kutatások végzésére a román katonasírokról. Kiegészítő dokumentumok küldése az Országos Kataszteri Hivatalnak.
 • Egyeztetés Tánczos Barna, Korodi Attila, LEGE nr. 103 din 8 martie 2002 privind înfiinţarea comunei Cozmeni, judeţul Harghita
 • Egyeztetés uz@hargitamegye.ro csoportal a Tánczos Barna, Korodi Attila, LEGE nr. 103 din 8 martie 2002 privind înfiinţarea comunei Cozmeni, judeţul Harghita leveléz kapcsán,
 • Szentmártoni látogatás, Csíkszentmárton
 • Interjú Kossuth Rádiónak, Téma újra Úz- völgye
 • Belső levelezés sajtós kollégákkal a trikolór kifüggesztése kapcsán, csatolva a fotók Constantin Codreanu fb oldaláról
 • 2019. május 23.: A csíkszeredai rendőrségen kihallgatták László Antalt, Csíkszentmárton alpolgármesterét, miután reggel 6 órakor rátörtek családjára. A házkutatás alapja az a feljelentés lehet, amelyet George Simion független EP-képviselőjelölt tett azt követően, hogy az úzvölgyi katonatemetőnél uszító hangnemű videókat készített. Ekkor az RMDSZ felmondja az együttműködést a PSD-vel az úzvölgyi helyzet rendezéséig.
 • Egyeztetés uz@hargitamegye.ro csoportal a 2 egyetemnek küldendő levél kapcsán, felkérés megy a bukaresti és kolozsvári egyetemekhez kutatások végzésére a román katonasírokról
 • Egyeztetés sajtós kollégákkal, fb. csoportal, belső anyagok megbeszélése témában
 • Egyeztetés sajtós kollégákkal és fb.csoportal közlemént kapcsán, nem kérünk a dupla mércéből
 • Egyeztetés kollégakkal közlemény kapcsán, nem kérünk a dupla mércéből
 • Egyeztetés Tovább fokozódik az Úz-völgyi katonatemetővel kapcsolatos botrány, Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálattal
 • 2019. május 24.: Hargita Megye Tanácsa felkérése a 4 magyar püspöki hivatalhoz, foglaljanak állást az úzvölgyi 1994-es eseményeket illetően.
 • Megbeszélés jogászokkal Uzvölgye kapcsán, HMT, elnöki iroda,
 • Videofelvétel készítése, Mit tettünk eddig Úzvölgyéért, HMT elnöki iroda
 • Hihetetlen rendőri túlkapás történt Csíkszentmártonban! „A vád ütlegelés és telefonlopás – ez csak ürügy egy cirkusz kreálásához. Az RMDSZ azonnal megszüntette az aktuális kormány mindenféle támogatását, és kéri, hogy azonnal rendezzék a határvitát, rendezzék vissza a temetőt.” (Kapcsolódó link: borbolycsaba.ro)
 • Csíkszentmártonban is tanácsülést tartanak a megyeivel egy időben, és arról a javaslatról dönt a helyi önkormányzat, hogy zárják le 30 napra a temetőt.
 • 2019. május 25.: Kézfogás az úzvölgyi temetőért -szolidaritási tömegrendezvény Csíkszentmárton központjába
 • 2019. május 26.: Szavazás Csíkszentmártonban
 • 2019. május 27.: A katonatemető helyzetének rendezését kéri a Székelyföldi Önkormányzati Tanács. Antal Árpád sepsiszentgyörgyi pogármester, az RMDSZ Székelyföldi Önkormányzati Tanácsának elnöke: „Az úzvölgyi haditemető ügyének rendezése, a jogsértő magatartás befejezése és a bűnösök megbírságolása jogos követelésünk, amiből nem engedünk”.
 • Belső egyeztetés Tánczos Barna, Korodi Attila, tanácsadók, Az Úz-völgyi katonai temető helyzetének rendezését kéri a Székelyföldi Önkormányzati Tanács, Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat hírlevél kapcsán.
 • 2019. május 28.: Csíkszentmárton értesíti Hargita Megye Tanácsát a Hargita megyei prefektus leveléről, amelyben a tagok kinevezését kérik a határvita-bizottságba.
 • Egyeztetés uz@hargitamegye.ro csoportal a határvita-bizottságba való tagok kinevezése kapcsán
 • Egyeztetés Haraszti Judit levelezik Mikó Jogvédelmi szolgálat,infókat küld Kik és hol „kampányolnak” június 6-ra
 • Egyeztetés Kovács Hont Imre, Sajtószolgálat, kérdések megválaszolása kapcsán Úz-völgy
 • MPP Sajtóiroda küldi nyílt levelét- Nyílt levél Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsa elnökének, Magyar Polgári Párt elnöksége felkéri Borboly Csaba tanácselnököt, hogy intézkedjen az úzvölyi katonai temető 30 napos lezárása ügyében.
 • 2019. május 29.: Levél Bákó Püspökségéhez, a helyi papsághoz, hogy ne engedélyezzék a törvénytelen emlékmű felavatását. Válaszlevél ANAP és Országos Számvevőszéktől, amelyben közlik, hogy az év második felében végeznek számvevőszéki vizsgálatokat a dormánfalvi hivatalnál.
 • A csíkszentmártoni önkormányzat döntése alapján 30 napra lezárták az úzvölgyi temetőt.
 • Megbeszélés Uzvölgye kapcsán HMT elnöki iroda.
 • Úzvölgyi temetőlakatolás, Úzvölgyi temető.
 • Ideiglenesen, harminc napra lezárta az úzvölgyi temetőt Gergely András, Csíkszentmárton község polgármestere. Amint a helyszínen a polgármester elmondta, a lezárásról a helyi tanács döntött, a temető látogatásának harmincnapos felfüggesztéséről a 13/23.05.2019-es tanácshatározat rendelkezik, amelyet ki is függesztett a helyszínen. (Kapcsolódó link: borbolycsaba.ro)
 • Polgármester találkozó Csíkszeredában
 • Soltész Miklósnak előterjeszteni Úz völgye ügyét
 • legyen kihelyezett tanácsülés
 • legyen élőlánc a hősök nyugalmáért
 • Úzvölgyi temetőlakatolás ügyében belső egyeztetés fb.csoport, események, naptár kollégákkal
 • Belső egyeztetés irjunk egy uj levelet az ANAMP felé uz@hargitamegye.ro csoporttal
 • Belső egyeztetés Gergely András, Tánczos Barna, Korodi Attila, Vágássy Alpár, Jogászok, uz@hargitamegye cikk alapján, http://informatiahr.ro/cimitirul-international-din-valea-uzului-nu-se-va-inchide-legal/?fbclid=IwAR084RttlYmU9yor5DVEv-_DFLeDLiEOjOrxxwKnG9tqVbZC1hd56hIu5No
 • Belső egyeztetés A.N.A.P. uzvolgye whatsapprol uz@hargitamegye.ro csoportal
 • Belső egyeztetés A.N.A.P. az uz@hargitamegye.ro csoportal a kérdések jobb megfogalmazása érdekében
 • Bákói számvevőszék válaszol a megkeresésünkre
 • Levelezés KDNP Frakció – június 4 – Látogatás az Úz-völgyi katonatemetőhöz és koszorúzás,
 • Belső egyeztetés román nyelvű közlemény kapcsán, Üzvölgyi temetőlakatolás ügyében
 • 2019. május 30.: Dormánfalva Város Polgármesteri Hivatala előzetes beadványban szólítja fel Csíkszentmártont a 2019/13-as, illetve a 2007/20-as tanácshatározat visszavonására.
 • Dormánfalva hivatalának válaszlevele Csíkszentmártonnak, melyben tudatja, hogy nem vonja vissza a temető telekkönyvezésére vonatkozó 2019/29-es tanácshatározatot.
 • Belső egyeztetés Gergely András, Tánczos Barna, Korodi Attila, Becze István, jogászok, sajtósok, Szentmártonba halomra érkeznek a beadványok, segítség nyujtás kapcsán
 • Albert Homonnai Márton levele, amelyben értesít, hogy a b1 tv honlapjan elerheto az uzvolgyi temetore Darmanesti altal kiallitott urbanisztikai bizonylat es epitesi engedely.
 • Egyeztetés Ferenc L. Furesszel az Úz-völgyi katona temető ügyével kapcsolatosan, a Hungarian Panorama Worldwide tudósítója küld javaslatokat
 • Egyeztetés Barta Tihamér, Biro Barna Botond, Becze Istvan junius 6- án délután 17,00 órakor legyen rendkívüli tanácsülés
 • 2019. május 31.: Csíkszentmárton látogatási programot állít össze az úzvölgyi temetőben.
 • Levelezés Szentmártoni polgármestrrel, Gergely Andrással a temető látogatási program kapcsán, látogatási program elküldése.
 • Egyeztetés Gergely Előd-Gellérttel az Adevarul blogján megjelent Marius Diaconescu cikkre küldött javaslatot
 • Az Adevarul blogján megjelent Marius Diaconescu cikkre válasz küldése az Adevarul ujságnak, előtte egyeztetés sajtós kollégákkal és fb. csoporttal
 • Az Adevarul ujsagnak küldött válasz levél, küldése, megyei tanácsosoknak, helyi és vezető politikusokank
 • ANCPI levél – Bezárási értesítés – Dărmănești épület, Dărmănești Helyi Tanács által a CJH javára kiadott, 2019.03.29-i 29. számú, A.1. számu határozat ellen benyújtott, előadható panaszt tudomásul veszik
 • Egyeztetés Gergely András polgármesterrel a Ferenc L. Furesz által küldött javaslatok kapcsán
 • Egyeztetés Adevarul blogján megjelent Marius Diaconescu cikkel kapcsolatosan tanácsadóval
 • Telefonos megbeszélés Toni Grebla-val.
 • 2019. június 2.: Látogatási program van az úzvölgyi haditemetőben, ugyanis a prefektus megtámadta Csíkszentmárton önkormányzatának határozatát a temető lezárására vonatkozóan, így az nem érvényes. Hargita Megye Tanácsa jogászainak és szakembereinek segítségével elkészült az a temetőlátogatási program, amelyet nincs joga megtámadni a prefektusnak vagy más hatóságnak. A Csíkszentmárton közterületén található temetőt, amit kormányhatározat is elfogad, minden héten vasárnap 16 és 17 óra között lehet látogatni, előzetes jelentkezés alapján. (Kapcsolódó link: borbolycsaba.ro)
 • 2019. június 3.: Dormánfalva hivatala válaszlevélben közli, hogy a HMT 9841/2019-es számú levelét továbbította a bákói prefektusi hivatalnak.
 • Naprakész adás. Téma. Üz-völgye.
 • Egyeztetés Gergely Andrással az 544.2001 törvény alapján Diaconescu Gheorghe Marius Szentmártontól kért infókat, ez alapján egyeztetés
 • 2019. június 4.: Levelek a bákói és moinesti kataszteri hivatalnak, vizsgálják felül a Darmanesti javara történt betelekkönyvezést.
 • Egyeztetés FB.csoport, Tánczos Barna, Korodi Attila az 544.2001 törvény alapján Diaconescu Gheorghe Marius Szentmártontól kért infók alapján
 • Egyeztetés uz@hargitamegye.ro csoportal a Bákói Megyei Tanács válaszlevele kapcsán, tájékoztatnak hogy levelünket átirányították a Bákói prefektusi intézményhez
 • Egyeztetés Gergely András polgármesterrel, hogy tudunk segíteni neki a Diaconescu Gheorghe Marius Szentmártontól kért infók megfogalmazásásban
 • Egyeztetés tanácsadóval Diaconescu Gheorghe Marius történész szentmártoni kérdései kapcsán
 • Egyeztetés sajtós kollégákkal a KDNP frakció küldöttség Úz-völgyi látogatása kapcsán, pontosítások egyeztetése,
 • Látogatás a KDNP frakció küldöttségével Úz-völgyében, Borsod-Abaúj-Zemplén megye küldöttsége koszorúzott az úzvölgyi temetőben
 • Egyeztetés Tánczos Barna, Korodi Attila, ANCPI- nek küldött 22.05.2019 levél kapcsán
 • Egyeztetés belsőleg kollégákkal, minden anyag felkerüljön fel az Úz-völgy oldalra
 • Egyeztetés az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezet, június 6-án tervezett frakcióülése kapcsán az Úz –Völgyben
 • Egyeztetés műszakis kollégák, uz@hargitamegye.ro, ANCPI – nek küldendő válaszlevél kapcsán
 • Egyeztetés A Marius Diaconescu történésznek írt válasz kapcsán az Úz-völgyi kérdések kapcsán
 • Egyeztetés Adevarul.ro cikk kapcsán Tánczos Barna, Korodi Attila, fb.csoporttal
 • Egyeztetés műszakis kollégákkal az Úz -völgyi temetőjének bejáratánál, egy 6 m-es cső el helyezése kapcsán
 • Újabb egyeztetés műszakis kollégákkal cső el helyezése
 • Egyeztetés Gergely András polgármesterrel a prefektusi beadvány kapcsán
 • Egyeztetés Gergely András polgármesterrel és uz@hargitamegye.ro csoportal prefektusi beadvány megírása kapcsán
 • Egyeztetés prefektussal való talákozó kapcsán, ennek előkészítése
 • Egyeztetés sajtószolgálattal- Gyorsítani kell a Hargita–Bákó-határvita rendezését. A bákói prefektus felszólította a dormánfalviakat a határozatuk visszavonására
 • Egyeztetés uz@hargitamegye.ro csoportal a Bákói prefektusi Hivataltól érkezett 10007/10225 levél kapcsán
 • Egyeztetés -A bákói prefektus felszólította a dormánfalviakat a határozatuk visszavonására, téma mentén a sajtós kollégákkal
 • Újabb egyeztetés a sajtószolgálat, fb. csoposrt, a téma ismét. A bákói prefektus felszólította a dormánfalviakat a határozatuk visszavonására
 • Belső egyeztetés sajtóosztállyal, A Hargita és Bákó megye közötti határvitát minél hamarabb rendezni kell témában
 • Belső egyeztetés sajtóosztállyal sajtótájékozatató tartása Úzvölgyben téma kapcsán
 • Egyeztetés uz@hargitamegye.ro csoportal, a prefektusi levelet kellene küldeni a bákói ANCPI-hez
 • A bákói prefektus felszólította a dormánfalviakat a határozatuk visszavonására témában egyeztetés infós kollégákkal
 • Egyeztetés alelnökök, eseményszervezők között a vendégek punkosdi programja kapcsán, osszanak szét, hogy ki mit vállal, mit visz tovább és Úzvölgyben téma is haladjon
 • Hargita megye prefektusának a válaszlevele Hargita Megye Tanácsa 9368/2019, valamint 9841/2019 számú levelére, és közli, hogy felszólítja a dormánfalvi hivatalt, vonja vissza a 29/2019-es határozatát, ellenkező esetben perbe hívja. Tudatja: értesítést küldött az érintett hivataloknak a bizottsági tagok nevesítéséről a határvita-bizottságba.
 • Megbeszélés az Úz völgye bizottságban – helyszín: Sepsiszentgyörgy, Részt vesznek: Borboly Csaba, Tánczos Barna, Jakab Kevend, Nagy Zoltán, Bodó Zoltán, Megbeszéltek:Esemény megszervezése: élőlánc a hősök nyugalmáért, Újabb levél elküldése a dormánfalvi polgármesternek, hogy vonja vissza az építkezési engedélyt.
 • 2019. június 5.: Átirat Dormánfalva polgármesteréhez, hogy vonja vissza az emlékmű avatására kiadott gyülekezési engedélyt.
 • Átirat Bákó és Hargita megye prefektusának, a rendőrségnek, csendőrségnek, hogy állítsák le a június 6-ra tervezett moldvai szervezkedést.
 • Megbeszélés Úz-völgye kapcsán, HMT, elnöki iroda
 • Úzvölgye megbeszélés ismét
 • Sajtótájékoztató Úz-völgy kapcsán, HMT, 19-es terem
 • Egyeztetés kancellária, eseményszervezők, megyei tanácsosok, tanácsülés időpontja kapcsán
 • Egyeztetés vagyongazdálkodás, sajtóosztály tudjunk biztosítani Vodafone-os nettet a sajtónak Úzvölgyében
 • Egyeztetés menedzsment@hargitamegye.ro napi feladtok kisegítése, Úz-völgy és minden napi feladat kapcsán
 • Egyeztetés műszakis kollégákkal, levél kiküldése kapcsán hogy nincs joga egy megyei úton szervezni semmi eseményt senkinek, ez a közösségi hálóban megjelentetett esemény kapcsán, amely 06.06.2019 re van meghírdetve
 • Egyeztetés Gergely Előd Gellért, Jakab Kevend István, Korodi Attila, Tánczos Barna, Toro Attila Úzvölgye / 1994, Haraszti Judit figyelt fel egy 1994-es parlamenti interpellációra, Sajnos az interpelláció és a rá adott minisztériumi válasz (szövege) nem érhető el a Képviselőház weboldalán, http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari.detalii?idi=7527
 • Gergely Előd-Gellért; borbolycsaba@hargitamegye.ro; Kevend-István Jakab; attilakorodi@yahoo.com; btanczos; attila.toro@sepsiszentgyorgy.info; gergelyandras@hotmail.com
 • Hargita Megye Tanácsának ülése, feszólalás és levél aláírása Dormánfalva felé
 • A tanácsülés elején Borboly Csaba aláírta azt a levelet, amelyet Dormánfalva polgármesterének címeztek, és amelyben felszólítják arra, hogy vonja vissza a június 6-ára, a hősök napjára az úzvölgyi temetőben tervezett ünnepség jóváhagyását, ugyanis újabb törvénytelenséget követ el.
 • 2019. június 6.: Idézés Csíkszentmártonnak: Hargita Megye Prefektusi Hivatala beperelte a temető látogatási programjáról szóló 2019. évi 13-as számú tanácshatározat miatt.
 • Megbeszélés jogászokkal Úz-völgye kapcsán, HMT, elnöki iroda
 • Kovászna megyei frakcióülés Úz-völgyében, Úzvölgye
 • Élőlánc a hősök nyugalmáért, Úz-völgye, Úz-völgyi csendes tiltakozás
 • „Egy barbár erődemonstrációnak lehettünk részesei, de hisszük, hogy ezzel nem ért véget ez a küzdelem. Nekünk az egyetlen fegyverünk a törvény, és annak erejével harcolunk tovább” – nyilatkozta Borboly Csaba június 6-án az úzvölgyi temetőnél, miután a román, ittas emberrel teli tömeg betörte a kaput, és a Hargita és Kovászna megyeiek élőláncát áttörve beözönlött a hadisírokhoz. (Kapcsolódó link: borbolycsaba.ro)
 • A megyei tanács elnökének két élő bejelentkezése a helyszínről megtekinthető az alábbi két linken:
 • https://www.facebook.com/borbolycsaba/videos/2139379192847072
 • https://www.facebook.com/borbolycsaba/videos/2206747286088673
 • A június 6-i úzvölgyi történések egy magasabb szintről kitervelt provokáció eredményei, amiből megállapítható, hogy levizsgázott az egész állami gépezet – jelentette ki Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke. (Kapcsolódó link: borbolycsaba.ro)
 • Annak ellenére, hogy több központi hatóság nyilvánította törvénytelennek a dormánfalvi polgármester úzvölgyi cselekedeteit, s annak ellenére, hogy többek között Bákó Megye Prefektusi Hivatala a törvénytelen tanácshatározat visszavonására szólította fel a dormánfalvi polgármestert, Hargita megye prefektusa hivatalos átiratban szólítja fel Csíkszentmárton Község Polgármesteri Hivatalát, hogy biztosítson minden feltételt a dormánfalvi hivatal törvénytelenül engedélyezett eseményére. (Kapcsolódó link: borbolycsaba.ro)
 • 2019. június 5–6–7-én átiratban emlékeztette Hargita Megye Tanácsa a fent felsorolt intézményeket arra, hogy nem kapott választ.
 • Válaszlevél Hargita Megye Prefektusának, melyben Hargita Megye Tanácsa közli, hogy a június 6-ra tervezett koszorúzási ünnepséget nem a törvényes kereteknek megfelelően szervezték, és már van egy másik eseményre kiadott engedély ugyanarra az időpontra.
 • Az Országos Kataszteri Hivatal válaszlevele Hargita Megye Tanácsa 10420/2019-es beadványára. Az országos intézmény álláspontja a megyehatárokat illetően marad a 1990-es nyilvántartás szerint, amíg a két megye nem egyezik ki, avagy nem rendezi peres úton a határvitát.
 • 2019. június 7.: Válaszlevél Hargita megye prefektusának a bizottsági tagok nevesítéséről a határvita-bizottságba.
 • Válasz az ACUM TV-nek a közérdekű információkra vonatkozó 544/2011-es törvény alapján.
 • 2019. június 7-én Hargita Megye Tanácsa ismételten az Országos Kataszteri Hivatalhoz fordult kérve, hogy vegye figyelembe a csíkszentmártoni álláspontot, és a nyilvántartásában a vitatott terület szerepeljen a Hargita Megyei Kataszteri Hivatal által 2012-ig használt változat szerint.
 • BonumTv – interjú Úzvölgye témájában, Elnöki iroda, HMT
 • Hír Tv – interjú Úzvölgye témájában, Szabadság tér, Csíkszereda
 • Az aljas módon az úzvölgyi temetőnket megtámadó csapat képviseletében a dormánfalvi polgármester tegnap egy újabb súlyos törvénytelenséget követett el – nyilatkozta Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke. – A csatolt fotók bizonyítják, hogy próbálják a tett nyomait eltüntetni, Romániában ez bűncselekmény. Bárki, ha próbálja eltüntetni a nyomait, miután galád módon széttör egy székelykaput, ami nem az ő tulajdonában van, azt a törvény tiltja, hogy helyre rakja a dolgokat, míg tart a kivizsgálás.” (Kapcsolódó link: borbolycsaba.ro)
 • Áder János köztársasági elnök is állást foglalt
 • A pünkösdi búcsús szentmisét követően Áder Jánost, Magyarország köztársasági elnökét kérdezték az újságírók. Az államelnök az úzvölgyi helyzetről is beszélt!
 • Borboly Melinda kérése mindnyájunké: bizonyítsák be a hatóságok, hogy ebben az országban mindnyájan egyenlők vagyunk! Bizonyítsák be, hogy ebben az országban nemcsak kötelezettségeink vannak, hanem ugyanolyan jogaink is!
 • 2019. június 10.: Belső egyeztetés jogász kollégákkal a 213/1998-as torveny – helyi érdekeltsegu kozvagyon atminositese témában, információk megbeszélése
 • 2019. június 12.: Levél a Magyar Állami Levéltárból, arról értesítenek, hogy nem találtak anyagot az úzvölgyi temetőre vonatkozóan, csupán egy térképrészletet 1894–1899-ből, amely a határt ábrázolja.
 • Egyeztetés:https://glasul.info/2019/06/08/nationalistii-romani-mai-apreciati-la-valea-uzului-decat-politicienii-prezenti/?fbclid=IwAR15MTMoWNEjblsCzDl0ASdhUokv19my2N1gII_tHf5dNiBkIMW5I5jGEuo cikk kapcsán uz@hargitamegye.ro csoprttal, az uz oldalra még milyen aloldalak legyenek elkészítve
 • Belső levelezés Zsók Timea https://www.erdely.ma/menjetek-a-francba/ cikk kapcsán
 • Erdélyi Magyar Néppárt titkársága megosztja, küldi Felhívását tüntetésre.Terveik szerint össznemzeti tüntetésre kerülne sor itt június 18-án (kedden) 18 órai kezdettel
 • Egyeztetés érintett kollégákkal, hogy minden fontos, értékes információ kerüljön fel a Uz oldalra
 • Egyeztetés Albert Homonnai Mártonnal, megköszönve ezúton a képeket Dely György úrnak.
 • Nagyon hasznos felvételek küldött, a fotó készítőjének feltüntetésével évenkénti bontásba feltettük az úzvölgyi aloldalunkra: https://hargitamegye.ro/uzvolgye/haditemeto/galeria.html
 • Egyeztetés Tánczos Barna, Korodi Attila az elmúlt erőszakos cselekedetek dokumentálása kapcsán
 • Egyeztetés Lucian Mandruta temető helyzetről.
 • Egyeztetés redactie@hotnews.ro, presa@judetulharghita.ro cikk kapcsán a Sajtóosztály fb. csoportal
 • 2019. június 13.: Felcsíki polgármesterek találkozója, Téma: a június 6-i történések utáni teendők, Jelen vannak: Borboly Csaba, Böjte Csongor,Karda Róbert, Gábor Tibor, Szabó Kázmér, Bíró László, Becze István, Both Norbert, Szőcs László, Vizoli Miklós, Császár Attila, Péter Dávid, Mákszem Hunor, Csibi József, Albert Alfonz, Orbán Lóránt, Iojiban Gheorghe, Kedves Róbert
 • Egyeztetés Kelemen Hunorral a tüntetés szervezés kapcsán
 • Egyeztetés fb@hargitamegye.ro csoportal a tüntetés szervezés kapcsán
 • Egyeztetés Veress Dávid, Kelemen Hunor, Tánczos Barna; Korodi Attila, Becze Istvan, sajtótájékoztató kapcsán
 • Egyeztetés Kolozsvari Tiborral
 • Egyeztetés Nagy Pál Úz völgyi kiállás kapcsán
 • Egyeztetés északi térségi tanácsosokkal az alábbi cikk kapcsán: https://www.hotnews.ro/stiri-esential-23201658-video-dosarul-complet-conflictului-romano-maghiar-valea-uzului-cati-romani-sunt-ingropati-cimitirul-eroilor-disputa-teritoriala-problemele-legalitate-date-documente-oficiale.htm
 • 2019. június 14.: Megbeszélés az EMNP Hargita megyei szervezetével – Tusnádfürdő, Résztvevők: Borboly Csaba, Tőke Ervin, Kolozsvári Tibor, Téma: beadványok, közös összefogásban (ez nem politikai témakör)
 • Egyeztetés Hargita-megyei jelöltek csoporttal a Tunádfürdői megbeszélés kapcsán
 • Egyeztetés Gergely Andrással a Magyar Nemzeti Levéltár levele kapcsán -Egyeztetés Haraszti Judittal a Hotnews junius 12-i interjúja kapcsán a Dormánfalvi polgármesterrel
 • Egyeztetés sajtós kollégával a Borboly Csabát a háromezer lejes büntetése kapcsán
 • Újabb egyeztetés sajtós kollégával a Borboly Csabát a háromezer lejes büntetése kapcsán
 • Egyeztetés Mezei János, Nagy Pál Tusnádfürdi megbeszélés kapcsán
 • 2019. június 16.: A Hargita Megyéért Egyesület levele Csíkszentmárton községnek, melyben közlik, hogy támogatják a június 6-án megrongált úzvölgyi temetőkapu megjavításának költségeiben.
 • Háromezer lejes büntetést szabott ki a Hargita Megyei Csendőrség Borboly Csabának az úzvölgyi katonai temetőnél június 6-án szervezett élőlánc kapcsán.„Megérkezett a bukaresti parancs a Hargita Megyei Csendőrséghez: büntetni kell a magyarokat. Ajánlott levélben küldték el a jegyzőkönyvet, hogy biztosan célba érjen. A román hatóságok sokadjára bizonyították be azt, hogy csak akkor járnak el gyorsan és határozottan, ha etnikai kisebbséggel szemben akarnak fellépni. A dormánfalvi polgármester törvénytelenségei vagy az úzölgyi temetőben randalírozók ügyében nincs tudomásom semmilyen intézkedésről. A bírság ellen persze fellebbezni fogok, és tájékoztatni fogjuk a nemzetközi közvéleményt az etnikai alapon részrehajló román államról, mint ahogy tettük azt közösen, a három székelyföldi megye önkormányzatának vezetőiként a pápát elkísérő nyolcvan külföldi újságíró esetében is, akiket angol nyelvű kiadvánnyal tájékoztattunk a romániai magyarság jogsérelmeiről” – nyilatkozta Borboly Csaba. (Kapcsolódó link: borbolycsaba.ro) ELŐ
 • Belső egyeztetés úzvölgy oldalra milyen ujabb információk kerüljenek fel
 • Egyeztetés Tánczos Barna, Korodi Attila OCPI Bakónak 05.06.2019 levél kapcsán
 • Egyeztetés Tánczos Barna, Korodi Attila 1994-es parlamenti interpelláció kapcsán
 • 2019 június 17.: Feladat Úz völgye kapcsán: Brüsszelben esemény szervezése Úz völgye témában (pl. az alakuló ülésen)
 • Megbeszélés Vincze Lóránt EU parlamenti képviselővel
 • Egyeztetés Gergely Előd, Jakab Kevend, Haraszti Judit, 1934-es adatok a temetőről valaki feltöltött egy oldalni anyagot
 • 2019 június 18.: Kossuth Rádió adása, Telefonon, Két témában az úzvölgyi temetőben „szerzett” 3.000 lejet bírsá és a MOGYE sunyi névadásáról.
 • Egyeztetés Sajtós kollégákkal a Rádió adások kapcsán, ismét téma az Úz völgye
 • Egyeztetés uz@hargitamegye.ro, cor@harghitacounty.ro, csoportal a plenáris ülések kapcsén, téma Üzvölgye
 • Egyeztetés Tánczos Barna, Korodi Attila, interpeláció kapcsán
 • Egyeztetés uz@hargitamegye.ro, prefektura, északi térségi tanácsos, 1934-es adatok a temetőről téma kapcsán
 • Egyeztetés fb. Csoporttal, belsős kollégákkal májusban kiküldött levelek kapcsán
 • Egyeztetés fb. Csoporttal, belsős kollégákkal április hónap kronológája kapcsán
 • 2019. június 21.: Miben segíthetünk adása, Telefon, Tema Üzvölgye.
 • 2019. június 22.: Egyeztetés uz. csoportal, megjött Moinesti Földhivataltól az elutasítás
 • 2019 június 24.: A bákói kataszteri hivatal közli az úzvölgyi temető telekkönyvezési bejegyzését Dormánfalva javára, figyelmen kívül hagyva Csíkszentmárton fellebezését (megtámadható 15 napon belül – a HMT jogászai segítenek megfogalmazni a beadványt Csíkszentmártonnak).
 • ,,BCPI Moinesti – respingere megbeszélés,, HMT, elnöki iroda
 • Egyeztetés Gergely Előd Gellért, amely szerint 1994-es sírgyalázásról szól vádakat egy Pavel Schiopu nevű hírszerző cáfolja a Ziua újságnak, kompromittáló
 • 2019. június 25.: Level Romániai Országos Csendőrség vezetője felé, amelybena júnis 6- ai esemény kapcsán jelentjük, hogy a Hargita megyei cserdőség vezetőjét Jamandi Dan urat többször is meglökdösték.
 • Egyeztetés Haraszti Judit, Jakab Kevend, Benedek Imola Zsuzsánna. Téma kulturális minisztérium „művészi” jóváhagyása alapból semmis.
 • A linken található cikk ezt csodaszépen összefoglalja http://www.neuerweg.ro/valea-uzului-mcin-emite-un-document-nul-pentru-avizarea-retroactiva-a-crucilor-ilegale-din-cimitirul-soldatilor/?fbclid=IwAR3dWeRnY5aFxgDDTAn6FbOw_gXPvbjbQfTx1WzoRDlIZL7jRHlQdtcRrJw
 • Egyeztetés Haraszti Judit, Jakab Kevend, Benedek Imola Zsuzsánna, A kulturális minisztérium művészi jóváhagyása kapcsán, Csoportunkban Keresszegi Eduárd részletesebb kivonatot készített a kelta kereszt szimbolikáról, amelyet tilt a törvény
 • Egyeztetés jogász kollégákkal telekkönyvi visszautasítás ellen a moinesti Bíróságnak beadvány kapcsán
 • Egyeztetés fb.csoportal. Törvénytelenséget törvénytelenséggel kivánnak eltüntetni http://www.neuerweg.ro/valea-uzului-mcin-emite-un-document-nul-pentru-avizarea-retroactiva-a-crucilor-ilegale-din-cimitirul-soldatilor/?fbclid=IwAR2qjoIeW4IrFuvuquHBDK6cz9PFjDLsI167KLv0Gxpfq10uIt0OM1TDf8E
 • 2019. június 26.: A művelődési minisztérium levele, mely arról szól, hogy jóváhagyják a temető munkálatainak művészeti koncepcióját.
 • Hargita Megye Tanácsa levele Bákó Megye Prefektusi Hivatalának, kérjük, tájékoztasson, miért nem támadta meg a dormánfalvi 29/2019-es tanácshatározatot.
 • Az Országos Kataszteri Hivatal válasza a HMT 10420/2/2019-es beadványára, arról értesít, hogy marad az 1990. évi állapot a határvita jogi tisztázásáig.
 • Hargita Megye Tanácsa 11443/1 számú levele a Védelmi Minisztériumhoz – ismételten kéri, hogy válaszoljanak előző beadványára, amelyben adatokat kértünk a minisztérium birtokában lévő úzvölgyi temetőre vonatkozóan, valamint az ott elhantolt katonák nyilvántartásáról.
 • Hargita Megye Tanácsa 11399/1 számú levele az ONCE-hoz, ismételten kéri, válaszoljanak előző beadványára, amelyben adatokat kér az úzvölgyi temetőről, illetve az ott eltemetett katonák nyilvántartásáról.
 • 2019. június 27.: Egyeztetés Haraszti Judit, Jakab Kevend, Benedek Imola Zsuzsánna, A Maszol cikke kapcsán https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/113419-uzvolgyi-temet-foglalas-azonositottuk-es-megmutatjuk-a-junius-6-ai-ostrom-kivitelez-it név szerint azonosított több június 6.-i támadót, akiket…a cikk szerint… eddig nem háborgattak a hatóságok
 • Egyeztetés angol nyelvű beszéd, felszóllalás kapcsán a kollégákkal, Úz völgye témában
 • Egyeztetés Vincze Loránttal katalán tüntetés lesz Strasbourgban témában
 • 2019. június 28.: Csíkszentmárton megtámadja a mojnesti kataszteri hivatal döntését, amellyel az úzvölgyi temetőt Drománfalvának telekkönyvezte.
 • 2019. július 1.: Egyeztetés Főépítész asszonyyal a dormánfalvi polgármester FB oldalán megjelent „Aviz favorabil” a beton keresztek művészi koncepciójára témában
 • 2019. július 3.: Az ONCE és a védelmi minsiztérium válaszlevele a HMT 9866/2019, 11399/2019, 11433/2019 számú beadványára, közlik a birtokukban lévő akták elérhetőségének linkjét az úzvölgyi temetőről. A mellékletekből kiderül: minden nyilvántartásban más és más számadat szerepel, de a lényeges következtetés: az úzvölgyi temetőben 11/19 román halott van eltemetve. Az 1988-as Hargita megyei katonai központ jelentésében leírtak alapján 149 román nemzetiségű halottból 19 az úzvölgyi temetőben, 130 az úzmező (Poiana Uzului) temetőben voltak. Az úzmezői temetőből utólag áttemették a 130 román katona maradványait a kománfalvi (Bákó megye) hősi temetőbe.
 • A bákói prefektus válaszlevele a HMT 9841/08.05.2019 számú beadványára, amelyben közli, hogy felszólította Dormánfalvát: vonja vissza az úzvölgyi temetőre kiadott építkezési engedélyt. Mint írja, Dormánfalva nemlegesen válaszolt, jelezve, hogy továbbította a művelődési minisztériumnak az iratokat a művészeti koncepció engedélyeztetésére. A prefektus továbbá adatokat kért az ONCE-től az úzvölgyi temetőre vonatkozóan. Miután ezen levelekre választ kap, meghozza döntését. Tudatja, hogy elindította a határvita rendezésének a procedúráját.
 • A Csíkszeredai Ügyészség levele, válaszként a HMT 9319/02.05.2019-es számú, a Hargita Megyei Rendőrségnek címzett beadványára az úzvölgyi temetőben történt építkezések kapcsán. Tudatják, hogy az ügyet átadták a Mojnesti Ügyészségnek.
 • Egyeztetés alcsíki polgármesterekkel Úzvölgye kapcsán, Csíkszentsimoni könyvtár
 • Megbeszélés Prefektúrán (téma: Bákó megye) Prefektus irodája
 • Alcsíki Úzvölgyi megbeszélés, – kezdődik a határvitás per.
 • 2019. július 4.: Hargita Megye Prefektusi Hivatalának levele, mellékelve küldi Hargita és Bákó megye prefektusának 218/360/2019-es számú közös rendeletét a két megye közti határvita rendezésére.
 • 2019. július 8.: Hargita Megye Prefektusi Hivatalának levele, értesíti Hargita Megye Tanácsát a Hargita és Bákó megye közti határvita rendezésére létrehozott bizottság találkozásának időpontjáról és helyszínéről.
 • 2019. július 9.: A határvita-bizottság ülése a gyimesbükki polgármesteri hivatalban. A felek nem jutnak közös nevezőre.
 • 2019. július 10.: HMT 15770/2019-es számú levele Hargita Megye Prefektusi Hivatalához, kéri, indítson eljárást a Hargita Megyei Kataszteri Hivatal munkatársa ellen, aki nem szakszerűen járt el a megyék közti határvita-bizottság tagjaként, ezáltal hátrányos helyzetbe hozva Hargita megyét.
 • 2019. július 10.: Borboly Csaba magánszemélyként az 544/2001-es törvény alapján közérdekű információkat kér a dormánfalvi polgármesteri hivataltól az úzvölgyi temető területének magánvagyonba vételéről.
 • Hargita Megye Tanácsának elnöke magánszemélyként az 544/2001-es törvény alapján közérdekű információkat kér az ONCE-től a Hargita és Bákó megye területén történt exhumálásokat illetően, ha volt ilyen, annak a pontos adatait.
 • 2019. július 11.: Hargita Megye Tanácsa 15845/2019 átirata Hargita Megye Prefektusi Hivatalához, kéri a prefektust, indítsa el a közigazgatási bíróságon a határvitás keresetet Hargita megye közigazgatási határainak tisztázása érdekében
 • Madarasi tanács kér jogy tanácsadást az eseményen használt iskolabusz kapcsán
  Tisztelt Elnök úr!
  Az Uzvölgyi események margójára a Polgármester úr javaslatára továbbitom a csatolmányban található átiratot.Mint ismeretes azon a bizonyos napon mikor magyarságunkért kiállva mi is részt vettünk az eseményekben a madarasi Tanács alkalmazottai a Tanács adminisztrálásában levő iskolabuszt használva mentünk a helyszínre. Már akkor nagy feltünést keltet a kisbusz a hatóságok szemében mint egyébb más ez is szálka volt a szemükbe és tettek is arról, hogy ezt hivatalosan is nyomatékosá tegyék. Ezert ajánlom figyelmébe a napokban kapot rendörségi átíratot. Mi még nem léptünk semmit az ügyben de Elnök úr segítségét, javaslatait is esetleg az Elnöki kabinet jogászainak segítségét is szívesen elfogadjuk.
 • 2019. július 16.: Polgármester megbeszélés, Jelen vannak: Korodi Attila, Ferencz Tibor, Papp Imre, Becze István, Izsák Székely Lóránd, Gergely Károly, Kettőbe kell osztani a határvitát, 1968-tól és az előtte lévő időszakra, Telekkönyvezéseket megnézni
 • 2019. július 23.: Megbeszélés Üz völgye kapcsán és az előadás kapcsán
 • 2019. július 24.: A Hargita megyei prefektus írásba adja, hogy nem indít pert, azt az érintett települések, Csíkszentmárton és Csíkszentgyörgy kell hogy elindítsák. Kezdődhet a per.
 • Úz-völgye és egyéb határvitáink címmel meghirdetett kerekasztal-beszélgetés -XXX. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor keretében — Tusnádfürdő, Kós Károly sátor
 • Úzvölgye megbeszélés
 • közös fellépések – ima
 • temetőlezárás június 16-án bizottsági döntés alapján
 • minden adat fel van töltve az uz.hargitamegye.ro oldalra
 • HMT döntés alapján augusztus 25/26-án eseményt szerveznek a temetőnél
 • mindenki teszi a dolgát, ennek értelmében a HMT közösen perel Csíkszentmártonnal
 • 2019. július 30.: 18:20 MTVA adása. Téma Úz -Völgye
 • 2019. augusztus 5.: Egyeztetés az augusztus 26-i eseménynek kapcsán, HMT, elnöki iroda
 • 2019. augusztus 7.: Megbeszélés Uz völgye határvita kapcsán, HMT, elnöki iroda
 • Úzvölgye megbeszélés
 • a perek tekintetében segítünk a Mikó Imre Jogvédelmi szolgálatnak az építkezési engedéllyel kapcsolatos kiegészítés előkészítésében
 • a 2001-es dormánfalvi PUG-ot meg kell támadni, és betenni az 1-es perbe
 • megtámadni a 29-es Határozatot – ez Csíkszentmárton pere-kegészítést megfogalmazni
 • ha a 29-es Határozatot sikerül anulalni, akkor lesz per a telekkönyvezés ügyében – Csíkszentmárton és Hargita Megye Tanácsa
 • 2019. augusztus 9.: Megbeszélés Úz völgye témában, – feljelentések a fenyegetések alapján
 • 2019. augusztus 20.: Megbeszélés Úz völgye témában – Csíkszentmárton
 • Téma: feladatok az augusztus 25/26 eseményre
 • 2019. augusztus 22.: Kossuth radio adasa- telefonos, Téma. Úz völgye
 • 2019. augusztus 23.: FUN FM Radió adása, Téma. Úz- völgye
 • 2019. augusztus 23.: Szépvíz radió adása, Téma. Úz -völgyi megemlékezés
 • 2019. augusztus 26.: Megbeszélés Úz völgyés ESEMÉNY kapcsán, HMT elnoki iroda
 • Kolozsvári Rádiónak interjú az Úz völgyi megemlékezés kapcsán
 • Megemlékezés az Úz Völgyében, Úz Völgye – hadi temető
 • 2019. augusztus 28.: Marosvásárhelyi rádió adása Csíkszentsimon Téma: úz völgye
 • 2019. augusztus 30.: SZKT, Marosvásárhely, – 3 szinten dolgozunk Úz völgyével kapcsolatban: 1. RO-HU, 2. Bukarest, 3. Csíkszentmárton+Hargita Megye Tanácsa
 • 2019. szeptember 3.: Miben segithetünk MV Rádióadás. Téma: Úz völgye
 • Citatie la sediul Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, P-ţa. Walter Mârăcineanu. nr. 1-3. etaj 2, cam. 34, Strada Valter Mărăcineanu 1-3, București 010155, Emisa in data de 01. 08. 2019
 • 2019. szeptember 5.: MTVA tv interjú, Téma diszkriminációellenes tanács feljelentése a június 6 Úz- völgye kapcsán a Törvényszék előtt.
 • 2019. szeptember 6.: Megbeszélés Polgámestrekkel, HMT Márványterem
 • HET-űlés
 • 2019. szeptember 11.: Hargita Megye Tanácsa szeptember 11-én ismételten kérte a Bákó megyei kormányhivataltól, ezúttal a frissen kinevezett bákói prefektustól, a dormánfalvi határozatok megtámadását
 • 2019. szeptember 19.: Úz völgye előadás, HMT, Amfiteatrum
 • 2019. október 1.: Hargita Megye Tanácsának elnöke, Borboly Csaba és Csíkszentmárton község polgármestere, Gergely András megbíztak egy ügyvédi irodát, hogy képviselje őket a Csíkszentmárton és Dormánfalva közti közigazgatási határ tisztázásáért indított perben.
 • 2019. október 2.: Dr. Tilki Attila képviselő úr felszólalása Úzvölgye témában az Európa Tanács keretén belül. (742.számú írásos kérdés a Miniszterek Bizottságának): Would the Committee of Ministers commission a report on the circumstances prior to, during, as well as after the appropriation by the local government of Dărmănești/Dormánfalva of the military cemetery in Valea Uzului/Úz-völgye?
 • 2019. oktober 18.: Csíkszereda, Megyeháza, Galéria, Székelyföld Napok programrésze kiallitas
 • 2019. október 24.: Közös levélben fordult Dormánfalva polgármesteréhez október 24-én Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke és Gergely András, Csíkszentmárton polgármestere. Arra kérték a Bákó megyei város vezetőjét, hogy garantálja: nem lesznek rongálások a temetőben Románia hadseregének napján, október 25-én, az úzvölgyi temetőbe szervezett eseményen. (Kapcsolódó link: borbolycsaba.ro)
 • 2019. október 27.: Hatalmas előrelépésnek számít az úzvölgyi temető körül kialakult vitában, hogy a Bákó megyei prefektus, Valentin Ivancea két keresetet indított a közigazgatási bíróságon. Ezekben a perekben megtámadta a dormánfalvi tanács által kibocsátott 2019/68-as építkezési engedélyt, illetve a 2019/29-es és a 2019/48-as helyi tanácsi határozatot, amelyekkel Dormánfalva az úzvölgyi temetőt a település közvagyonába helyezte át. (Kapcsolódó link: borbolycsaba.ro)
 • 2019. november 5.: Csíkszentmárton község és a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat álláspontja mellé sorakozott fel november 5-i perbelépési kérelmével Hargita megye. Hargita Megye Tanácsa abba a perbe lépne be, amelyet Dormánfalva polgármestere, valamint Dormánfalva város ellen indított Csíkszentmárton község a Bákói Törvényszéken (dossziészám: 1631/110/2019), és amelyben immár közösen kérik a következőket: a semmissé nyilvánítását a Dormánfalva polgármestere által kibocsátott 69/17.12.2018-as számú dormánfalvi építkezési engedély, valamint az ezt megelőző 136/13.11.2018-as számú urbanisztikai bizonylat és általános rendezési terv úzvölgyi katonai temetőre vonatkozó részének; a törvénytelen építmények lebontását az úzvölgyi temetőben, visszaállítva az eredeti állapotot. Mindezzel együtt Hargita Megye Tanácsa kérte valamennyi perköltség alperes általi megtérítését. (Kapcsolódó link: borbolycsaba.ro)
 • 2527/STR – Jelentés az Európa Tanács (ET) Miniszteri Bizottságának 2019. november 5-i üléséről: az ET Parlamenti Közgyűlése tagjainak írásban benyújtott kérdései: *Tilki Attila (Úz-völgyi katonatemető ügyében)
 • 2019. november 08.: Úz völgye az I. világháborús katonai fényképeken – kiállításmegnyitó Csíkszentmárton,Sportcsarnok, I.emelet
 • Megújul a 123-as jelzésű megyei út az Úz völgyében: a beruházásnak köszönhetően csaknem 50 kilométerrel rövidebb úton juthatunk el Bákó megyébe.

2020

 • 2020. január: Egyeztés helyeikkel Csíkszentmártonban, Csíkszentmárton, Polgármesteri Hivatal
 • Aláírták az Úzvölgye felé vezető, 123-as jelzésű megyei út felújítására a kivitelezési szerződést január 28-án a csíkszentmártoni Baka János Községi Könyvtár előadótermében. A 45 hónapos határidejű beruházást, amely a Csíkszentmártontól Csinódon át az egerszéki eltérőig tartó szakaszt érinti, a székelyudvarhelyi Multipland Kft. végzi el.
 • 2020. február 10.: Megbeszélés Krizsán Szilárddal film kapcsán, HMT elnöki iroda
 • 2020. február 20.: Látogatás az úzvölgyi temetőben, Csíkszentmárton, Uz Völgyi eltérő dr. Tilki Attiláék látogatást tesznek az úzvölgyi temetőbe
 • 2020. június 27.: Megbeszélés Úz völgye per kapcsán – szakértő bevonása a perbe
 • 2020. július 14.: A javunkra döntött a Marosvásárhelyi Ítélőtábla. A Bákó megyei prefektúrát arra kötelezik, hogy kiadja a hiteles másolatát azoknak a dokumentumoknak, amelyekkel Dormánfalva közvagyonába vette az úzvölgyi temetőt.
 • 2020. augusztus 13.: A Bákó Megyei Törvényszékre helyezték át azt a pert, amelyik a Hargita megyei Csíkszentmárton és a Bákó megyei Dărmănești (Dormánfalva) határvitáját hivatott eldönteni – írta csütörtöki számában a Krónika(tudósít a Maszol).
 • 2020. augusztus 24.: Megbeszélés szerdai Uz völgyi esemény kapcsán
 • 2020. augusztus 26.: Úz völgyi ökumenikus istentisztelet, Úz völgyi temetőben
 • Alcsíki megbeszélés Csinódon, Csinodi üzlet
 • 2020. augusztus 29.: Sajtómegjelenések:
 • Hargita Népe: https://hargitanepe.eu/biznunk-kell-a-holnapban/
 • Székelyhon: https://szekelyhon.ro/aktualis/bekes-egyuttelesre-szolitott-bojte-csaba-az-uzvolgyi-megemlekezesen
 • maszol.ro: https://www.maszol.ro/index.php/nagykep/179-tisztelges-szekelyfoldon-a-h-sok-el-tt-kepeken-mutatjuk-a-25-uzvolgyi-megemlekezest/
 • Krónika: https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/bojte-csaba-uzvolgyeben-hidat-kell-epiteni-a-kobol-amivel-megdobtak
 • Háromszék: https://www.3szek.ro/load/cikk/125866/ezrek-imadkoztak-az-igazsag-gyozelmeert-uzvolgyi-megemlekezes
 • 2020. szeptember 2.: Megbeszélés határvitás aloldalak, kiemleten békás és uz völgye kapcsán
 • 2020. szeptember 24.: Megbeszeles Uz volgye kapcsan, https://us02web.zoom.us/j/89600982516
 • 2020. október 6.: A marosvásárhelyi ítélőtábla megfellebbezhetetlenül kimondta: törvényes a csíkszentmártoni önkormányzatnak az a határozata, amellyel község közvagyonává nyilvánította az úzvölgyi katonatemetőt és a magyar hadsereg által a második világháború idején épített egykori kaszárnyákat(tudósít a Maszol).
 • 2020. október 8.: Duna Tv felvétel, Duna Tv Székelyföldi Stúdió, Tema: Uz Völgyi per
 • 2020. október 14.: Aktuális Úzvölgye témában, HMT, Stúdió
 • 2020. október 24.: Bákó Megye Tanácsához fordult Borboly Csaba a román hadsereg napjára tervezett rendezvény miatt A Hargita megyei tanácselnök levélben kéri, hogy október 25-e, a román hadsereg napja alkalmából ne engedélyezzék a szervezett tömeges rendezvényeket. – https://www.maszol.ro/index.php/belfold/133899-uzvolgye-bako-megye-tanacsahoz-fordult-borboly-a-roman-hadsereg-napjara-tervezett-rendezveny-miatt
 • 2020. november 1.: Átereszek elhelyezésével, és hidak építésével kezdték el idén a Csíkszentmártont és Úzvölgyét összekötő, Hargita és Bákó megye határáig tartó útszakasz korszerűsítését. Hosszú lejáratú beruházásról van szó, több évre való munkával, jelentős költséggel.Székelyhon: https://szekelyhon.ro/aktualis/uzvolgye-fele-is-korszerusitik-a-megyei-utat
 • 2020. november 10.: Élő bejelelentkezés Úz völgy kapcsán, Csíkszentmárton, egyeztetés alatt
 • 2020. november 20.: Öt perces interju MTVA-nak, HMT, elnöki iroda
 • 2020. november 29.: Fontos lépést tettünk ma, Úzvölgye ügyében – határaink védelméért dolgozunk.A #DJ123 jelzésű megyei út telekkönyvezése után Hargita Megye Tanácsa részéről hétfőn táblával jelöljük ki Úzvölgye település határait.A határ megerősítése a helységnévtáblával történik, ez fogja mutatni, hogy pontosan kihez tartozik.
 • 2020. november 30.: Kétnyelvű helységnévtáblákat helyeztek ki hétfőn az úzvölgyi katonatemetőnél, miután Hargita Megye Tanácsa telekkönyveztette a településen áthaladó megyei utat. Két tábla a volt honvédkaszárnyák előtt, a másik kettő pedig Dormánfalva irányába mintegy három kilométerre kapott helyet.
 • 2020. december 9.: 5 alkalommal halasztották el az ítélethirdetést, végül 2020. december 9-én közzétették az oldalon: visszautasították a csendőrség fellebezését. http://portal.just.ro/96/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=25800000000077320&id_inst=96
 • 2020. december 10.: Úzvölgye problémájának gyökere egy szerződés, amely 1998-ban született és Csíkszentmárton község közigazgatási határainak megállapítása volt a tárgya. A teljes községé, beleértve Úzvölgyét is.
 • 2020. december 23.: OCPI- nel megbeszélés, OCPI iroda IV. emelet
 • 2020. december 28.: Megbeszélés Rmdsz Csík
 • Téma: Úz völgye – keleti hatérok
 • Kidolgozni stratégiákat
 • Forgatókönyvek készítése-mit tehetne a kormány
 • Javaslatok+előterjesztések sűrős elkészítése

2021


2022

 • 2022. január 18.: Sztár Rádió adása, Téma Úz-völgye
 • 2022. február 10.: A bákói törvényszék alapfokon kimondta, hogy az építkezési engedélyt jogellenesen állították ki.A bírák a székelyföldi felek közül csak Csíkszentmárton község érdekeltségét ismerték el a perben. Nem fogadták el a Mikó Imre Jogvédő Szolgálat érdekeltségét és Hargita megye perbeavatkozási kérelmét. Hargita megye számára azonban jóváhagyták, hogy Csíkszentmárton község segítőjeként vegyen részt az eljárásban.- a Maszol.ro portálról
 • 2022. június 2.: Erdélyi TV – Hargita megyei aktualitásokról, valami történik az Úzvölgyében, adás
 • 2022. szeptember 7.: Rendkívüli tanácsülés, Csinódi Kulturház, Téma Csinód és Úz, mint turisztikai végvárak

2023

 • 2023. január 30.: Egyeztetés Kelemen Hunor miniszterelnök helyettessel, Téma Úz völgye, Bukarest
 • 2023. február 10.: Alaptalannak ítélte a Bákó Megyei Táblabíróság pénteken az úzvölgyi katonatemető egyik perében benyújtott fellebbezést, és megerősítette a Csíkszentmártonnak kedvező alapfokú ítéletet. Eszerint a fellebbezés nem megalapozott, és az alapfokú ítélet lép jogerőre. A napra pontosan egy éve hozott alapfokú ítélet érvénytelenítette a temető román parcellájának az építési engedélyét, és a törvénytelen építmény lebontását rendelte el.
 • https://pestisracok.hu/borboly-csaba-a-ps-nek-az-uzvolgyi-katonatemeto-ugyeben-hozott-iteletrol-harcolunk-tovabb-egy-tapodtat-sem-engedunk-abbol-amit-szekely-oseink-rank-hagytak/
 • https://www.origo.hu/hirmondo/nagyvilag/20230210-el-kell-tavolitani-a-betonkereszteket.html
 • 2023. február 13.: Megbeszélés munkcsoportal úzvölgyi témában, HMT elnöki iroda
 • Ujabb megbeszélés munkcsoportal úzvölgyi témában, HMT elnöki iroda
 • Megbeszélés munkacsoportal úzvölgyi témában, zoom
 • 2023. február 15.: Újabb csíkszentmártoni győzelem született az úzvölgyi katonatemető ügyében: a Bákó Megyei Ítélőtábla jogerősen törölte Dormánfalva város sírkert fölötti tulajdonjogát. Birtalan Sándor, Csíkszentmárton polgármestere a Hargita Népe kérdésére elégedettségének adott hangot a döntéssel kapcsolatban. A község vezetője és Borboly Csaba megyeelnök ugyanakkor szerda reggel sajtótájékoztatót tartottak, de akkor még nem tudtak a szintén szerdán közzétett, új bírósági ítéletről.
 • https://hargitanepe.ro/jogerosen-toroltek-dormanfalva-tulajdonjogat-az-uzvolgyi-katonatemeto-ugyeben-20230215
 • Újabb jogerős döntés született az úz-völgyi haditemető ügyében! Ennek értelmében Dormánfalvának törölnie kell a temetővel kapcsolatos telekkönyvi bejegyzést. A fellebbviteli bíróság elutasította a Bákó megyei Dormánfalva (Dărmănești) fellebbezését, és jóváhagyta az elsőfokú ítéletet, amely szerint a moldvai város önkormányzata jogtalanul telekkönyveztette saját tulajdonaként a Hargita megyei Csíkszentmártonhoz tartozó magyar katonatemetőt. Curtea de Apel BACĂU – Informaţii dosar (just.ro)
 • 2023. február 21.: Megbeszélés munkcsoportal úzvölgyi témában, zoom
 • 2023. február 22.: Megbeszélés munkcsoportal úzvölgyi témában, zoom, megbeszéltek topikok, munkacsoport, levél megírása Bákó felé Virág Ferencz, plusz csatolmány térképek Bara Lenke.
 • 2023. február 24.: Kelemen Hunornak küldött WatssApp üznet, a HET ülést megelőzően, 2023 feburár 24 én, reggel 8,20 órakor
 • 2023. február 27.: Belső megbeszélés a bákói készülő levél kapcsán, valamint a szentmártoni egyeztetések kapcsán, HMT 19 – es terem
 • Csíkszentmártonban tett látogatás alkalmával egyeztetés Gergely Andrással, részt vett Bara Lenke, Barta Judit, Mikó Éva. Készült jegyzet.
 • 2023. március 2.: Munkamegbeszélés Zoomon, M.A.N. által küldött levél kapcsán május 25 Hősök napja, ez kapcsán megfogalmazodtak feladatok erről készült emlékezetető és hanganyag
 • 2023. március 3.: Munkamegbeszélés az ÚZ –völgyi haladat bemutatása a feladatok kapcsán, akik kaptak topikokat, anyagok, javitok és a bákói level kapcsán, HMT elnöki iroda
 • 2023. március 1.: Nem kíván beavatkozni az úzvölgyi katonatemető eredeti állapotának helyreállításába a romániai Bákó megyei prefektúra, amely nem érzi magát illetékesnek ebben – közölte szerdán a Krónika közéleti portállal az intézmény.
 • A moldvai Bákó (Bacau) megye kormányintézménye a csíkszentmártoni önkormányzathoz hasonlóan felperesként vett részt a törvénytelenül kialakított román parcella építkezési engedélyének érvénytelenítéséért indított perben, amelyben február 10-én hirdettek jogerős ítéletet.
 • A Bákói Táblabíróság megalapozatlannak ítélte a Bákó megyei Dormánfalva (Darmanesti) város fellebbezését, és az alapfokú ítéletet léptette jogerőre, amely érvénytelenítette a temető román parcellájának építési engedélyét, és a törvénytelen építmény lebontását rendelte el.
 • Érintettsége ellenére a Bákó megyei prefektúra a Krónikával közölte: nem érzi illetékesnek magát a bírósági ítélet végrehajtásában. Lucian-Gabriel Bogdanel prefektus válaszában azt írta az ítélet végrehajtásának mikéntjét firtató portálnak: forduljanak kérdéseikkel Csíkszentmárton polgármesteri hivatalához, és a Hargitai megyei prefektúrához. A 2010/299-es számú kormányhatározat értelmében a katonatemető a Hargita megyei Csíkszentmárton köztulajdonába tartozik – indokolta.
 • Az elsőfokú bírósági döntés értelmében azonban a betonkeresztek lebontása Dormánfalva polgármesteri hivatalát terheli, és mindezt a táblabíróság jogerős ítélete is megerősíti. Maga a prefektus pedig a kormány területi képviselőjeként a törvényesség betartásáért felel Romániában.
 • Birtalan Sándor, Csíkszentmárton RMDSZ-es polgármestere a jogerős ítélet meghozatala után kijelentette: megvárják a hivatalos értesítést, annak ismeretében keresik meg a jogászokkal a legcélravezetőbb megoldást a sírkert eredeti állapotának helyreállításához. Azt is elővetítette, hogy ez nem lesz egyszerű, mivel a temetőben korábban többször koszorúzó nacionalista román szervezetek már jelezték: nem engedik eltávolítani a betonkereszteket.
 • Dormánfalva önkormányzata 2019 márciusában nyilvánította saját közvagyonává a katonatemetőt, és áprilisban önkényesen román parcellát alakított ki a Hargita és Bákó megye határán fekvő, elnéptelenedett Úzvölgye település sírkertjében. Korábban a temetőt a székelyföldi Csíkszentmárton község gondozta, a magyar közösség magyar katonatemetőként tartotta számon.
 • 2023. június 6-án többezer román megemlékező erőszakkal nyomult be a temetőbe, hogy részt vegyen a román parcella és emlékmű román ortodox felszentelésén, miután a székelyek ezt élőlánccal igyekeztek megakadályozni.Egy héttel az erőszakos cselekmények után az illetékes román hatóság tisztázta: nem az úzvölgyi katonatemetőben nyugszik az a 149 román katona, akiknek a névsorát felolvasták a temető erőszakos elfoglalása utáni ceremónia részeként.
 • A nacionalista temetőfoglalók azóta többször szerveztek koszorúzásokat a temetőben azoknak a román katonáknak, akik – immár a hivatalos román álláspont szerint – nem is ott nyugszanak.
 • 2023. március 10.: Levél, térkép és melléklet elkészül és elküldödik Bákó megyei tanácsnak az Úz völgyében elhelyezett betenkeresztek áthelyezése kapcsán
 • Élő az Úzvölgye – kérdőív kapcsán. Nem az a célunk, hogy az úzvölgyi holtak nemzetiségét vitassuk, Hargita Megye Tanácsa további információk gyűjtése érdekében egy kérdőív kitöltésére kérik a lakosságot
 • Sajtóközlemény az Úzvölgye – kérdőív kapcsán, Hargita Megye Tanácsa további információk gyűjtése érdekében egy kérdőív kitöltésére kérik a lakosságot
 • 2023. március 23.: Levél érkezik az Asociația Prospectorii Istoriei egyesülettől, Memoriu – Eroi de la Valea Uzului
 • 2023. április 5.: Megbeszélés Úzvölgye kapcsán, elnöki iroda, készüljön összefoglaló a február 10 óta történtekről, készüljön levél a Asociația Prospectorii Istoriei Egyesület és minden To ban lévő intézmény felé, uz.hargitamegye.oldal feltöltése topikok mentén
 • Videóinterjú – Kecskeméti TV- nek, Úzvölgye kapcsán
 • 2023. április 11.: Válaszlevél küldése az Asociația Prospectorii Istoriei Egyesület és minden más érintett kormányzati intézmény felé
 •  2023. április 27.: Levél küldése Dormánfalvi Polgármesteri Hivatalhoz és Bakó Megyei Tanács elnöknek is küldve, felkérés, hogy járjanak el az úzvölgyi katonatemető eredeti állapotának helyreállításában
 • 2023. május 2.: Dormánfalva válaszol a küldött levelünkre
 • 2023. május 5.: Megkeresés küldése O.N.C.E és Hadügyminisztérium felé, amelyben megbeszélésre kérünk időpntot, 2023 május 9- re
 • 2023. május 8.: Szentmártoni hivatalhoz küldött levél, a további lépések megtevése érdekében
 • 2023. május 9.: Újabb levél küldése Dormánfalvi Polgármesteri Hivatalhoz és Bakó Megyei Tanács elnöknek is
 • Megbeszélés Hadügyminisztrérium, O.N.C.E hivataloknál Bukarestben az úz–völgyi tetemtő kapcsán
 • 2023. június 22.: Levél küldése M.A.N es O.N.C. hivatalokhoz az úz –völgyi temető kapcsán
 • 2023. június 23.: Levél küldése a Dormánfalvi Polgármesteri hivatal felé az az úz–völgyi tetemtő kapcsán
 • 2023. június 30.: Úz-völgyi temetővel kapcsolatos munkaértekezlet a Hargita, Bakó megyei helyi és megyei hatóságok, valamint a Nemzeti Honvédelmi Minisztérium képviselői között